2019-04-16

Azilantima sve teže plaćati račune

Svårare för asylsökande att betala sina räkningar – bosniska/kroatiska/serbiska

U toku 2019 će većina službi za plaćanje obustaviti svoju djelatnost. To znači da će azilantima biti teže da nađu način da plate svoje račune. Kad tražite zdravstvenu njegu trebate upitati u ustanovi u kojoj vam pružaju njegu na koji način možete platiti za medicinsku uslugu koju dobijate.

Danas ima oko 370 službi za plaćanje širom švedske. U toku ove godine 200 će biti zatvoreno, dok će otvorene službe ostati prvenstveno u većim gradovima. Ako ste azilant i plaćate račune preko ovih službi, naprimjer račun za posjetu ljekaru, ovo će uticati na vas.

Bolnice i domovi zdravlja širom Švedske pripadaju različitim okruzima. Kojem okrugu pripada vaša ustanova ovisi o tome u kojem gradu ste nastanjeni. S obzirom da svi okruzi sami odlučuju o načinu na koji njihovi pacijenti plaćaju račune, način na koji ćete odsad plaćati račune za medicinsku njegu će se razlikovati od okruga do okruga i ovisiti o tome gdje živite. U nekim okruzima možete platiti bankovnom karticom ili gotovinom pri samoj posjeti ljekaru. U drugim okruzima mogu vam poslati račun na kućnu adresu. Iz tog razloga morate pitati u ustanovi gdje tražite medicinsku pomoć kako ćete platiti za vašu posjetu ljekaru.

Također možete kontaktirati bolnicu ili dom zdravlja prije posjete i pitati na koji način ćete platiti račun. Ukoliko ustanova gdje dobijate zdravstvenu pomoć dozvoljava samo plaćanje fakturom možete pitati da li možete platiti na licu mjesta. Zavod za migracije vam ne može pomoći u ovom pitanju kako da platite račune.