Trajna boravišna dozvola za tražioce azila

Permanent uppehållstillstånd för asylsökande – bosniska/kroatiska/serbiska

Ukoliko Vam se odobri trajna boravišna dozvola imate pravo da živite i radite u Švedskoj pod istim uslovima kao i svi drugi koji ovde borave.

Vaša trajna boravišna dozvola važi dok god živite u Švedskoj. Dobićete karticu boravišne dozvole kao dokaz da je posedujete. Kartica nije identifikacioni ili putni dokument. Možete putovati u zemlju ili van nje, ali ukoliko napuštate Švedsku morate imati važeći pasoš i karticu boravišne dozvole kako biste ponovo ušli u zemlju. Takođe treba da sačuvate Vaše obaveštenje o odobravanju trajne boravišne dozvole. Ovo će Vam biti od koristi ako je potrebno da kontaktirate druge vladine agencije.

Ne morate se prijavljivati za produženje Vaše boravišne dozvole, ali kartica boravišne dozvole važi do pet godina. Da biste dobili novu karticu boravišne dozvole morate posetiti Zavod za migraciju radi fotografisanja i ponovnog uzimanja otisaka prstiju.

Pročitajte više o karticama boravišne dozvole

Registrovanje u evidenciji stanovništva

Kada dobijete trajnu boravišnu dozvolu treba da se registrujete u evidenciji stanovništva pri Poreskoj upravi Švedske (Skatteverket) što je pre moguće. Registracija u evidenciji stanovništva je neophodna pre nego što budete pohađali časove Švedskog za doseljenike (sfi) i imali pravo na naknade od strane švedskog sistema socijalnog osiguranja. Kada se registrujete u evidenciji stanovništva takođe možete dobiti švedski identifikacioni dokument koji će Vam biti potreban, na primer, ukoliko želite da otvorite bankovni račun.

Da biste se registrovali u evidenciji stanovništva morate otići u Poresku upravu Švedske, koja će evidentirati gde živite, Vaš bračni status (bilo da ste venčani ili ne), Vaše državljanstvo i Vaše mesto rođenja. Kada idete u Poresku upravu Švedske morate poneti sa sobom Vašu karticu boravišne dozvole, kao i važeći identifikacioni dokument. Ukoliko je Vaš identifikacioni dokument zadržao Zavod za migraciju Švedske, možete zatražiti njegovu kopiju. Kopija mora biti potpisana od strane osobe koja potvrđuje da je verna originalu. Ova osoba takođe mora da napiše svoje ime velikim slovima i dostavi svoj broj telefona.

Informacije Poreske uprave Švedske o evidenciji stanovništva (na engelskom)external link, opens in new window

Pomoć za etabliranje

Vi koji ste nedavno dobili dozvolu za boravak u Švedskoj i stekli pravo da radite ovde možete imati pravo na pomoć za etabliranje kako biste se uključili u rad. Pomoć za etabliranje su aktivnosti čija je svrha da Vam pomognu da, između ostalog, naučite švedski jezik, uključite se u rad i osposobite se za samostalno izdržavanje. Pomoć za etabliranje i tražioci posla u Švedskoj u nadležnosti su Zavoda za zapošljavanje Švedske /Arbetsförmedlingen/. Više informacija naći ćete na veb strani Zavoda za zapošljavanje. Informacije su dostupne na više različitih jezika.

Informacije o potpori za etabliranje na veb mestu Zavoda za zapošljavanje (na engelskom)external link, opens in new window

Zavod za zapošljavanje vam može pomoći da nađete posao dok ne navršite 65 godina, što je uobičajeno starosno doba za odlazak u penziju u Švedskoj. Lica koja u Švedsku dođu u poznijim godinama života obično imaju nisku ili nikakvu penziju. Ako nemate penziju od koje možete živjeti, možete se obratiti Švedskoj upravi za penzije sa zahtjevom za odobrenje takozvane potpore za izdržavanje za starija lica.

Pročitajte o potpori za izdržavanje za starija lica kod Švedske uprave za penzije (na švedskom jeziku)external link, opens in new window.

Sjedinjavanje sa porodicom

Ukoliko Vam je odobrena trajna boravišna dozvola, Vaša porodica se može prijaviti za boravišne dozvole, kako bi Vam se pridružila u Švedskoj.

Možete biti podvrgnuti takozvanom uslovu za izdržavanje. To znači da morate biti u mogućnosti da izdržavate sebe i svoju porodicu. Takođe morate imati dom koji je dovoljno veliki i odgovarajućeg standarda za zajednički život kada se Vaša porodica preseli u Švedsku.

