The content on this page may not be correct due to changes in the Swedish Aliens Act

We are currently reviewing the content of the entire website due to changes in the Swedish Aliens Act, decided by the government. This may affect the content on pages in languages other than Swedish and English. These pages will be updated as soon as the translations are complete. All our pages in Swedish and English are correct and updated.

www.migrationsverket.se

Nadzor i pritvor

Uppsikt och förvar – bosniska/kroatiska/serbiska

Ako Zavod za migracije proceni da postoji rizik da se skrivate ili da nećete sarađivati na neki drugi način, u nekim slučajevima možete dobiti odluku o nadzoru. Ako Zavod za migracije proceni da nije dovoljno da samo dobijete nadzor možete dobiti pritvor.

Ako imate 18 godina ili više možete biti stavljeni pod nadzor ili u pritvor ukoliko je to potrebno da se npr. preispita vaš identitet ili vaše pravo da boravite u Švedskoj. Takođe možete biti stavljeni pod nadzor ili u pritvor ukoliko ste dobili, ili je pak verovatno da ćete dobiti pismo odbijanja ili odluku o proterivanju, te ako Zavod za migracije proceni da postoji rizik da počinite krivično delo u Švedskoj, da pobegnete, da se skrivate ili na neki drugi način sprečite ili otežate odbijanje azila ili proterivanje.

Nadzor

Nadzor je način da Zavod za migracije bude siguran da ćete biti na raspolaganju vlastima. Ako ste dobili odluku o nadzoru to znači da ste dužni da se prijavite u određeno vreme bilo policiji bilo Zavodu za migracije u dotičnom mestu. Gde i kad ćete se prijaviti je navedeno u odluci. Takođe možete biti prisiljeni da ostavite pasoš ili druge putne isprave.

Vremensko ograničenje

Odluka o nadzoru važi šest meseci ali se može produžiti. Uobičajeno je da dođete na jedno usmeno ispitivanje pre nego što Zavod za migracije produži odluku o nadzoru.

Žaliti se na odluku o nadzoru

Na odluku o nadzoru se može žaliti sudu za migracijska pitanja u bilo koje vreme. Ne možete dobiti javnog zastupnika samo zato što ste dobili odluku o nadzoru.

Pritvor

Zavod za migracije vas može pritvoriti ako proceni da nadzor nije dovoljan da biste se redovno javljali. Može se npr. dogoditi da ste dobili odluku o nadzoru, ali se nećete prijaviti kad treba ili pak na neki drugi način nećete sarađivati sa Zavodom za migracije.

Pritvor znači da živite u zaključanom prostoru koji nemate pravo napustiti. Zavod za  migracije je odgovoran za taj prostor za stanovanje. Osoba koja je u pritvoru ima pravo da prima posete ako to ne otežava delatnost. U nekim slučajevima Zavod za migracije može odlučiti da se te posete nadziru.

Kad se nalazite u pritvoru imate mogućnost da zatražite dnevnu nadoknadu ukoliko nemate svog novca.

Pročitajte više o dnevnoj nadoknadi i posebnoj nadoknadi

Zavet šutnje i sigurnost

Zbog zaveta šutnje Zavod za migracije ne sme govoriti ko se nalazi u pritvoru i gde ta osoba stanuje. Zavod za migracije zato ne sme reći ni vašoj porodici ni vašim prijateljima gde se nalazite, ali imate sami mogućnost da ih kontaktirate iz pritvora.

Osobe koje se nalaze u pritvoru imaju pristup telefonu i internetu. Kako bi se zaštitio integritet osoba koje su u pritvoru nije dozvoljeno imati kamere ili telefone s kamerom. Možete posuditi telefon bez kamere ako vam treba. Postoje i drugi predmeti koje ne smete imati sa sobom iz sigurnosnih razloga. Ako Zavod za migracije posumnja da imate neki predmet koji ne smete imati sa sobom, osoblje ima pravo na telesni pretres.

U pritvorima Zavoda za migracije se nalaze muškarci, žene i deca. Postoje posebni delovi pritvora gde u nekim slučajevima muškarci ne smeju boraviti. Ukoliko je to potrebno zbog reda i sigurnosti Zavod za migracije može odlučiti da vas drži odvojeno od drugih koji se nalaze u pritvoru.

Vremensko ograničenje

Odluka o pritvoru može imati različite rokove ovisno od razloga zbog kojeg ste dobili pritvor. Odluka o pritvoru se može obnoviti, maksimalno dvanaest meseci, ovisno od toga na kojoj osnovi je ona donesena. Osoba koja je osuđena na proterivanje zbog počinjenog krivičnog dela se može držati u pritvoru duže od dvanaest meseci.

Žaliti se na odluku o pritvoru

Na odluku o pritvoru se može žaliti sudu za migracijska pitanja u bilo koje vreme. Čak i na odluku koju donese Zavod za migracije u samom pritvoru se normalno može žaliti sudu za migracije u roku od tri nedelje od dana kad ste dobili odluku. Osoba koja je dobila pritvor ima pravo na javnog zastupnika.

Deca

Ako imate ispod 18 godina Zavod za migracije može odlučiti da vas stavi pod nadzor ako ste dobili pismo odbijanja ili odluku o proterivanju. Ako se ne ponašate kako treba u slučaju nadzora kad dođe vreme za napuštanje zemlje Zavod za migracije vas može staviti u pritvor.

Zavod za migracije takođe odlučuje o tome da vas stavi pod nadzor ako ste dobili ili ako je verovatno da ćete dobiti odluku o proterivanju koja se odmah sprovodi i ako je jasno da nećete sarađivati po pitanju napuštanja Švedske. Ako Zavod za migracije proceni da nadzor nije dovoljan da vas spreči da se skrivate možemo vam odrediti pritvor.

Deca se nikad ne smeju odvojiti od oba svoja staratelja. Dete se sme držati u pritvoru najviše 72 sata, ako postoje naročiti razlozi vreme se može produžiti za još 72 sata, ali nikad više od toga.

Smeštanje na neko drugo mesto osim pritvora Zavoda za migracije

Kad ste pritvoreni Zavod za migracije može odlučiti da vas smesti u neki od policijskih pritvora ili pak u popravni dom ili u zatvor umesto da budete u pritvoru Zavoda za migracije. Ovo važi samo za vas koji imate 18 godina ili više.

Zavod za migracije može doneti ovakvu odluku u slučaju da

  • ste osuđeni na proterivanje zbog krivičnog dela i nije prigodno da boravite u pritvoru
  • vas drže dalje od drugih ljudi u pritvoru i predstavljate opasnost po sigurnost
  • je to potrebno zbog tehničko-transportnih razloga, mada najduže tri dana ili
  • postoje naročiti razlozi, npr. pred samo izvršno putovanje.

Vas koji ste dobili pritvor Zavod za migracije takođe može smestiti u policiju ili popravni dom, neko kratko vreme dok se ne organizuje transport do pritvora Zavoda za migracije.

Žaliti se na odluku o smeštanju na neko drugo mesto

Ako vas smeste u popravni dom ili policijski pritvor možete se žaliti sudu za migracijska pitanja. Morate uložiti žalbu Zavodu za migracije najkasnije tri nedelje od onog dana kad ste dobili odluku.

Last updated: