Odbijanje ulaska sa momentalnim dejstvom

Avvisning som ska genomföras omedelbart – bosniska/kroatiska/serbiska

Zavod za migraciju Švedske izdaje nalog za odbijanje ulaska sa trenutnim dejstvom ukoliko je očigledno da nemate potrebu za zaštitom ili drugih osnova za boravišnu dozvolu. Ukoliko primite takav nalog, morate odmah napustiti Švedsku.

Odluka o odbijanju Vašeg zahteva ostaje na snazi četiri godine. Ukoliko ste dobili nalog o odbijanju ulaska sa trenutnim dejstvom izloženi ste zabrani ponovnog ulaska, što znači da ne možete ući ni u jednu zemlju područja Šengena, ili Rumuniju, Bugarsku i Hrvatsku, najmanje dve godine.

Prihvatanje naloga

Takođe možete pokazati da prihvatate nalog potpisivanjem dokumenta označenog kao izjava o prihvatanju. Kada potpišete izjavu, više se ne možete žaliti i morate odmah napustiti Švedsku. Čak i ako ne prihvatite nalog morate napustiti Švedsku odmah po njegovom prijemu.

Žalba na nalog

Ukoliko ne prihvatite nalog imate pravo žalbe, ali i dalje morate odmah napustiti Švedsku. Zavod za migraciju mora da primi Vašu žalbu najkasnije u roku od tri nedelje od obaveštavanja o nalogu.

Pročitajte više o ulaganju žalbe na nalog

Planiranje Vašeg putovanja nazad

Od Vas se zahteva da napustite Švedsku odmah nakon prijema naloga. Vi ste zaduženi za planiranje putovanja nazad, pribavljanje važećeg pasoša, i druge uslove za povratak u Vašu zemlju porekla ili drugu zemlju u kojoj imate boravišnu dozvolu. Zavod za migraciju Vam može pružiti podršku i pomoć sa kontaktima u Vašoj zemlji poreklai ili rezervisanjem putovanja.

Pročitajte više o dobrovoljnom povratku

Smeštaj, bankovna kartica i kartica tražioca azila

Tri nedelje nakon prijema naloga više nemate pravo žalbe. To znači da više nemate pravo na smeštaj ili finansijsku pomoć od Zavoda za migraciju. Ovo će važiti ukoliko ste odrasla osoba koja ne živi sa decom ispod 18 godina starosti, kojoj ste staratelj.

Pre napuštanja Švedske morate vratiti Vašu karticu tražioca azila (LMA kartica) Zavodu za migraciju. Ukoliko ste dobili bankovnu karticu od Zavoda za migraciju, morate podići novac sa računa i vratiti karticu. Ukoliko ste živeli u nekom od smeštaja Zavoda za migraciju, morate ga napustiti i vratiti ključeve.

Zdravstvena zaštita i škola

Do dana napuštanja Švedske imaćete ista prava na zadravstvene usluge kao i pre, ali nećete dobijati bilo kakvu finansijsku nadoknadu za lekove ili medicinsku negu kada Vaš nalog za odlazak stupi na snagu i Vaše pravo na finansijsku pomoć istekne. 

Deca imaju pravo da idu u školu dok god su u Švedskoj.

Pročitajte više o deci i azilu

Ukoliko se ne povinujete odluci

Ukoliko ne sarađujete napuštanjem Švedske, Migracioni zavod može odlučiti da Vas drži pod nadzorom ili u pritvoru. Nadzor podrazumeva da se morate redovno prijavljivati Zavodu za migraciju ili policiji. Ukoliko ste u pritvoru, morate ostati u zaključanom objektu dok čekate na odlazak.

Ukoliko i dalje imate pravo na finansijsku pomoć od strane Zavoda za migraciju (npr. porodice sa decom), možete primati umanjene dnevnice ukoliko ne sarađujete tokom napuštanja zemlje.

Ukoliko Zavod za migraciju odredi da će biti potrebna sila za izvršenje naloga, zaduženje se predaje švedskoj policiji.

Pročitajte više o tome šta će se dogoditi ukoliko se ne pridržavate odluke

Novi događaji nakon odbijanja

Ukoliko se dogodi nešto što Vam onemogućava povratak, morate obavestiti prijemni ured. Zavod za migraciju će razmotriti prisustvo smetnje u odnosu na deportaciju. Takve smetnje se moraju uračunati sa novim informacijama koje se pojave nakon prijema odluke.

Pročitajte više o novim događajima nakon odbijanja

Sledeće zemlje su pokrivene Šengenskim sporazumom

Austrija, Belgija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Island, Italija, Letonija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Norveška, Poljska, Portugalija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska i Švajcarska.

Last updated: 6 listopada 2016

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.