The content on this page may not be correct due to changes in the Swedish Aliens Act

We are currently reviewing the content of the entire website due to changes in the Swedish Aliens Act, decided by the government. This may affect the content on pages in languages other than Swedish and English. These pages will be updated as soon as the translations are complete. All our pages in Swedish and English are correct and updated.

www.migrationsverket.se

O AT-UND (dozvola za rad dok se čeka odgovor na zahtjev za azil) i pravo na rad

Frågor och svar om AT-UND och rätten att arbeta – bosniska/kroatiska/serbiska

Da, može se dobiti AT-UND i nakon dobijanja odluke o deportaciji dok god sarađuješ sa Zavodom za migracije u pitanju napuštanja države.

Da, ako Zavod za migracije procijeni da na drugi način učestvuješ u procesu ustanovljavanja tvog identiteta.

Djeca koja dolaze bez roditelja a koja su starija od 16 godina moraju imati AT-UND da bi mogli raditi u Švedskoj. Djeca koja nisu napunila 16 godina ne moraju imati AT-UND za posao ili praksu preko ljeta, jednostavne radne zadatke ili pojedinačne radne angažmane. Staratelj ili osoba odgovorna za njih moraju, pak, predati svoje odobrenje da bi dijete moglo raditi. Mislite na to da plaća ili neka druga vrsta kompenzacije za rad kao, na primjer, poklon kartice mogu uticati na pravo na primanje ekonomske potpore u skladu sa zakonom o primanju azilanata.

Da, ako si napunio 16 godina ili si stariji od 16 godina. Ako si mlađi od 16 godina potrebno ti je odobrenje od staratelja ili osobe koja je odgovorna za tebe.

Ne.

Last updated: 2020-12-17