Nove okolnosti nakon odbijanja Vašeg zahteva za azil

Nya händelser efter avslag på din ansökan om asyl – bosniska/kroatiska/serbiska

Odluka na koju nema prava žalbe podrazumeva da morate napustiti zemlju u roku naznačenom u njoj. U izuzetnim slučajevima može se dogoditi nešto što podrazumeva da se ne možete vratiti kući uprkos postojanju odluke koja navodi da to morate uraditi. To se naziva prepreka u sprovođenju – prepreka u primeni naloga za odbijanje ulaska ili proterivanje.

Zavod za migraciju može otkazati Vaš povratak kući isključivo kada se pojave nove informacije nakon što ste primili odluku. To se može, na primer, odnositi na to

 • da se politička situacija u Vašoj zemlji porekla promenila, što znači da se ne možete vratiti;
 • da ste postali suviše bolesni za putovanje;
 • da Vam je bolešću ugrožen život, a dobijanje medicinske nege u Vašoj domovini nije moguće; ili
 • da se Vaša porodična situacija promenila.

Činjenica da ste zabrinuti zbog mogućnosti Vašeg putovanja kući, ili imate društvene ili ekonomske probleme u Vašoj zemlji porekla, nisu dovoljna osnova da Zavod za migraciju promeni svoju odluku.

Možete pisati Zavodu za migraciju

Možete napisati pismo Zavodu za migraciju ukoliko želite da iznesete nove razloge koji sprečavaju Vaš povratak. U pismu morate napisati 

 • broj Vašeg predmeta (broj predmeta je naveden na Vašoj LMA kartici);
 • šta je novo u Vašoj situaciji i zašto se ne možete vratiti kući; i 
 • Vašu adresu.

Ukoliko imate dokumente koji mogu potvrditi napisano u pismu, takođe treba da ih priložite, poželjno originale.

Pismo morate potpisati svojim imenom. Molimo pišite na švedskom ili engleskom jeziku, kako biste odluku dobili što brže. Ukoliko ne možete pisati sami, možete zatražiti da neko drugi to učini umesto Vas; u tom slučaju morate podneti punomoćje Zavodu za migraciju.

Šta je punomoć?

Punomoć može da bude potpisano pismo gjde osoba koja traži dozvolu, nekom drugom daje pravo da je zastupa. Punomoć može jednoj osobi naprimjer dati pravo da preda molbu, sazna obrazloženje odluke ili uloži žalbu na odluku u ime nekog drugog. Punomoć piše osoba koja nekom daje punomoć i ona se mora moći pokazati u originalu ako zavod za migracije to zatraži.

Da bi nekoj osobi ostavili punomoć, vi treba da pošaljete pismo zavodu za migracije gjde piše

 • da se radi o punomoći
 • ime, datum rođenja i adresa osobe koja nekom drugom daje punomoć
 • šta osoba koja dobija punomoć ima pravo da uradi
 • ime, lični broj i adresa osobe koja daje punomoć
 • potpis osobe koja nekom drugom ostavlja punomoć
 • kad (datum) i gjde (mjesto) ste potpisali punomoć.

Zavod za migraciju može, po sopstvenom nahođenju, da otkaže Vaše putovanje kući

Zavod za migraciju mora konstatovati da li su se pojavile nove informacije koje podrazumevaju da se ne možete vratiti kući. Zavod za migraciju tada ima mogućnost otkazivanja Vašeg putovanja kući, čak i ako niste pisali i obavestili nas o preprekama u sprovođenju. Policija takođe ima obavezu da obavesti Zavod za migraciju ukoliko nije moguće sprovesti povratak kući.

Odluka

Zavod za migraciju Švedske će Vam poslati odluku poštom.

Last updated: 2017-04-06

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.