Dobrovoljni povratak kada je Vaš zahtev za azil odbijen

Återvända självmant när du har fått avslag på din ansökan om asyl – bosniska/kroatiska/serbiska

Dobrovoljno vraćanje znači da ste prihvatili odluku da Vam nije dozvoljeno da ostenete u Švedskoj i da sarađujete svojim povratkom u Vašu zemlju porekla.

Jednom kada dobijete odluku o odbijanju ulaska ili proterivanju, bićete pozvani na sastanak sa predmetnim referentom radi razgovora o Vašem povratku. Tokom ovog sastanka, biće Vam pružene informacije o različitim alternativama koje su dostupne u Vašem slučaju, a takođe možete postavljati pitanja koja možda imate.

Ukoliko niste u mogućnosti da sami organizujete putovanje, Vi i predmetni referent ćete sačiniti detaljan plan šta ćete uraiti i šta Zavod za migraciju može uraditi. Na primer, možete kontaktirati Vašu ambasadu kako biste dobili pasoš, dok Vam Zavod za migraciju može pomoći u obezbeđivanju tranzitnih viza, ukoliko morate da se zaustavljate i promenite avion tokom putovanja nazad.

Povratak u roku od dve do četiri nedelje

Ukoliko ste dobili nalog za proterivanje, morate napustiti zemlju u roku od četiri nedelje od datuma stupanja na snagu odluke. Ukoliko ste dobili odluku o odbijanju ulaska, morate napustiti zemlju u roku od dve nedelje od datuma stupanja na snagu odluke, osim ukoliko je drugačije navedeno u odluci.

Odluka stupa na snagu tri nedelje nakon što je primite, ukoliko pre toga ne podnesete žalbu.

Ukoliko ne napustite Švedsku u okviru vremenskog perioda navedenog u odluci, normalno će Vam biti izdata zabrana ponovnog ulaska, koja pokriva sve zemlje Šengena, kao i Rumuniju, Bugarsku i Hrvatsku. Zabrana ponovnog ulaska važi godinu dana.

Pročitajte više o zabrani ponovnog ulaska i kako možete izbeći da Vam se ne izda

Odbijanje ulaska sa momentalnim dejstvom

Ukoliko dobijete odluku o odbijanju ulaska sa momentalnim dejstvom, morate napustiti Švedsku odmah po prijemu odluke. Možete uložiti žalbu na odluku u roku od tri nedelje od prijema naloga, ali ne možete ostati u Švedskoj dok čekate da sud razmotri Vašu žalbu.

Ukoliko dobijete nalog o odbijanju ulaska sa trenutnim dejstvom, obično Vam se takođe izdaje zabrana ponovnog ulaska čak i ako odmah napustite Švedsku. Ovo znači da ukoliko ste dobili nalog o odbijanju ulaska sa trenutnim dejstvom ne možete ući ni u jednu zemlju područja Šengena, kao ni u Rumuniju, Bugarsku i Hrvatsku, najmanje dve godine.

Povratak u zemlju koja nije Vaša zemlja porekla

Druga zemlja u okviru Evropske unije

Zavod za migraciju može odlučiti da morate da se vratite u drugu zemlju članicu EU, i da se Vaš zahtev za azil tamo razmatra. Do toga može doći usled toga što ste, na primer, bili u drugoj zemlji članici EU pre dolaska u Švedsku, odobrena Vam je viza ili ste podneli zahtev za azil u drugoj zemlji članici EU. Ova pravila se mogu naći u Dablinskoj uredbi.

Ukoliko umesto toga želite da se vratite u svoju zemlju porekla, to može biti odobreno ukoliko za sobom ne povlači kašnjenje u Vašem povratku ili nije značajno skuplje.

Pročitajte više o Dablinskoj uredbi i zašto ne možete izabrati zemlju gde se Vaš zahtev za azil ispituje (na engleskom)

Druga zemlja osim navedene u odluci

Morate se vratiti u zemlju navedenu u odluci o odbijanju ulaska ili proterivanju. To je obično zemlja čiji ste državljanin.

Međutim, takođe se možete vratiti u drugu zemlju osim navedene u odluci, ukoliko pokažete da ćete tamo biti prihvaćeni. U tom slučaju, biće Vam potreban važeći pasoš i boravišna dozvola za tu zemlju. Turistička viza ili izuzimanje od vize nisu dovoljni. Ovo neće biti dozvoljeno ukoliko to znači da će Vaš povratak kasniti ili biti značajno skuplji.

Vi ste zaduženi za pribavljanje putnih dokumenata

Vaša je dužnost da pribavite pasoš ili privremena putna dokumenta za povratak u okviru važećeg vremenskog perioda.

Ukoliko Vam je potrebna pomoć, Zavod za migraciju se može obratiti nadležnim organima u Vašoj zemlji porekla i podneti zahtev za Vaš pasoš. U tom slučaju, Zavod za migraciju mora dostaviti Vaše lične podatke nadležnim organima u Vašoj zemlji porekla, ali nećemo otkrivati da ste podneli zahtev za azil u Švedskoj.

Ukoliko ne postoji drugi način da pribavite pasoš može Vam se, u izuzetnim slučajevima, izdati privremeni pasoš za strance od strane Zavoda za migraciju. U tom slučaju, privremeni pasoš za strance je isključivo važeći za Vaše putovanje nazad u zemlju porekla.

Karta za put

Prvenstveno ste Vi zaduženi za plaćanje putovanja nazad. Ukoliko to ne možete priuštiti, Zavod za migraciju može rezervisati i platiti kartu.

Možete povući svoj zahtev

Možete povući svoj zahtev za azil, i vratiti se kući dobrovoljno, čak i pre obrade Vašeg zahteva. Možete dobiti pomoć u pripremi Vašeg putovanja nazad ukoliko se obratite predmetnom referentu u prijemnom uredu gde ste registrovani.

Pomoć u povratku

Razgovarajte sa Vašim predmetnim referentom o vrsti pomoći koja Vam je potrebna za povratak. Možete, na primer, dobiti pomoć u obraćanju organizacijama u Švedskoj, koje mogu pružiti informacije o situaciji u Vašoj domovini ili Vam dati savet i podršku za putovanje nazad, ili Vam pomoći da se obratite organizacijama u Vašoj domovini radi dobijanja podrške po povratku.

Ukoliko se dobrovoljno vratite možete se, u nekim slučajevima, prijaviti za podršku za naseljavanje u povratku.

Pročitajte više o tome ko se može prijaviti za podršku za naseljavanje u povratku i šta podrška obuhvata

Last updated: 2017-02-21

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.