Ukoliko želite da se žalite

Om du vill överklaga – bosniska/kroatiska/serbiska

Odluka Zavoda za migraciju da odbije Vaš zahtev za azil znači da nemate pravo na boravišnu dozvolu u Švedskoj. Možete izabrati da prihvatite odluku ili se žalite na nju. Čak i ako uložite žalbu, treba da pravite planove za povratak.

Ako ne prihvatate odluku zavoda za migracije, imate pravo da se žalite. Žalbu trebate poslati zavodu za migracije, a migracioni sud je taj koji će razmatrati vašu žalbu. Ako imate advokata, on ili ona vam može pomoći. U odluci piše koliko vremena imate da predate žalbu. Većinom je trebate predati u roku od tri sedmice od onog dana kad ste primili odluku.

U tabeli dole možete videti žalbene rokove u zavisnosti od vrste odluke koja je doneta u Vašem slučaju.

Migracioni sud će ispitati Vašu žalbu

Zavod za migraciju će najpre razmotriti Vašu žalbu kako bi video da li odluka treba da se promeni. Ukoliko Zavod za migraciju ne nađe razlog za promenu odluke, Vaša žalba će biti upućena Migracionom sudu. Sud može promeniti odluku u Vašu korist ili se saglasiti sa Zavodom za migraciju.

Kada Migracioni sud primi Vašu žalbu, njemu (a ne Zavodu za migraciju) se morate obratiti u vezi sa svim pitanjima povodom žalbe ili njenog procesuiranja. Zavod za migraciju više neće plaćati putne troškove Vašeg branioca kada Vaša žalba bude poslata sudu.

Ukoliko promenite mišljenje i želite da povučete žalbu, možete obavestiti Zavod za migraciju da prihvatate izvornu odluku. Vaša žalba se tada neće razmatrati, i nećete biti u mogućnosti da se ponovo žalite na odluku.

Kako napisati žalbu

Ukoliko želite da se žalite na odluku Zavoda za migraciju, morate napisati pismo u kojem opisujete koju odluku želite da Zavod za migraciju promeni i zbog čega. Priložite sve dokumente (poželjno originale) ili druge dokaze koji potkrepljuju Vaše razloge.

Vaša žalba takođe mora sadržati Vaše lične podatke i broj Vašeg predmeta. Broj predmeta je na Vašoj kartici tražioca azila (LMA na švedskom). Takođe priložite broj telefona i adresu na kojoj Vas Zavod za migraciju i Migracioni sud mogu pronaći.

Važno je da Vaša žalba dođe do Zavoda za migraciju pre isteka žalbenog roka. Ispod možete videti koji je žalbeni rok u Vašem slučaju, u zavisnosti od toga koja je odluka doneta.

Ukoliko niste u mogućnosti da samostalno uložite žalbu, možete zamoliti da neko drugi to uradi umesto Vas. U tom slučaju morate podneti punomoćje Zavodu za migraciju.

Šta je punomoć?

Punomoć može da bude potpisano pismo gjde osoba koja traži dozvolu, nekom drugom daje pravo da je zastupa. Punomoć može jednoj osobi naprimjer dati pravo da preda molbu, sazna obrazloženje odluke ili uloži žalbu na odluku u ime nekog drugog. Punomoć piše osoba koja nekom daje punomoć i ona se mora moći pokazati u originalu ako zavod za migracije to zatraži.

Da bi nekoj osobi ostavili punomoć, vi treba da pošaljete pismo zavodu za migracije gjde piše

  • da se radi o punomoći
  • ime, datum rođenja i adresa osobe koja nekom drugom daje punomoć
  • šta osoba koja dobija punomoć ima pravo da uradi
  • ime, lični broj i adresa osobe koja daje punomoć
  • potpis osobe koja nekom drugom ostavlja punomoć
  • kad (datum) i gjde (mjesto) ste potpisali punomoć.

Ukoliko želite da se žalite na odluku Migracionog suda

Ako niste zadovoljni s odlukom migracionog suda, možete se žaliti vrhovnom migracionom sudu u roku od tri sedmice od kad ste primili odluku. Vrhovni migracioni sud je zadnja mogućnost za žaljenje i odluke tog suda upućuju i pomažu zavodu za migracije i migracionom sudu da donosu odluke u sličnim situacijama.

Migracioni apelacioni sud će razmatrati isključivo određene slučajeve, bilo zato što ne postoje pravni primeri (i samim tim smernice) za njih ili zato što Migracioni sud nije pravilno postupao u njima. Većina slučajeva upućenih Migracionom apelacionom sudu se odbija, što znači da odluka Migracionog suda u tim slučajevima ostaje na snazi.

Različiti žalbeni rokovi za različite odluke

Zavod za migraciju mora primiti Vašu žalbu pre isteka žalbenog roka. Ukoliko ulažete žalbu na odluku Migracionog suda, takođe je morate poslati sudu pre isteka roka. Na dokumentu odluke koji dobijete će biti naznačeno koji je žalbeni rok u Vašem slučaju.

Kada žalbeni rok istekne više se ne možete žaliti na odluku, i smatra se da je ona postala pravosnažna.

Rokovi za žalbe

Primili ste

Možete se žaliti

odluku o deportaciji

u roku od tri sedmice od onog dana kad ste primili odluku

odluku o odbijanju ulaska sa trenutnim dejstvom

u roku od tri sedmice od onog dana kad ste primili odluku

odluku Migracionog suda

u roku od tri sedmice od onog dana kad ste primili odluku

odluku o deklarisanju statusa

u roku od tri sedmice od onog dana kad ste primili odluku

odluku o putnim dokumentima

u roku od tri sedmice od onog dana kad ste primili odluku

odluku o pasošu za strance

u roku od tri sedmice od onog dana kad ste primili odluku

zabranu ponovnog ulaska za zemlje Šengena jer niste napustili Švedsku na vreme

u roku od tri nedelje od datuma kada je Zavod za migraciju doneo odluku

zabranu ponovnog ulaska iz nekog drugog razloga

u roku od tri sedmice od onog dana kad ste primili odluku

odluku o posebnoj naknadi

u roku od tri sedmice od onog dana kad ste primili odluku

odluku o umanjenju ili prestanku dobijanja dnevica

u roku od pet nedelja od datuma kada je Zavod za migraciju doneo odluku

alternativnu deklaraciju o statusu supsidijarne zaštite (ukoliko verujete da Vam treba dati status izbeglice)

u roku od tri sedmice od onog dana kad ste primili odluku

odluku o nadzoru ili pritvoru

u bilo kojem trenutku

 

Ne možete se žaliti

  • na odluku nakon njenog prihvatanja i potpisivanja izjave o prihvatanju
  • na odluku Migracionog apelacionog suda da ne razmatra Vaš slučaj
  • na odluku da Vam se odobri privremena boravišna dozvola.

Last updated: 6 travnja 2017

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.