Spajanje familije

Familjeåterförening – bosniska/kroatiska/serbiska

Ako ste dobili stalnu dozvolu boravka, ili dozvolu boravka na određeno vrijeme kao izbjeglica ili osoba kojoj je potrebna zaštita, i ako istovremeno procjenjujemo da postoji dobra šansa da dobijete stalnu dozvolu boravka ulazite u kategoriju koja može dobiti pravo da dovede svoju familiju u Švedsku.

Također, postoji poseban kriterij o tome da možete izdržavati doseljenu porodicu, i da imate stan određenog standarda. Ovaj kriterij ne važi u svim situacijama.

Ko ima pravo na spajanje porodica?

Vaša familija može da preda molbu za boravišnu dozvolu kako bi doselila kod Vas u Švedsku ako Vi

 • imate stalnu boravišnu dozvolu
 • ako ste dobili dozvolu boravka na određeno vrijeme kao izbjeglica ili osoba kojoj je potrebna zaštita i ako procjenjujemo da postoji dobra šansa da dobijete stalnu dozvolu boravka.

Spajanje porodica za vas koji imate dozvolu boravka na ograničeno vrijeme i status izbjeglice ili osobe kojoj je potrebna zaštita

Mogućnost da vaša porodica dođe u Švedsku i živi s vama koji imate dozvolu boravka na određeno vrijeme kao izbjeglica ili osoba kojoj je potrebna zaštita je ovisna o nekoliko faktora. Prvo, morate imati važeću dozvolu boravka. U slučaju da je vaša dozvola boravka prestala važiti i da ste poslali zahtjev za produženjem dozvole boravka, Zavod za migracije mora prvo donijeti odluku o tome da li imate pravo na produženu dozvolu boravka u Švedskoj. Nije dovoljno to da imate status zaštićene osobe i da ste ranije imali dozvolu boravka.

Kada Zavod za migracije završi kontrolu toga da li je vaša dozvola boravka važeća, moguće je preći na zahtjev vaše porodice o dobijanju dozvole boravka. Zavod za migracije prvo gleda to da li je vjerovatno da ćete vi dobiti stalnu dozvolu boravka nakon zahtjeva za produženjem dozvole boravka. Vi, u kategoriji izbjeglica i osoba kojima je potrebna zaštita, imate status koji pokazuje jasnu procjenu da vam je potrebna zaštita. S tom polaznom tačkom postoje dobre šanse da dobijete stalnu dozovlu boravka. Ako se, naprotiv, pojave podaci koji ukazuju na to da ćete izgubiti ovaj status nije vjerovatno da ćete dobiti stalnu dozvolu boravka. Tek kad se ustanovi da li imate dobru šansu da dobijete stalnu dozvolu boravka prelazi se na kontrolu zahtjeva vaše porodice i gleda se da li ispunjavate ostale zahtjeve da bi porodica mogla doseliti u Švedsku.

Ako imate dozvolu boravka na ograničeno vrijeme samo članovi vaše najbliže porodice mogu doseliti kod vas

U porodicu koja može doseliti u Švedsku se računaju vaši supruga ili suprug, registrovani partner ili partner s kojim živite u istom domaćinstvu i vaša djeca ispod 18 godina. Ostala rodbina, djeca koja su napunila 18 godina, ili su starija, ne mogu doseliti kod vas u Švedsku ako imate dozvolu boravka na određeno vrijeme. Ukoliko ste vi mlađi od 18 godina, u vašu najbližu porodicu se računaju roditelji. Samo u izuzetnim slučajevima je moguće dobiti dozvolu boravka za druge članove porodice, na primjer za djecu stariju od 18 godina. Ovo važi za vas koji imate dozvolu boravka na određeno vrijeme kao izbjeglica ili osoba kojoj je potrebna zaštita.

Ako imate stalnu dozvolu boravka kod vas može preseliti i osoba s kojom se planirate vjenčati ili živjeti zajedno kao s partnerom. I članovi rodbine koji nisu dio najbliže porodice mogu dobiti pravo da presele kod vas u Švedsku.

Vaša porodica može dobiti dozvolu boravka za ono vrijeme koliko i vaša dozvola boravka važi. To znači da, naprimjer, ako vaša dozvola boravka prestaje važiti za pet mjeseci, vaša porodica može dobiti dozvolu boravka na samo pet mjeseci.

Uslov o izdržavanju

Ako imate pravo na spajanje familije, moguće je da Vas obuhvata takozvani uslov o izdržavanju. To znači da Vi morate moći izdržavati sebe i svoju familiju. Morate također da imate stan dovoljno velik i dovoljnog standarda u kojem ćete moći zajedno živjeti kad Vaša familija doseli u Švedsku.

Vaše izdržavanje

Vi morate da pokažete da imate redovne prihode od zapošljenja i da možete da izdržavate sebe i svoju familju koja predaje molbu za boravišnu dozvolu. Kao prihod od zapošljenja se na primjer računa

 • plata za rad
 • nadoknada za nezaposlene
 • naknada za bolovanje
 • starosna penzija osovana na prijašnjim prihodima.

Također možete ispunjavati ovaj kriterij ukoliko imate dovoljno veliku imovinu od koje vi i članovi porodice koji traže dozvolu boravka možete živjeti.

Vaši prihodi

Dovoljna veličina Vaših prihoda za ispunjavanje uslova o izdržavanju ovisi o veličini Vaše familije i troškova stanovanja. Vi morate da imate prihode koji nakon oduzetih troškova stanovanja odgovaraju takozvanom normalnom iznosu. To znači da Vi, nakon što platite troškove stanovanja, svaki mjesec imate dovoljno novca da pokrijete između ostalog troškove hrane, odjeće, higijene, telefona, struje, osiguranja i drugih manjih troškova za privremene potrebe.

