Ako Vaš zahjev za azil bude odbijen

Om du får avslag på din ansökan om asyl – bosniska/kroatiska/serbiska

Odluka Migracionog zavoda, da odbije Vaš zahtev za azil znači da nemate pravo na boravišnu dozvolu u Švedskoj. Možete da prihvatite rešenje ili da se žalite na odluku. Bez obzira na to što se žalite ipak treba da planirate za povratak.

Ako prihvatite rješenje, potpisat ćete papir pod nazivom "izjava o zadovoljenju". Nakon što na njega stavite svoj potpis, ne možete ulagati žalbu i morate planirati put natrag kući.

Kako planirati put kući

Vi ste isključivo odgovorni za planiranje svog puta, za dobivanje pasoša i svega ostalog što Vam je neophodno da se vratite u svoju domovinu ili da otputujete u neku drugu zemlju gdje imate pravo da živite. Švedski Odbor za migracije može Vam pružiti podršku i pomoć s kontaktima u Vašoj domovini ili oko rezervacija za putovanje. Zavisno od toga iz koje ste zemlje, možda je moguće urediti finansijsku podršku kako bi se olakšao početni period nakon što stignete u svoju domovinu. Raspitajte se kod subjekta koji Vas je primio u vezi "podrške za naseljavanje u povratku".  

Pročitajte dodatno o tome kako da se sami vratite

Pročitajte dodatno o tome ko može zatražiti "podršku za naseljavanje u povratku" 

Rješenje će važiti četiri godine

Rješenja kojima se zahtjev odbija obično budu na snazi četiri godine.

Žalba

Ako umjesto toga odlučite da uložite žalbu, to znači da od službenog suda tražite da razmotri rješenje švedskog Odbora za migracije. Ako je u rješenju navedeno da ćete biti deportirani, možete ostati u Švedskoj u periodu dok se vrši preispitivanje po Vašoj žalbi. Ako je međutim u rješenju navedeno da se deportacija ima izvršiti odmah, Vi morate napustiti Švedsku čak i u slučaju da ste uložili žalbu.

Pročitajte dodatno o tome kako uložiti žalbu

Pročitajte dodatno o deportacijij kokja se vrši odmah

Ako ne ispunite ono što je navedeno u rješenju

Onda kad rješenje stupi na snagu i kad više ne možete uložiti žalbu (rješenje je stupilo na snagu), Vi morate napustiti Švedsku. U Vašem rješenju o deportaciji bit će predviđeno koliko vremena imate prije nego što napustite Švedsku. Kada to vrijeme istekne, Vi više nećete imati pravo na prebivalište niti na finansijsku podršku od Odbora za migracije. To se odnosi na sve odrasle osobe koje ne žive zajedno s djecom mlađom od 18 godina za koju su odgovorne. 

Odbor za migracije može donijeti i rješenja o nadzoru ili čuvanju. Nadzor znači da se Vi na određeni rok morate registrirati kod Odbora za migracije ili kod policije.  Ako ste dobili rješenje o čuvanju, dok čekate na polazak možete živjeti u iznajmljenom životnom prostoru.  Možete dobiti i rješenje kojim Vam se zabranjuje ponovni dolazak.

Ako Odbor za migracije smatra da će se u cilju sprovođenja rješenja morati koristiti sila, nadležnost za njeno vršenje se prenosi na policiju. 

Pročitajte dodatno o tome šta se dešava ako ne ispunite ono što je navedeno u rješenju

Zabrana ponovnog dolaska

Ako ne napustite Švedsku u roku navedenom u rješenju, možete dobiti zabranu ponovnog dolaska, što znači da Vam je u određenom vremenskom roku zabranjeno ulaziti u bilo koju od zemlja Šengena.  

Ako ste osuđeni na trenutačnu deportaciju, uvijek dobivate zabranu ponovnog dolaska.

Pročitajte dodatno o zabrani ponovnog dolaska i o tome šta možete uraditi kako biste to izbjegli

Pročitajte dodatno o trenutačnoj deportaciji

Nova dešavanja nakon izdavanja rješenja

Ako se desi nešto zbog čega se ne možete vratiti, morate o tome obavijestiti subjekta koji Vas je primio. Odbor za migracije će onda razmatrati da li ima ikakvih prepreka za vršenje deportacije. Mora biti novih informacija koje su se pojavile nakon što ste dobili rješenje o svom predmetu.

Pročitajte dodatno o tome šta se odnosi na nove informacije o odbijanju zahtjeva

Boravište, bankovna kartica i kartica LMA

U slučaju da ste dobili rješenje o odbijanju zahtjeva ili o deportaciji, a rješenje je na snazi, ili je istekao rok za dobrovoljni odlazak, izgubit ćete pravo na prebivalište i na finansijsku podršku. To se odnosi na Vas u slučaju da ste odrasla osoba koja ne živi s nekim sa djecom mlađom od 18 godina za koju ste odgovorni.

Kada više ne budete imali pravo na boravište niti na finansijsku podršku, morat ćete Odboru za migracije vratiti svoju karticu LMA. Ako ste od Odbora za migracije dobili bankovnu karticu, morat ćete povući novac sa računa i vratiti karticu.  Ako živite u nekom od objekata za stambeni smještaj Odbora za migracije, morat ćete napustiti taj smještaj i vratiti ključeve. 

Zdravstvena zaštita i škola

Do onog dana kad napustite Švedsku imat ćete ista prava na zdravstvene usluge kao i ranije, ali nećete dobivati nikakvu finansijsku naknadu za lijekove niti zdravstvenu zaštitu, s obzirom da će Vaša finansijska prava isteći. 

Djeca imaju pravo da idu u školu dok se još uvijek nalaze u Švedskoj.  

Pročitajte dodatno o djeci i azilu

Last updated: 20 veljače 2017

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.