Spajanje familije

Familjeåterförening – bosniska/kroatiska/serbiska

Mogućnost da Vaša familija dođe u Švedsku i živi sa Vama zavisi o tome kakvu vrstu boravišne dozvole i statusa zaštite Vi imate. Ako imate pravo na spajanje sa familijom moguće je da Vas pokriva takozvani uslov o izdržavanju.

Iako Vi imate stalnu boravišnu dozvolu u Švedskoj, nije sigurno da će Vaša familija moći da doseli kod Vas. Ako imate stalnu boravišnu dozvolu ili status zaštite izbjeglice, Vaša familja može da uloži molbu za boravišnu dozvolu kako bi doselili kod Vas u Švedsku. Ako Vi imate status osobe kojoj je potrebna alternativna zaštita, mogućnost da se Vaša familija doseli kod Vas je jako mala.

Ko ima pravo na spajanje familije?

Pravo na spajanje familije ovisi o vrsti statusa zaštite koju Vi imate i u pojedinim slučajevima ovisi također o tome kad ste predali molbu za azil.

Vaša familija može da preda molbu za boravišnu dozvolu kako bi doselila kod Vas u Švedsku ako Vi

 • imate stalnu boravišnu dozvolu
 • imate status izbjeglice
 • imate status osobe kojoj je potreba alternativna zaštita i ako ste predali molbu za azil najkasnije 24. novembra 2015.

Vi koji ste dobili status osobe kojoj je potreba alternativna zaštita i koji ste predali molbu za azil najkasnije 24. novembra 2015. imate samo u izuzetnim slučajevima pravo na spajanje familije.

Samo najbliža familija može da se doseli kod Vas

U užu porodicu se ubrajaju muž, supruga, registrovani partner ili partnerica, ili sambo (osoba s kojom živite u nevjenčanoj zajednici), i vaša djeca mlađa od 18 godina. Drugi rođaci i djeca koja su napunila 18 godina, ili su starija od 18 godina, ne mogu doseliti tebi u Švedsku, ako imaš vremenski ograničenu dozvolu boravka. Ako ti je ispod 18 godina, tvoji roditelji se računaju kao tvoja najbliža porodica.

Ako imate stalnu boravišnu dozvolu, može i osoba sa kojom planirate da se vjenčate ili koja će Vam postati nevjenčani supružnik, u Švedskoj predati molbu za boravišnu dozvolu kako bi doselila kod Vas.

Ako imate vremenski ograničenu boravišnu dozvolu, i Vi i Vaš partnermorate imati najmanje 21 godinu kako bi on ili ona mogli da dobiju boravišnu dozvolu. Vi morate također pokazati da ste živjeli skupa prije nego što ste Vi pobjegli za Švedsku. Ako imate zajedničku maloljetnu djecu, može se napraviti izuzetak za uslov o navršenim godinama.

Vaša familja može da dobije boravišnu dozvolu samo za onaj period za koji Vaša dozvola važi.

Uslov o izdržavanju

Ako imate pravo na spajanje familije, moguće je da Vas obuhvata takozvani uslov o izdržavanju. To znači da Vi morate moći izdržavati sebe i svoju familiju. Morate također da imate stan dovoljno velik i dovoljnog standarda u kojem ćete moći zajedno živjeti kad Vaša familija doseli u Švedsku.

Vaše izdržavanje

Vi morate da pokažete da imate redovne prihode od zapošljenja i da možete da izdržavate sebe i svoju familju koja predaje molbu za boravišnu dozvolu. Kao prihod od zapošljenja se na primjer računa

 • plata za rad
 • nadoknada za nezaposlene
 • naknada za bolovanje
 • starosna penzija osovana na prijašnjim prihodima.

Također, ispunjavaš ovaj uslov ukoliko imaš dovoljno veliku imovinu od koje ti i članovi porodice koji traže dozvolu boravka mogu živjeti.

Vaši prihodi

Dovoljna veličina Vaših prihoda za ispunjavanje uslova o izdržavanju ovisi o veličini Vaše familije i troškova stanovanja. Vi morate da imate prihode koji nakon oduzetih troškova stanovanja odgovaraju takozvanom normalnom iznosu. To znači da Vi, nakon što platite troškove stanovanja, svaki mjesec imate dovoljno novca da pokrijete između ostalog troškove hrane, odjeće, higijene, telefona, struje, osiguranja i drugih manjih troškova za privremene potrebe.

Normalni iznos za 2018. godinu je:

 • 4.814 SEK za jednu odraslu osobu koja živi sama
 • 7.952 SEK za supružnike ili nevjenčane supružnike koji žive zajedno
 • 2.554 SEK za djecu mlađu od 7 godina
 • 2.940 SEK za djecu od 7 ili više godina

Vaš stan

Vi također morate da imate stan koji je dovoljno velik i dovoljno dobrog standarda za Vas i Vašu familiju. Za dvije odrasle osobe bez djece je dovoljno ako stan ima kuhinju ili čajnu kuhinju i najmanje jednu sobu. Ako će dijete/djeca živjeti u stanu, mora biti više soba. Dvoje djece mogu dijeliti sobu.