Normalni iznos za 2019. godinu je:

 • 4.923 SEK za jednu odraslu osobu koja živi sama
 • 8.133 SEK za supružnike ili nevjenčane supružnike koji žive zajedno
 • 2.612 SEK za djecu mlađu od 7 godina
 • 3.007 SEK za djecu od 7 ili više godina

Vaš stan

Vi također morate da imate stan koji je dovoljno velik i dovoljno dobrog standarda za Vas i Vašu familiju. Za dvije odrasle osobe bez djece je dovoljno ako stan ima kuhinju ili čajnu kuhinju i najmanje jednu sobu. Ako će dijete/djeca živjeti u stanu, mora biti više soba. Dvoje djece mogu dijeliti sobu.

Uredu je ako Vi iznajmljujete stan u drugu ruku, ali najam mora da bude odobren od stanodavca, udruge stanarskog prava ili savjeta za stanarske sporove.

Morate da imate pristup stanu od dolaska Vaših članova familije u Švedsku.

Izuzeci od pravila o izdržavanju porodice

Kriterij o izdržavanju porodice i stanu određenog standarda ne važi ako

 • ste mlađi od 18 godina
 • ako ste izbjeglica ili osoba kojoj je potrebna zaštita a članovi vaše porodice ulažu zahtjev za spajanjem porodice u roku tri mjeseca nakon što ste dobili dozvolu boravka ili status zaštićene osobe, ili
 • članovi vaše porodice zatraže dozvolu boravka prije 19. oktobra 2019, a vi imate dozvolu boravka na određeno vrijeme kao osoba kojoj je potrebna zaštita. Uslov, u ovom slučaju, je da ste zatražili dozvolu boravka poslije 24. novembra 2015.
 • imate člana porodice koji ulaže zahtjev za produženjem svoje dozvole boravka.

Izuzetak od kriterija o izdržavanju porodice i stanu određenog standarda važi samo ukoliko nemate mogućnost spajanja u državi izvan EU sa kojom porodica ima posebnu vezanost. Vi i članovi vaše porodice biste trebali živjeti zajedno u inostranstvu duže vrijeme da se može smatrati da imate dobro uspostavljenu porodičnu vezu.

Anketa o vezama sa familijom i uslovu o izdržavanju

Kad Vaša familija preda molbu za boravišnu dozvolu kako bi živjela sa Vama u Švedskoj, Vi ćete dobiti anketu u kojoj trebate odgovoriti na pitanja vezana za vašu vezu. Ako Vas obuhvata uslov o izdržavanju, moraćete pokazati da možete izdržavati sebe i svoju familiju koja traži boravišnu dozvolu te da imate stan koji ispunjava uslove veličine i standarda. Vaši odgovori su bitni kako bi zavod za migracije mogao da razmatra molbu Vaših članova familije i važno je da odgovorite na pitanja u datom roku.

Ako ne ispunjavate uslov o izdržavanju i stanu, Vaša familija će dobiti odbijenicu na molbu o boravišnoj dozvoli.

Ako nemate stalni posao i dugoročni ugovor o najmu, moguće je da ćete ponovo morati da dokažete da ispunjavate uslov o izdržavanju, kad budemo razmatrali molbu Vaše familije.

Važno je da na vrijeme predate molbu

Ako Vaša familija uloži molbu za boravišnu dozvolu u roku od tri mjeseca od kad ste Vi dobili boravišnu dozvolu, uslov o izdržavanju ne važi za Vas. Zato je važno da na vrijeme predate molbu.

Kako bi se osigurali da će molba stići što prije moguće, najbolje je da molbu za Vašu familiju predate putem elektronskog formulara. Ako predajete molbu za Vašu familiju kao njihov zastupnik, potrebna Vam je punomoć. Kad zavod za migracije registruje Vašu molbu, Vaša familija će biti zamoljena da rezerviše vrijeme za posjetu švedske ambasade ili konzulata.

Dalje na elektronsku molbu za boravišnu dozvolu za Vas i Vašu familiju

Pročitajte više o tome kako uložiti molbu za boravišnu dozovlu za Vas i Vašu familiju

Šta je punomoć?

Punomoć može da bude potpisano pismo gjde osoba koja traži dozvolu, nekom drugom daje pravo da je zastupa. Punomoć može jednoj osobi naprimjer dati pravo da preda molbu, sazna obrazloženje odluke ili uloži žalbu na odluku u ime nekog drugog. Punomoć piše osoba koja nekom daje punomoć i ona se mora moći pokazati u originalu ako zavod za migracije to zatraži.

Da bi nekoj osobi ostavili punomoć, vi treba da pošaljete pismo zavodu za migracije gjde piše

 • da se radi o punomoći
 • ime, datum rođenja i adresa osobe koja nekom drugom daje punomoć
 • šta osoba koja dobija punomoć ima pravo da uradi
 • ime, lični broj i adresa osobe koja daje punomoć
 • potpis osobe koja nekom drugom ostavlja punomoć
 • kad (datum) i gjde (mjesto) ste potpisali punomoć.

Pratite Vaš zahtjev

Kad član Vaše familije preda molbu, on ili ona će dobiti predmetni broj (’beteckningsnummer’). Sa ovim brojem ćete moći da pogledate ako je zavod za migracije registrovao molbu ili ako je donesena odluka.

Pogledajte molbu

Last updated: 24 srpnja 2019

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.