The content on this page may not be correct due to changes in the Swedish Aliens Act

We are currently reviewing the content of the entire website due to changes in the Swedish Aliens Act, decided by the government. This may affect the content on pages in languages other than Swedish and English. These pages will be updated as soon as the translations are complete. All our pages in Swedish and English are correct and updated.

www.migrationsverket.se

Ako želite uložiti žalbu

Om du vill överklaga – bosniska/kroatiska/serbiska

Ako ste dobili odluku Zavoda za migracije koju ne prihvaćate možete uložiti žalbu. Ovdje nalazite više informacija o načinu ulaganja žalbe.

Ako ne prihvaćate odluku Zavoda za migracije imate pravo uložiti žalbu. Uložiti žalbu znači da vi želite da se odluka Zavoda za migracije promijeni. Žalbu preispituje sud a vi ćete vašu žalbu poslati Zavodu za migracije. U odluci piše rok za ulaganje žalbe, obično tri tjedna od dana kada vam je odluka saopćena. Ako imate pomoćnika po službenoj dužnosti, on ili ona vam mogu pomoći oko ulaganja žalbe.

Ako ste tražili dozvolu boravka, dobili odbijenicu na vaš zahtjev i primili odluku za vrijeme boravka u Švedskoj, ipak morate planirati povratak, čak i ako se odlučite na ulaganje žalbe. U vašoj odluci piše da li imate pravo boraviti u Švedskoj za vrijeme dok čekate na odluku suda.

Migracijski sud rješava vašu žalbu

Vašu žalbu najprije razmatra Zavod za migracije da bi se vidjelo da li odluku treba promijeniti. Ako Zavod za migracije smatra da razlog za promjenu odluke ne postoji, ista se šalje dalje migracijskom sudu. Sud može odluku promijeniti ili se složiti s odlukom Zavoda za migracije.

Od dana kada je migracijski sud primio vašu žalbu, sva pitanja koja se odnose na vašu žalbu i rad suda trebate postaviti direktno sudu. Vaša je odgovornost da vodite brigu o presudi migracijskog suda, Zavod za migracije to ne radi za vas.

Ako imate pomoćnika po službenoj dužnosti, nakon predaje žalbe sudu, ne možete od Zavoda za migracije dobivati novac za putovanja do pomoćnika.

Ako se predomislite i želite povući svoju žalbu, možete Zavodu za migracije javiti da prihvaćate donesenu odluku. U tom slučaju se vaša žalba neće rješavati i vi nećete moći ponovno uložiti žalbu na istu.

Ovako se piše žalba

U odluci piše postupak ulaganja žalbe. Ako se želite žaliti na odluku Zavoda za migracije morate napisati pismo u kojem ćete navesti koju odluku želite da Zavod za migracije promijeni i zašto. Pošaljite dokumente ili druge dokaze, poželjno originale, koji podržavaju vaše navode.

U žalbi morate navesti svoje osobne podatke i broj vašeg predmeta. Broj predmeta piše na vašoj odluci. Ako ste azilant, broj vašeg predmeta piše i na LMA-kartici. Napišite i broj telefona i adresu gdje vas Zavod za migracije ili sud mogu pronaći.

Važno je da vaša žalba stigne u Zavod za migracije na vrijeme. U  tablici koja se nalazi na ovoj strani možete vidjeti rokove za ulaganje žalbe, ovisno o vrsti odluke o kojoj se radi. Vrijeme počinje teći od dana kada ste primili odluku.

Ako niste u mogućnosti da sami uložite žalbu možete zamoliti nekog drugog da to napravi umjesto vas. U tom slučaju morate dati punomoć osobi koja vam u tome pomaže.

Što je punomoć?

Punomoć može biti jedno potpisano pismo u kojem osoba koja traži dozvolu daje nekoj drugoj osobi mogućnost da je zastupa. Putem punomoći se nekome može, na primjer, dati pravo da podnese zahtjev, dozna razloge odluke ili za nekog drugog uloži žalba na odluku. Punomoć mora napisati osoba koja daje svoju punomoć nekom drugom i original punomoći se mora moći pokazati na traženje Zavoda za migracije.

Da bi mogli dati punomoć nekoj drugoj osobi morate Zavodu za migracije predati pismo u kojem piše

  • da je to punomoć
  • ime i prezime, datum rođenja i adresu osobe koja daje punomoć nekom drugom
  • što osoba koja dobiva punomoć ima pravo raditi
  • ime i prezime, matični broj i adresu osobe koja dobiva punomoć
  • potpis osobe koja daje punomoć nekoj drugoj ososbi
  • datum i mjesto potpisivanja punomoći.

Power of Attorney, form number 107011 (na engleskom) PDF

Ako želite uložiti žalbu na presudu migracijskog suda

Ako niste zadovoljni presudom migracijskog suda možete se žaliti Višem migracijskom sudu u roku od tri tjedna od dana primanja presude. Viši migracijski sud je zadnja instanca i tamo donesena odluka će biti smjernica Zavodu za migracije i migracijskim sudovima pri donošenju odluka u sličnim predmetima.

Viši migracijski sud rješava samo neke predmete za koje nedostaju pravne smjernice ili ako je migracijski sud rješavao predmet na krivi način. Viši migracijski sud u većini slučajeva donosi odluku o ne rješavanju žalbe. U tom slučaju vrijedi presuda migracijskog suda.

Žalba se ne može uložiti na sve odluke

Na neke odluke se ne možete žaliti. U vašoj odluci piše da li se na istu možete žaliti ili ne.

Između ostalog se ne možete žaliti na:

  • odluku koju ste prihvatili i potpisali da je prihvaćate
  • odluku višeg migracijskog suda o nerješavanju vašeg predmeta
  • vremenski ograničenu dozvolu boravka.

Različiti rokovi za različite žalbe

Zavod za migracije mora dobiti vašu žalbu prije isteka roka za ulaganje žalbe. Ako se želite žaliti na odluku suda žalbu morate poslati sudu, tako ista stigne u sud prije isteka roka. U odluci piše rok za ulaganje žalbe.

Nakon isticanja roka se kaže da je odluka postala pravomoćna. To znači da više nije moguće uložiti žalba na odluku.

Rokovi za ulaganje žalbe

Vi ste dobili

Vi se možete žaliti

odluku o protjerivanju

u roku od tri tjedna od dana kada ste dobili odluku

odluku o udaljavanju koja će se odmah provesti

u roku od tri tjedna od dana kada ste dobili odluku

presudu migracijskog suda

u roku od tri tjedna od dana kada ste dobili odluku

odluku o proglašenju statusa

u roku od tri tjedna od dana kada ste dobili odluku

odluku o putnom listu za strance

u roku od tri tjedna od dana kada ste dobili odluku

odluku o pasošu za strance

u roku od tri tjedna od dana kada ste dobili odluku

zabranu ponovnog ulaska u zemlje Šengena jer niste napustili Švedsku na vrijeme

u roku od tri tjedna od dana kada je Zavod za migracije donio odluku

zabranu ponovnog ulaska iz nekog drugog razloga

u roku od tri tjedna od dana kada ste dobili odluku

odluku o posebnoj novčanoj pomoći

u roku od tri tjedna od dana kada ste dobili odluku

odluku o smanjenju ili obustavi dnevne naknade

u roku od pet tjedana od dana kada je Zavod za migracije donio odluku

proglašenje supsidijarne zaštite (ako smatrate da ste trebali dobiti status izbjeglice)

u roku od tri tjedna od dana kada ste dobili odluku

Odluku o nadzoru ili administrativnom pritvoru

bilo kada


Last updated: 16 lipnja 2021