Uredu je ako Vi iznajmljujete stan u drugu ruku, ali najam mora da bude odobren od stanodavca, udruge stanarskog prava ili savjeta za stanarske sporove.

Morate da imate pristup stanu od dolaska Vaših članova familije u Švedsku.

Izuzetak uslova o izdržavanju

Uslov o izdržavanju i stanu ne važi za Vas koji

 • ste dijete mlađe od 18 godina
 • ako si izbjeglica ili osoba kojoj je potrebna zaštita iz drugih razloga koja ima članove porodice koji traže dozvolu boravka u vremenskom roku od tri mjeseca nakon što si ti dobio/dobila dozvolu boravka. Ovo pravilo važi samo u slučaju ako je taj član porodice tvoj muž, supruga, sambo, registrovani partner ili partnerica ili dijete mlađe od 18 godina, i ako nemate nikakvu mogućnost da se spojite u nekoj državi izvan Evropske unije. Ti i tvoj partner/partnerica morate imat jasno etabliranu vezu. Ako je ta veza nastala izvan Švedske, smatra se da je etablirana ukoliko ste u braku, ili ukoliko ste živjeli zajedno u vanbračnoj zajednici. Pri predavanju zahtjeva unutar Švedske, ta veza se smatra etabliranom ako je nastala u toku zakonski dozvoljenog boravka u Švedskoj
 • imate članove familije koji su predali molbu za boravišnu dozvolu 20. jula 2016. ili ranije
 • imate člana familije koji je predao molbu za produžetak boravišne dozvole.

Pod sambo vezom se smatra to da par, koji nije vjenčan, živi zajedno i ponaša se kao da je u braku.

Anketa o vezama sa familijom i uslovu o izdržavanju

Kad Vaša familija preda molbu za boravišnu dozvolu kako bi živjela sa Vama u Švedskoj, Vi ćete dobiti anketu u kojoj trebate odgovoriti na pitanja vezana za vašu vezu. Ako Vas obuhvata uslov o izdržavanju, moraćete pokazati da možete izdržavati sebe i svoju familiju koja traži boravišnu dozvolu te da imate stan koji ispunjava uslove veličine i standarda. Vaši odgovori su bitni kako bi zavod za migracije mogao da razmatra molbu Vaših članova familije i važno je da odgovorite na pitanja u datom roku.

Ako ne ispunjavate uslov o izdržavanju i stanu, Vaša familija će dobiti odbijenicu na molbu o boravišnoj dozvoli.

Ako nemate stalni posao i dugoročni ugovor o najmu, moguće je da ćete ponovo morati da dokažete da ispunjavate uslov o izdržavanju, kad budemo razmatrali molbu Vaše familije.

Važno je da na vrijeme predate molbu

Ako Vaša familija uloži molbu za boravišnu dozvolu u roku od tri mjeseca od kad ste Vi dobili boravišnu dozvolu, uslov o izdržavanju ne važi za Vas. Zato je važno da na vrijeme predate molbu.

Kako bi se osigurali da će molba stići što prije moguće, najbolje je da molbu za Vašu familiju predate putem elektronskog formulara. Ako predajete molbu za Vašu familiju kao njihov zastupnik, potrebna Vam je punomoć. Kad zavod za migracije registruje Vašu molbu, Vaša familija će biti zamoljena da rezerviše vrijeme za posjetu švedske ambasade ili konzulata.

Dalje na elektronsku molbu za boravišnu dozvolu za Vas i Vašu familiju

Pročitajte više o tome kako uložiti molbu za boravišnu dozovlu za Vas i Vašu familiju

Šta je punomoć?

Punomoć može da bude potpisano pismo gjde osoba koja traži dozvolu, nekom drugom daje pravo da je zastupa. Punomoć može jednoj osobi naprimjer dati pravo da preda molbu, sazna obrazloženje odluke ili uloži žalbu na odluku u ime nekog drugog. Punomoć piše osoba koja nekom daje punomoć i ona se mora moći pokazati u originalu ako zavod za migracije to zatraži.

Da bi nekoj osobi ostavili punomoć, vi treba da pošaljete pismo zavodu za migracije gjde piše

 • da se radi o punomoći
 • ime, datum rođenja i adresa osobe koja nekom drugom daje punomoć
 • šta osoba koja dobija punomoć ima pravo da uradi
 • ime, lični broj i adresa osobe koja daje punomoć
 • potpis osobe koja nekom drugom ostavlja punomoć
 • kad (datum) i gjde (mjesto) ste potpisali punomoć.

Pratite Vaš zahtjev

Kad član Vaše familije preda molbu, on ili ona će dobiti predmetni broj (’beteckningsnummer’). Sa ovim brojem ćete moći da pogledate ako je zavod za migracije registrovao molbu ili ako je donesena odluka.

Pogledajte molbu

Last updated: 8 veljače 2018

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.