The Swedish Migration Agency logotype

Ako smijete ostati

Om du får stanna – bosniska/kroatiska/serbiska

Vi koji ste tražili azil i dobili boravišnu dozvolu, imate pravo da živite i radite u Švedskoj.

Na ovim stranicama se nalazi informacija za vas koji ste tražili azil i dobili boravišnu dozvolu u Švedskoj. (Neke stranice nisu dostupne na svim jezicima.)

Ako ste kao izbjeglica dobili boravišnu dozvolu, vaša dozvola važi tri godine.

Pročitajte više o boravišnoj dozvoli za izbjeglice (na engleskom)

Ako ste dobili boravišnu dozvolu kao osoba kojoj je indirektno potrebna zaštita, vaša dozvola važi 13 mjeseci.

Pročitajte više o boravišnoj dozvoli osnovanoj na potrebi indirektne zaštite (na engleskom)

Ako ste dobili stalnu boravišnu dozvolu, vaša boravišna dozvola važi dok god živite u Švedskoj.

Pročitajte više o stalnoj boravišnoj dozvoli

Ako ste dobili stalnu dozvolu boravka ili dozvolu boravka na određeno vrijeme sa statusom izbjeglice ili osobe kojoj je potrebna zaštita možete imati pravo na spajanje porodica.

Pročitajte više o vašoj mogućnosti za spajanje sa porodicom

Ako niste u mogućnosti da dobijte domovinski pasoš, možete zatražiti pasoš od zavoda za migracije Migrationsverket.

Pročitajte više o pasošima za strance (na engleskom)

Pročitajte više o provizornim pasošima za strance (na engleskom)

Pročitajte više o putnim ispravama (na engleskom)

Ako želite da ostanete u Švedskoj nakon što vaša privremena dozvola istekne, morate tražiti produženje boravišne dozvole.

Pročitajte više o produžavanju boravišne dozvole (na engleskom)

Ako ste dobili privremenu boravišnu dozvolu i možete se sami izdržavati putem zapošljenja ili svoje firme u Švedskoj, možete zatražiti stalnu boravišnu dozvolu.

Pročitajte više o uslovima i kako zatražiti stalnu boravišnu dozvolu na osnovu samostalnog izdržavanja (na engleskom)

Last updated: 2021-01-15

Was the information on this page helpful to you?