The Swedish Migration Agency logotype

Swedish Migration Agency

Haddii aad rabtid inuu qoyskaagu ama ehelkaagu yimaado Iswiidhan waxaad u baahan tahay inaad sharciga joogtada ah aad haysatid. Halkan ayaad  ka akhrisan kartaa hadaad adigu codsanaysid iyo hadaad carrurtaadaba u codsanaysid.

Taagan

  • 2020-03-31

    Hey’adda socdaalka hakad bey galin howsha baaritaanada muddo labo isbuuc

    Hey’adda socdaalka waxey go’aamisay in hakad galiso baaritaanada oo howshooda wakhti dheer qaadan iyo kulanada wada hadalka ilaa laga gaari 14 abriil. Ujeedka baa ah nusqaaminta faafinta faayraska corona. Wada hadalka oo telefoon iyo video ahaan sidii loo qorsheeyay bey ahaan doonan.