Əgər şikayət vermək istəyirsinizsə

Om du vill överklaga – azerbajdzjanska

Miqrasiya Agentliyinin sığınacaq üçün müraciətinizi rədd etmək barədə qərarı o deməkdir ki, sizin İsveçdə yaşayış icazəsi almaq hüququnuz yoxdur. Siz qərarı qəbul etmək və ya ondan şikayət vermək seçimini edə bilərsiniz. Hətta qərardan şikayət vermək seçimini etsəniz belə, qayıdış səfərinizi planlaşdırmalısınız.

Əgər Dövlət Miqrasiya Xidmətinin qərarını qəbul etmirsinizsə, qərardan şikayət vermək hüququnuz var. Şikayətinizə Miqrasiya Məhkəməsində baxılacaq, lakin şikayət ərizənizi Miqrasiya Xidmətinə göndərməlisiniz. Əgər ictimai vəkiliniz varsa, o sizə kömək edə bilər. Qərarda şikayət ərizənizin hansı müddət ərzində, yəni hansı tarixədək təqdim etməli olduğunuz göstərilmiş olacaq. Əksər hallarda bu, qərarı aldığınız gündən etibarən üç həftə təşkil edir.

Məsələniz ilə bağlı hansı növ qərarın verilməsindən asılı olaraq, şikayət verilməsinin son tarixləri ilə tanış olmaq üçün aşağıdakı cədvələ baxın.

Miqrasiya Məhkəməsi şikayətinizə baxacaq

Miqrasiya Agentliyi ilk növbədə qərarın dəyişdirilə bilinib bilinməməsini yoxlamaq üçün şikayətinizi nəzərdən keçirəcək. Əgər Miqrasiya Agentliyi qərarı dəyişmək üçün heç bir əsas tapmazsa, şikayətiniz Miqrasiya Məhkəməsinə yönəldiləcək. Məhkəmə ya qərarı sizin xeyrinizə dəyişə və ya Miqrasiya Agentliyinin qərarı ilə razılaşa bilər.

Miqrasiya Məhkəməsi şikayətinizi qəbul etdikdən sonra, şikayətiniz və ya onun icrası ilə bağlı bütün suallarınızı məhkəməyə (Miqrasiya Agentliyinə deyil) ünvanlamalısınız. Şikayətiniz məhkəməyə göndərildikdən sonra Miqrasiya Agentliyi vəkilinizlə görüşmək üçün səyahət xərclərinizi bir daha ödəməyəcək.

Əgər fikrinizi dəyişsəniz və şikayətinizi geri götürmək istəsəniz, ilkin qərarı qəbul etdiyinizə dair Miqrasiya Agentliyinə xəbər verə bilərsiniz. O zaman şikayətinizə baxılmayacaq və qərardan təkrar şikayət verə bilməyəcəksiniz.

Şikayəti necə yazmalı

Əgər Miqrasiya Agentliyinin qərarından şikayət vermək istəyirsinizsə, Miqrasiya Agentliyinin hansı qərarının və nə üçün dəyişdirilməsini istədiyinizi təsvir edən məktub yazmalısınız. Səbəblərinizi əsaslandıran hər hansı sənədləri (orijinal olmasına üstünlük verilir) və ya başqa dəlilləri əlavə edin.

Şikayətiniz həmçinin şəxsi məlumatlarınızı və iş nömrənizi ehtiva etməlidir. İş nömrəsi Sığınacaq Axtaran kartınızın (İsveç dilində LMA) üzərindədir. Həmçinin Miqrasiya Agentliyinin və Miqrasiya Məhkəməsinin sizinlə təmas saxlaya biləcəyi telefon nömrəsini də əlavə edin.

Şikayətinizin Miqrasiya Agentliyinə şikayətin son tarixindən əvvəl çatması vacibdir. Hansı növ qərarın verilməsindən asılı olaraq, sizin məsələnizlə bağlı son tarixi aşağıda görə bilərsiniz.

Əgər özünüz şikayət verə bilmirsinizsə, bunu sizin əvəzinizə etməyi hər hansı digər şəxsdən xahiş edə bilərsiniz. Belə olan halda, Miqrasiya Agentliyinə etibarnamə təqdim etməlisiniz.

Etibarnamə nədir?

Yaşama icazəsinin alınması ilə bağlı ərizə ilə müraciət edən şəxs tərəfindən onun maraqlarını təmsil etmək səlahiyyətini digər bir şəxsə verilməsinə dair olan imzalanmış yazılı sənədə etibarnamə deyilir. Məsələn etibarnamə digər bir şəxsin əvəzinə yaşama icazəsinin verilməsi üçün ərizə ilə müraciət etmək, çıxarılan qərarın səbəbləri haqda məlumat almaq və ya şikayət işi qaldırmaq kimi səlahiyyətləri vermiş olur. Etibarnamə öz səlahiyyətlərini digər bir şəxsə həvalə edən şəxs tərəfindən yazılmalı və Miqrasiya Xidmətinin tələb etdiyi halda orijinal formada təqdim olunmalıdır.

