The content on this page may not be correct due to changes in the Swedish Aliens Act

We are currently reviewing the content of the entire website due to changes in the Swedish Aliens Act, decided by the government. This may affect the content on pages in languages other than Swedish and English. These pages will be updated as soon as the translations are complete. All our pages in Swedish and English are correct and updated.

www.migrationsverket.se

Nove okolnosti nakon odbijanja Vašeg zahteva za azil

Nya händelser efter avslag – bosniska/kroatiska/serbiska

Odluka na koju nema prava žalbe podrazumeva da morate napustiti zemlju u roku naznačenom u njoj. U izuzetnim slučajevima može se dogoditi nešto što podrazumeva da se ne možete vratiti kući uprkos postojanju odluke koja navodi da to morate uraditi. To se naziva prepreka u sprovođenju – prepreka u primeni naloga za odbijanje ulaska ili proterivanje.

Zavod za migraciju može otkazati Vaš povratak kući isključivo kada se pojave nove informacije nakon što ste primili odluku. To se može, na primer, odnositi na to

 • da se politička situacija u Vašoj zemlji porekla promenila, što znači da se ne možete vratiti;
 • da ste postali suviše bolesni za putovanje;
 • da Vam je bolešću ugrožen život, a dobijanje medicinske nege u Vašoj domovini nije moguće; ili
 • da se Vaša porodična situacija promenila.

Činjenica da ste zabrinuti zbog mogućnosti Vašeg putovanja kući, ili imate društvene ili ekonomske probleme u Vašoj zemlji porekla, nisu dovoljna osnova da Zavod za migraciju promeni svoju odluku.

Možete pisati Zavodu za migraciju

Možete napisati pismo Zavodu za migraciju ukoliko želite da iznesete nove razloge koji sprečavaju Vaš povratak. U pismu morate napisati 

 • broj Vašeg predmeta (broj predmeta je naveden na Vašoj LMA kartici);
 • šta je novo u Vašoj situaciji i zašto se ne možete vratiti kući; i 
 • Vašu adresu.

Ukoliko imate dokumente koji mogu potvrditi napisano u pismu, takođe treba da ih priložite, poželjno originale.

Pismo morate potpisati svojim imenom. Molimo pišite na švedskom ili engleskom jeziku, kako biste odluku dobili što brže. Ukoliko ne možete pisati sami, možete zatražiti da neko drugi to učini umesto Vas; u tom slučaju morate podneti punomoćje Zavodu za migraciju.

Što je punomoć?

Punomoć može biti jedno potpisano pismo u kojem osoba koja traži dozvolu daje nekoj drugoj osobi mogućnost da je zastupa. Putem punomoći se nekome može, na primjer, dati pravo da podnese zahtjev, dozna razloge odluke ili za nekog drugog uloži žalba na odluku. Punomoć mora napisati osoba koja daje svoju punomoć nekom drugom i original punomoći se mora moći pokazati na traženje Zavoda za migracije.

Da bi mogli dati punomoć nekoj drugoj osobi morate Zavodu za migracije predati pismo u kojem piše

 • da je to punomoć
 • ime i prezime, datum rođenja i adresu osobe koja daje punomoć nekom drugom
 • što osoba koja dobiva punomoć ima pravo raditi
 • ime i prezime, matični broj i adresu osobe koja dobiva punomoć
 • potpis osobe koja daje punomoć nekoj drugoj ososbi
 • datum i mjesto potpisivanja punomoći.

Power of Attorney, form number 107011 (na engleskom) PDF

Zavod za migraciju može, po sopstvenom nahođenju, da otkaže Vaše putovanje kući

Zavod za migraciju mora konstatovati da li su se pojavile nove informacije koje podrazumevaju da se ne možete vratiti kući. Zavod za migraciju tada ima mogućnost otkazivanja Vašeg putovanja kući, čak i ako niste pisali i obavestili nas o preprekama u sprovođenju. Policija takođe ima obavezu da obavesti Zavod za migraciju ukoliko nije moguće sprovesti povratak kući.

Odluka

Zavod za migraciju Švedske će Vam poslati odluku poštom.

Rad na povratku se nastavlja iako je odluka odgođena

Ako dobijete odluku o odgodi izvršenja, to jest da se odluka o vašem udaljavanju ili protjerivanju iz zemlje ne može provesti, rad na povratku se ipak nastavlja. Vi, na primjer, još uvijek snosite odgovornost da nabavite pasoš ili provizorni dokument za putovanje i drugo potrebno za povratak u domovinu ili u neku drugu zemlju u kojoj imate pravo živjeti i još uvijek možete biti pozvani na razgovor ili obavješćivanje o odluci. Isto vrijedi i za
zahtjev o smetnji za izvršenje za koji još uvijek nije donesena odluka.

Pročitajte više o tome što morate napraviti prije povratka

Last updated: 2021-01-20