The Swedish Migration Agency logotype

Trajna boravišna dozvola za tražioce azila

Permanent uppehållstillstånd för asylsökande – bosniska/kroatiska/serbiska

Ukoliko Vam se odobri trajna boravišna dozvola imate pravo da živite i radite u Švedskoj pod istim uslovima kao i svi drugi koji ovde borave.

Vaša trajna boravišna dozvola važi dok god živite u Švedskoj. Dobićete karticu boravišne dozvole kao dokaz da je posedujete. Kartica nije identifikacioni ili putni dokument. Možete putovati u zemlju ili van nje, ali ukoliko napuštate Švedsku morate imati važeći pasoš i karticu boravišne dozvole kako biste ponovo ušli u zemlju. Takođe treba da sačuvate Vaše obaveštenje o odobravanju trajne boravišne dozvole. Ovo će Vam biti od koristi ako je potrebno da kontaktirate druge vladine agencije.

Ne morate se prijavljivati za produženje Vaše boravišne dozvole, ali kartica boravišne dozvole važi do pet godina. Da biste dobili novu karticu boravišne dozvole morate posetiti Zavod za migraciju radi fotografisanja i ponovnog uzimanja otisaka prstiju.

Pročitajte više o karticama boravišne dozvole

Regist­ro­vanje u eviden­ciji stanov­ništva

Kada dobijete trajnu boravišnu dozvolu treba da se registrujete u evidenciji stanovništva pri Poreskoj upravi Švedske (Skatteverket) što je pre moguće. Registracija u evidenciji stanovništva je neophodna pre nego što budete pohađali časove Švedskog za doseljenike (sfi) i imali pravo na naknade od strane švedskog sistema socijalnog osiguranja. Kada se registrujete u evidenciji stanovništva takođe možete dobiti švedski identifikacioni dokument koji će Vam biti potreban, na primer, ukoliko želite da otvorite bankovni račun.

Da biste se registrovali u evidenciji stanovništva morate otići u Poresku upravu Švedske, koja će evidentirati gde živite, Vaš bračni status (bilo da ste venčani ili ne), Vaše državljanstvo i Vaše mesto rođenja. Kada idete u Poresku upravu Švedske morate poneti sa sobom Vašu karticu boravišne dozvole, kao i važeći identifikacioni dokument. Ukoliko je Vaš identifikacioni dokument zadržao Zavod za migraciju Švedske, možete zatražiti njegovu kopiju. Kopija mora biti potpisana od strane osobe koja potvrđuje da je verna originalu. Ova osoba takođe mora da napiše svoje ime velikim slovima i dostavi svoj broj telefona.

Informacije Poreske uprave Švedske o evidenciji stanovništva (na engelskom)external link, opens in new window

Pomoć za etabli­ranje

Vi koji ste nedavno dobili dozvolu za boravak u Švedskoj i stekli pravo da radite ovde možete imati pravo na pomoć za etabliranje kako biste se uključili u rad. Pomoć za etabliranje su aktivnosti čija je svrha da Vam pomognu da, između ostalog, naučite švedski jezik, uključite se u rad i osposobite se za samostalno izdržavanje. Pomoć za etabliranje i tražioci posla u Švedskoj u nadležnosti su Zavoda za zapošljavanje Švedske /Arbetsförmedlingen/. Više informacija naći ćete na veb strani Zavoda za zapošljavanje. Informacije su dostupne na više različitih jezika.

Informacije o potpori za etabliranje na veb mestu Zavoda za zapošljavanje (na engelskom)external link, opens in new window

Zavod za zapošljavanje vam može pomoći da nađete posao dok ne navršite 65 godina, što je uobičajeno starosno doba za odlazak u penziju u Švedskoj. Lica koja u Švedsku dođu u poznijim godinama života obično imaju nisku ili nikakvu penziju. Ako nemate penziju od koje možete živjeti, možete se obratiti Švedskoj upravi za penzije sa zahtjevom za odobrenje takozvane potpore za izdržavanje za starija lica.

Pročitajte o potpori za izdržavanje za starija lica kod Švedske uprave za penzije (na švedskom jeziku)external link, opens in new window

Sjedin­ja­vanje sa poro­dicom

Ukoliko Vam je odobrena trajna boravišna dozvola, Vaša porodica se može prijaviti za boravišne dozvole, kako bi Vam se pridružila u Švedskoj.

Možete biti podvrgnuti takozvanom uslovu za izdržavanje. To znači da morate biti u mogućnosti da izdržavate sebe i svoju porodicu. Takođe morate imati dom koji je dovoljno veliki i odgovarajućeg standarda za zajednički život kada se Vaša porodica preseli u Švedsku.

Pročitajte više o spajanju porodice i uslovu za izdržavanje

Bora­višna dozvola može biti povučena

Vaša trajna boravišna dozvola može biti povučena ukoliko napustite Švedsku. Ukoliko obavestite Zavod za migraciju Švedske da želite zadržati Vašu trajnu boravišnu dozvolu, možete ostati u inostranstvu do dve godine bez uticaja na Vašu dozvolu.