Digər bir səxsə etibarnamə verdikdə Dövlət Miqrasiya Xidmətinə

  • sənədin etibarnamə olması
  • ad, doğum tarixi və etibarnaməni verən şəxsin ünvanı
  • etibarnaməni alan şəxsə hansı hüquqlarin verilməsi
  • etibarnaməni alan şəxsin adı, İsveç identifikasiya nömrəsi və ünvanı
  • etibarnaməni verən şəxsin imzası
  • etibarnamənin harada və hansı tarixdə imzalanması haqda məktub təqdim olunmalıdır.

Əgər Miqrasiya Məhkəməsi tərəfindən verilmiş qərardan şikayət vermək istəyirsinizsə

Əgər Miqrasiya Məhkəməsi tərəfindən verilmiş qərar ilə razı deyilsinizsə, qərarı aldıqdan sonra üç həftə ərzində Miqrasiya Apellyasiya Məhkəməsinə şikayət verə bilərsiniz. Miqrasiya Apellyasiya Məhkəməsi sonuncu instansiyadır və onun qərarları Miqrasiya Xidməti və Miqrasiya Məhkəməsi üçün gələcəkdə oxşar işlərdə verəcəkləri qərarlarda rəhbər kimi tutulmalıdır.

Miqrasiya Apellyasiya Məhkəməsi yalnız müəyyən işlərə baxır; ya həmin işlərə heç bir presedent (və deməli, heç bir təlimat) olmadığı və ya həmin işlər Miqrasiya Məhkəməsində düzgün icra edilmədiyi səbəbindən. Miqrasiya Apellyasiya Məhkəməsinə göndərilmiş əksər şikayətlər rədd edilir, bu o deməkdir ki, Miqrasiya Məhkəməsinin həmin işlərlə bağlı qərarları qüvvədə qalır.

Müxtəlif qərarlar üçün müxtəlif son şikayət vermə tarixləri

Miqrasiya Agentliyi şikayətinizi son tarixdən əvvəl almalıdır. Əgər Miqrasiya Məhkəməsinin qərarından şikayət verirsinizsə, siz həmçinin həmin şikayəti son tarixdən əvvəl göndərməlisiniz. Aldığınız qərarda sizin məsələnizlə bağlı son şikayət vermə tarixi göstəriləcək.

Son tarix ötdükdən sonra qərardan bir daha şikayət verə bilməzsiniz və həmin qərar hüquqi qüvvə qazanmış sayılır.

Şikayətlər üçün son tarixlər‌

Siz almışsınız

Siz şikayət verə bilərsiniz

ölkədən çıxarılma əmri

qərarı aldığınız gündən etibarən üç həftə ərzində

dərhal qüvvəyə minməklə ölkəyə daxil olmaqdan imtina qərarı

qərarı aldığınız gündən etibarən üç həftə ərzində

Miqrasiya Məhkəməsi tərəfindən verilmiş qərar

qərarı aldığınız gündən etibarən üç həftə ərzində

status bəyannaməsi haqqında qərar

qərarı aldığınız gündən etibarən üç həftə ərzində

səyahət sənədləri haqqında qərar

qərarı aldığınız gündən etibarən üç həftə ərzində

əcnəbinin pasportu haqqında qərar

qərarı aldığınız gündən etibarən üç həftə ərzində

İsveçi vaxtında tərk etmədiyinizə görə Şengen ölkələrinə təkrar daxil olma qadağanı

Miqrasiya Agentliyinin qərar verdiyi gündən etibarən üç həftə ərzində

hər hansıdigər səbəbə görə təkrar daxil olma qadağanı

qərarı aldığınız gündən etibarən üç həftə ərzində

xüsusi yardım haqqında qərar

qərarı aldığınız gündən etibarən üç həftə ərzində

gündəlik müavinətin azaldılması və ya ləğvi haqda qərar

Miqrasiya Agentliyinin qərar verdiyi gündən etibarən beş həftə ərzində

yardımçı müdafiə statusunun bəyannaməsi (əgər sizə qaçqın statusunun verilməli olduğuna inanırsınızsa)

qərarı aldığınız gündən etibarən üç həftə ərzində

nəzarət altına alınma və ya həbs edilmə haqqında qərar

istənilən vaxt

Siz aşağıdakı hallarda şikayət verə bilməzsiniz

  • qərarı qəbul etdikdən və qəbul etmə bəyannaməsini imzaladıqdan sonra
  • işinizə baxmamaq haqqında Miqrasiya Apellyasiya Məhkəməsinin qərarından
  • sizə müvəqqəti yaşayış icazəsi verilməsi haqqında qərardan.

Last updated: 21 April 2017

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.