Sığınacaq istədiyiniz zaman ərzində əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq

Arbeta under tiden som asylsökande – azerbajdzjanska

Əsas etibarı ilə, siz sığınaq üçün müraciətinizin baxılması müddətədə öz ehtiyaclarınızı özünüz təmin etməlisiz. Siz öz şəxsi vəsaitlərinizdən istifadə etməklə və ya iş fəaliyyəti hesabına özünü təmin edə bilərsiz.

Siz sığınaq axtaran olduğunuz zaman iş fəaliyyəti üçün hüquq malik olmaq məqsədi ilə iş fəaliyyəti üçün icazənin (AT-UND) alması üzrə öhədlik daşınmamasınızı təsdiq etməlisiz.

Sığınaq axtaranlar üçün iş fəaliyyəti şərtləri

Siz aşağıdakı hallarda iş üçün icazə alması ürə öhdəlik daşımırsız:

  • Əgər siz müvafiq eyniləşdirmə sənədləri, və ya şəxsiyyətinizin müəyyən edilməsi üçün digər sənədi təqdim edirsizsə.
  • Əgər sizin işiniz İsveçdə nəzərdən keçirilməlidirsə.
  • Əgər sizin müraciətiniz əsaslı surətdə əsaslanıdırılmışdırsa. Siz dərhal olaraq icra edilməli daxil olmadan imtinanı aldığınız halda AT-UND-a malik olmamalısız.

Dublin Qaydalarında müraciətinizin baxılması üçün ölkə müəyyən edilir (ingilis dilində)

Daxil olmadan imtina almış şəxslər üçün məlumat dərhal olaraq icra edilməlidir

Əgər siz şərtlərə riayət edirsizsə, sizə AT-UND olmasını göstərən LMA kartı veriləcək. Bu, bildirir ki, siz iş fəaliyyəti üçün icazə alması tələbindən azad olursuz. AT-UND adətən siz yaşayış üçün icazəni aldığınız və ya ölkəni tərk etdiyiniz tarixinə qədər etibarlıdır. Sizdə AT-UND olub-olmaması barədə hər hansı şübhəniz olduğu halda öz qəbul şöbəzinizlə əlaqə saxlayın.

LMA kartı barədə daha ətraflı məlumat alın

Sizdə AT-UND olduğu halda siz yaşadığınız yerdə vakant iş yerləri barədə məlumat almaq üçün bələdiyyə idarəsində olan İsveç İctimai Məşğulluq Xidmətinə (Arbetsförmedlingen) müraciət edə bilərsiz.

İsveç İctimai Məşğulluq Xidmətinin vebsaytında vakant iş yerləri barədə məlumat və digər məlumat ala bilərsiz (ingilis dilində)external link, opens in new window

Əgər siz sığınaq axtaran olduğunuz müddətdə hər hansı iş tapırsızsa

Əgər siz sığınaq axtaran olduğunuz müddətdə hər hansı iş tapa bilirsizsə öz işə götürənizə iş üçün icazənin (AT-UND) alması üzrə öhdəlikdən azad olduğunuzu təsdiq etməlisiz. Həmin təsdiq LMA kartınızın 7-ci maddəsində göstərilmişdir.

Sizin işə götürəniz qeydiyyata alındığınız qəbul şöbəsinə iş tapdığınızla bağlı məlumat verməlidir. Həmçinin, işə götürən məşğulluğunuz müddətinin başa çatması tarixi bildirməlidir. Sizin işə götürülməsi barədə xəbərdarlıq xüsusi blankda (No.152011) təqdim edilir.

Notification of employment or termination of employment of an asylum seeker, form number 152011 (yalnız isveç dilində)PDF

Si gündəlik təminat haqqını alırsısza, siz İsveç Miqrasiya İdarəsinə qazancınız barədə həmişə məlumat verməlisiz. Həmçinin siz koordinasiya nömrəsinin alınması üçün İsveç Vergi İdarəsi ilə əlaqə saxlamalısız. Koordinasiya nömrəsi İsveç eynilləşdirmə nömrəsi olmayan şəxslər üçün nəzərdə tutulur və siz iş fəaliyyəti zamanı vergi haqqını ödəməlisiz. Həmçinin, siz xəstə olduğuunuz zaman işə gələ bilmədiyiniz zaman ödənilən xəstəlik vəsaiti almağı üçün sizə koordinasiya nömrəsi tələb olunur.

Daha ətraflı məlumat almaq üçün İsveç Vergi İdarəsi ilə əlaqə saxlayın (ingilis dilində)external link, opens in new window

Əgər 18 yaşınız tamam olmayıbsa

Əgər yaşınız 16 və ya 16-dan yuxarıdlrsa AT-UND adlanan iş izni almalısız. Bu həm Isveçə ailəsi ilə bərabər gələn həm də müşayiətsiz azyaşlı kimi gələnlərə şamil olunur.

Əgər 16 yaşınız tamam olmayıbsa tətil zamanı işlədikdə, sadə tipli tapşırıqları yerinə yetirdikdə AT-UND iş izni tələb olunmur. Əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmağımız üçün Miqrasiya xidmətinin icazəsi tələb olunmur, amma qəyyumun icazəsi olmalıdır.

Nəzərə alın ki, təkcə maaş deyil, həmçinin digər kompensasiyaların (məsələn hədiyyə kartının) alınması Miqrasiya xidmətindən alınan maddı yardıma olan hüququnuza təsir göstərə bilər.

Siz imtina və ya deportasiya barədə qərar aldığınız halda

Ölkəni tərk etməklə bağlı əməkdaşlıq etdiyiniz müddət ərzində AT-UND iş izni sizdən alınmır. Əks təqdirdə AT-UND iş izniniz qüvvədən salınır.

Sizin müraciətinizə qarşı imtina verildiyi halda

Qərarın gözlənməsi müddətində işləyən şəxslər sığınaq üçün müraciəti imtina olunduğu halda iş üçün icazənin alınması üçün müraciət edə bilər.

Sığınaq barədə müraciətinizin imtina olunmasından sonra iş üçün icazənin alınması üçün müraciətlə bağlı daha ətraflı məlumat oxuyun

AT-UND iş izni və sığınacaq istəyən şəxslər üçün əmək fəaliyyəti ilə bağlı adi sual və cavablar

Last updated: 27 December 2018

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.