Zaštita i dobijanje azila u Švedskoj

Skydd och asyl i Sverige – bosniska/kroatiska/serbiska

Ovdje možete pronaći informacije bitne za vas koji ste tražili azil u Švedskoj. Možete saznati što se dešava onda kada ste predali vaš zahtjev za azil i onda kada ste već dobili odluku o tom zahtjevu. Također, ovdje možete pročitati informacije o vašim pravima koja imate kao azilant glede traženja posla, stanovanja, zdravstvene njege, bolesničke njege i ekonomske potpore koju možete dobiti.

Pojke som sitter i en sandlåda.
Dijete

Zatražiti azil; to ide ovakoPDF
Tebi koji tražiš azil s roditeljem, roditeljima ili s nekim starateljem.

Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan

Novosti

  • 2016-08-03

    20. jul 2016. Novi zakon koji utiče na tražioce azila i njihove porodice

    Švedski parlament je usvojio novi zakon koji tražiocima azila ograničava dobijanje boravišne dozvole i mogućnost ponovnog spajanja sa njihovim porodicama. Novi zakon je stupio na snagu 20 . jula, ali će uticati i na osobe koje su podnele zahtev za azil pre 20. jula. Novi zakon je privremenog karaktera i primenjivaće se tri godine.