Ukoliko se ne vratite u Švedsku nakon dve godine, Zavod za migraciju može povući Vašu boravišnu dozvolu. Boravišna dozvola takođe može biti povučena ukoliko ste dostavili lažan identitet prilikom prijave za nju, ili ako ste svesno lagali ili propustili da pomenete nešto od značaja za Vašu boravišnu dozvolu. Ukoliko ste osuđeni za krivično delo, sud može odlučiti da budete deportovani.  Zavod za migraciju će tada povući Vašu boravišnu dozvolu. Vaša boravišna dozvola može biti povučena čak i ako je imate nekoliko godina.

Obaveš­tenje da želite zadržati Vašu trajnu bora­višnu dozvolu

Radi izjašnjavanja da želite zadržati Vašu trajnu boravišnu dozvolu kada provodite puno vremena u drugoj zemlji, morate popuniti obrazac Anmälan om att få behålla permanent uppehållstillstånd (Obaveštenje o želji da se zadrži trajna boravišna dozvola), broj 186011. Pošaljite obrazac na migrationsverket@migrationsverket.se ili na

Migrationsverket
601 70 Norrköping

Vaše obaveštenje mora da stigne u Zavod za migraciju Švedske ne kasnije od nedelju dana pre nego što napustite Švedsku. Ukoliko je Vaš put otkazan, morate informisati Zavod za migraciju Švedske ne kasnije od datuma na koji ste nameravali da putujete.

Obaveštenje o želji da se zadrži trajna boravišna dozvola, broj obrasca 186011 (na švedskom)PDF

Obaveštenje o želji da se zadrži trajna boravišna dozvola, broj obrasca 187011(på engelska)PDF

Infor­ma­cije za osobe sa dozvolom boravka koje su tek stigle u Švedsku

Ne zaboravite da sačuvate papir sa dozvolom boravka. Taj papir će vam biti potreban pri kontaktu sa različitim institucijama i organizacijama.

Da biste se upisali u matičnu evidenciju i dobili švedski identifikacijski broj morate se obratiti Poreskom zavodu na stranici Skatteverket.external link, opens in new window

Da biste bili upisani u socijalni sigurnosni sistem morate se obratiti Zavodu za socijalno osiguranje na stranici Försäkringskassan.external link, opens in new window

Određeni broj općina ima općinske biroe za dodjelu stanova, gdje možete tražiti stan. Općina vas, takođe, može posavjetovati kojim privatnim stanodavcima se možete obratiti.

Općina u kojoj živite nudi brigu o manjoj djeci i školovanje za stariju djeci.

Ako ste došli u Švedsku kao izbjeglica možete zatražiti kredit za opremu stana na stranici www.csn.se/hemutrustningslanexternal link, opens in new window

Za pitanja zdravstvene njege kontaktirajte regiju u kojoj živite. Više informacija imate na vodiču za zdravstvenu njegu u čitavoj državi na stranici 1177 Vårdguiden.external link, opens in new window

Za pitanja o učenju švedskog jezika za useljenike (SFI) možete se obratiti općini u kojoj živite. Također, možete pogledati stranicu Sveriges kommuner och regioner.external link, opens in new window

Ako tražite posao možete se obratiti Zavodu za zapošljavanje Arbetsförmedlingen.external link, opens in new window

Švedska uprava ze penzijeexternal link, opens in new window ima informacije na švedskom jeziku o potpori za izdržavanje za starija lica, za vas koji ste u Švedsku došli u poznijim godinama života i imate nisku ili nikakvu penziju.

Informacije o studiranju na univerzitetu ili visokoj školi možete pronaći na stranicama Antagning.seexternal link, opens in new window ili studera.nu.external link, opens in new window

Za pitanja o dobijanju studentskih kredita možete kontaktirati CSN, Centrala studiestödsnämnden.external link, opens in new window

Za pitanja o vozačkoj dozvoli možete se obratiti Upravi za pitanja transporta na stranici Transportstyrelsen.external link, opens in new window

Za pitanja oko prava na glasanje kontaktirajte Valmyndigheten.external link, opens in new window

Da biste dobili informacije o školskom sistemu u Švedskoj od Zavoda za školstvo pogledajte stranicu Skolverket.external link, opens in new window

Informacije o društvu u Švedskoj možete pronaći, na nekoliko jezika, na stranici Information om Sverige.external link, opens in new window

Također, informacije o Švedskoj postoje i na stranici Švedskog instituta.external link, opens in new window

Na stranici Hej hej Sverige!external link, opens in new window možete pronaći jednostavne i inspirativne filmove o tome kako Švedska funkcionira.

Na stranici Lära svenska www.informationsverige.seexternal link, opens in new window postoje linkovi za programe pomoću kojih možete samostalno učiti švedski jezik.

Konsumentverkets upplysningstjänstexternal link, opens in new window vam može dati savjete u pitanjima o kupovini ili različitim vrstama ugovora.

Last updated: 22 siječnja 2021

Was the information on this page helpful to you?