O AT-UND (dozvola za rad dok se čeka odgovor na zahtjev za azil) i pravo na rad

Om AT-UND och rätten att arbeta – bosniska

Pitanja i odgovori o AT-UND (dozvola za rad dok se čeka odgovor na zahtjev za azil) i pravo na rad
 • Mogu li dobiti AT-UND iako sam dobio odluku o deportaciji?

  Da, može se dobiti AT-UND i nakon dobijanja odluke o deportaciji dok god sarađuješ sa Zavodom za migracije u pitanju napuštanja države.

 • Mogu li dobiti AT-UND iako nemam ličnih identifikacijskih dokumenata?

  Da, ako Zavod za migracije procijeni da na drugi način učestvuješ u procesu ustanovljavanja tvog identiteta.

 • Moraju li djeca koja dolaze u Švedsku bez roditelja imati AT-UND da bi mogli raditi?

  Djeca koja dolaze bez roditelja a koja su starija od 16 godina moraju imati AT-UND da bi mogli raditi u Švedskoj. Djeca koja nisu napunila 16 godina ne moraju imati AT-UND za posao ili praksu preko ljeta, jednostavne radne zadatke ili pojedinačne radne angažmane. Staratelj ili osoba odgovorna za njih moraju, pak, predati svoje odobrenje da bi dijete moglo raditi. Mislite na to da plaća ili neka druga vrsta kompenzacije za rad kao, na primjer, poklon kartice mogu uticati na pravo na primanje ekonomske potpore u skladu sa zakonom o primanju azilanata.

 • Moram li imati AT-UND ako ću raditi samo preko ljeta?

  Da, ako si napunio 16 godina ili si stariji od 16 godina. Ako si mlađi od 16 godina potrebno ti je odobrenje od staratelja ili osobe koja je odgovorna za tebe.

 • Mora li Zavod za migracije odobriti moje zaposlenje?

  Ne.

Last updated: 2017-08-18

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.