Zabrana ponovnog ulaska

Återreseförbud – bosniska/kroatiska/serbiska

Ukoliko ne napustite Švedsku u periodu naznačenom u odluci, može Vam se izdati zabrana ponovnog ulaska. U tom slučaju, ne možete se vratiti ni u jednu zemlju područja Šengena, ili Rumuniju, Bugarsku i Hrvatsku, tokom određenog vremenskog perioda. Ukoliko Zavod za migraciju Švedske ne veruje da ćete dobrovoljno napustiti Švedsku, može Vam se izdati zabrana ponovnog ulaska.

Ukoliko ste primili odluku o odbijanju ulaska sa trenutnim dejstvom, uvek će Vam biti izdata zabrana ponovnog ulaska.

Zabrana ponovnog ulaska iz drugih razloga

Ukoliko Zavod za migraciju Švedske ne veruje da ćete dobrovoljno napustiti Švedsku, može Vam se izdati zabrana ponovnog ulaska na područje Šengena, koja važi do pet godina. Na primer, možete dobiti zabranu ponovnog ulaska ukoliko:

  • ste prethodno bili u ilegali;
  • ste izjavili da ne nameravate da napustite Švedsku;
  • ste koristili lažni identitet ili niste pomagali Zavodu za migraciju u utvrđivanju Vašeg pravog identiteta;
  • ste namerno dostavili lažne podatke ili ste uskratili važne podatke; ili
  • ste osuđivani za krivično delo koje je kažnjivo zatvorom.

Ukoliko Vam je izdata zabrana ponovnog ulaska iz jednog od gore navedenih razloga, izgubićete pravo na period dobrovoljnog povratka i morate odmah napustiti zemlju.

Gubljenje prava na period dobrovoljnog povratka takođe znači da gubite pravo na smeštaj i finansijsku pomoć od strane Zavoda za migraciju. (Porodice sa decom mogu zadržati dnevnice i mogu ostati u smeštajnim jedinicama Zavoda za migraciju dok ne napuste Švedsku.)

Poštujte period dobrovoljnog povratka

Jednom kada se odluka aktivira (stupi na snagu), morate napustiti Švedsku u roku od dve do četiri nedelje. U odluci je navedeno koliko imate vremena.

Može Vam se dati više vremena da napustite zemlju ukoliko imate izuzetne razloge. Ukoliko Vam je potrebno više vremena, morate obavestiti Zavod za migraciju što je pre moguće.

Pre nego što napustite zemlju, Zavod za migraciju će Vam dati sertifikat koji se zove dokaz o odlasku. Predajte sertifikat kada prolazite graničnu kontrolu Švedske, kako biste obavestili Zavod za migraciju da ste napustili zemlju. Ukoliko iz nekog razloga ne predate sertifikat, još uvek možete dokazati da ste napustili Švedsku na vreme, na primer pokazujući karte ili pečate u Vašem pasošu. Priložite dokaz da ste prešli granicu najbližoj ambasadi ili konzulatu Švedske, ili napravite kopiju i pošaljite je Zavodu za migraciju Švedske. Vaša je dužnost da podnesete dokaz o blagovremenom napuštanju Švedske, ukoliko ne želite da Vam se izda zabrana ponovnog ulaska.

Zavod za migraciju može opozvati zabranu ponovnog ulaska ukoliko ste u mogućnosti da dokažete da ste napustili Švedsku tokom perioda navedenog u odluci.

Izuzetak od zabrane ponovnog ulaska

Zavod za migraciju Švedske može odlučiti da ne izda zabranu ponovnog ulaska, uzimajući u obzir Vaše lične okolnosti. To se može dogoditi, na primer, ukoliko imate decu sa boravišnom dozvolom u zemlji Šengena.

Sledeće zemlje su pokrivene Šengenskim sporazumom

Austrija, Belgija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Island, Italija, Letonija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Norveška, Poljska, Portugalija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska i Švajcarska.

Last updated: 22 rujna 2016

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.