Pročitajte više o spajanju porodice i uslovu za izdržavanje

Boravišna dozvola može biti povučena

Vaša trajna boravišna dozvola može biti povučena ukoliko napustite Švedsku. Ukoliko obavestite Zavod za migraciju Švedske da želite zadržati Vašu trajnu boravišnu dozvolu, možete ostati u inostranstvu do dve godine bez uticaja na Vašu dozvolu.

Ukoliko se ne vratite u Švedsku nakon dve godine, Zavod za migraciju može povući Vašu boravišnu dozvolu. Boravišna dozvola takođe može biti povučena ukoliko ste dostavili lažan identitet prilikom prijave za nju, ili ako ste svesno lagali ili propustili da pomenete nešto od značaja za Vašu boravišnu dozvolu. Ukoliko ste osuđeni za krivično delo, sud može odlučiti da budete deportovani.  Zavod za migraciju će tada povući Vašu boravišnu dozvolu. Vaša boravišna dozvola može biti povučena čak i ako je imate nekoliko godina.

Obaveštenje da želite zadržati Vašu trajnu boravišnu dozvolu

Radi izjašnjavanja da želite zadržati Vašu trajnu boravišnu dozvolu kada provodite puno vremena u drugoj zemlji, morate popuniti obrazac Anmälan om att få behålla permanent uppehållstillstånd (Obaveštenje o želji da se zadrži trajna boravišna dozvola), broj 186011. Pošaljite obrazac na migrationsverket@migrationsverket.se ili na

Migrationsverket
601 70 Norrköping

Vaše obaveštenje mora da stigne u Zavod za migraciju Švedske ne kasnije od nedelju dana pre nego što napustite Švedsku. Ukoliko je Vaš put otkazan, morate informisati Zavod za migraciju Švedske ne kasnije od datuma na koji ste nameravali da putujete.

Obaveštenje o želji da se zadrži trajna boravišna dozvola, broj obrasca 186011 (na švedskom)PDF

Obaveštenje o želji da se zadrži trajna boravišna dozvola, broj obrasca 187011(på engelska)PDF

Informacije za one koji su se tek doselili u Švedsku sa boravišnom dozvolom

UR Za noveexternal link, opens in new window doseljenike je serija emisija o pravima i dužnostima u Švedskoj.

Usluge informacije zavoda za potrošačka prava Konsumentverket external link, opens in new windowVam mogu dati savjete ako imate pitanja vezana za kupnje i ugovore.

Neke opštine imaju opštinske stambene agencije u kojima možete tražiti smeštaj. Opština Vam takođe može dati savet o privatnim stanodavcima.

Ukoliko imate više od 18 godina možete aplicirati za kredit radi opremanja Vašeg doma. www.csn.seexternal link, opens in new window

Opština u kojoj živite će ponuditi brigu o deci i njihovo školovanje.

Za pitanja u vezi sa časovima Švedskog za doseljenike (sfi), morate kontaktirati opštinu u kojoj živite. Takođe pogledajte internet stranicu za Sveriges kommuner och landsting.external link, opens in new window

Ukoliko tražite posao možete se registrovati kod Arbetsförmedlingen.opens in new window

Za pitanja o zdravstvu, kontaktirajte kotarsku skupštinu ili Vaš region. Pronađite zdravstvenu njegu u cijeloj zemlji na 1177 Vårdguiden.external link, opens in new window

Informacije o studijama na koledžu ili univerzitetu se mogu naći (na švedskom) na Antagning.seexternal link, opens in new window ili studera.nu.external link, opens in new window

Za pitanja u vezi sa finansiranjem studenata CSN, Centrala studiestödsnämnden.external link, opens in new window

Za pitanja u vezi sa vozačkim dozvolama idite na Swedish Transport Agency.external link, opens in new window

Za pitanja u vezi sa glasačkim pravima kontaktirajte Valmyndigheten.external link, opens in new window

Informacije o švedskim školama od strane Švedske nacionalne agencije za obrazovanje (Skolverket) se mogu naći (na engleskom) na Skolverket nyanländaexternal link, opens in new window

Informacije o švedskom društvu na nekoliko različitih jezika se mogu naći (na engleskom) na Information om Sverige.external link, opens in new window

Više informacije o švedskom društvu možete naći na Web sajtu švedske institucije.external link, opens in new window

Na stranici Učiti švedski na www.informationsverige.seexternal link, opens in new window možete naći linkove za više programa pomoću kojih se sami možete naučiti švedski.

Last updated: 31 listopada 2019

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.