Haddii aad rabtid inuu qoyskaagu ama ehelkaagu yimaado Iswiidhan waxaad u baahan tahay inaad sharciga joogtada ah aad haysatid. Halkan ayaad  ka akhrisan kartaa hadaad adigu codsanaysid iyo hadaad carrurtaadaba u codsanaysid.