Zavod za migraciju

Migrationsverket – bosniska/kroatiska/serbiska

U Švedskoj je Zavod za migraciju ta ustanova koja donosi odluke o zahtjevima za azil osoba koje se žele nastaniti u Švedskoj, o zahtjevima za posjet onih koji žele doći u posjet nekome u Švedskoj, o zahtjevima u kojima se traži zaštita od progona ili o zahtjevima za švedsko državljanstvo.

Samo je jedan dio informacije dostupan na ovom jeziku. Za više informacija, pročitajte informaciju na švedskom ili engleskom jeziku.