The content on this page may not be correct due to changes in the Swedish Aliens Act

We are currently reviewing the content of the entire website due to changes in the Swedish Aliens Act, decided by the government. This may affect the content on pages in languages other than Swedish and English. These pages will be updated as soon as the translations are complete. All our pages in Swedish and English are correct and updated.

www.migrationsverket.se

Recite nam ko ste

Berätta vem du är – bosniska/kroatiska/serbiska

Da bi zavod za migracije mogao da oceni ako imate pravo na azil, potrebno je da pokažete ko ste i odakle dolazite. Morate da pokažete svoj identitet i ostavite identifikacijske dokumente te pouzdane i verodostojne podatke.

Najbolji način da pokažete ko ste i odakle dolazite je da predate pasoš ili ličnu kartu iz Vaše domovine. Vaš pasoš ili lična karta treba da bude izdan/-a od državne ustanove u Vašoj domovini i treba da ima Vašu fotografiju. Identifikacijski dokument treba da pokazuje Vaše ime, državljanstvo i datum rođenja. Identifikacijske dokumente predajete skupa sa molbom za azil.

Ako nemate ni pasoš ni ličnu kartu

Ako nemte ni pasoš ni ličnu kartu kad predajete molbu za azil, dobićete od nas zadatak da sredite identifikacijske dokumente. Mi ćemo Vam napisati koje dokumente želimo da predate i koliko dugo vremena imate da to napravite.

Ako imate neke druge dokumente koji pokazuju Vaš identitet, naprimer vozačku dozvolu, rodni list, uverenje o državljanstvu ili vojnu knjižicu, trebate i to da predate. Iako takvi dokumenti sami ne mogu da dokažu Vaš identitet, oni skupa sa Vašom izjavom o Vašem poreklu i domovini mogu pomoći da se pretpostavi Vaš identitet.

Ako surađujete u tome da se ustanovi Vaš identitet, biće Vam dozvoljeno da radite dok čekate odluku o azilu. To će se onda smatrati kao izuzetak i neće Vam trebati radna dozvola (AT-UND).

Raditi dok čekate odluku o azilu (na engleskom)

Vi ste odgovorni za to da sredite dokumente koji prikazuju Vaš identitet. Ako Vam je teško da dođete do identifikacijskih dokumenata, morate zavodu za migracije pokazati da se trudite. Ako ne budete mogli da pokažete da ste se potrudili da dođete do dokumenata koji pokazuju ko ste, zavod za migracije može da smanji Vašu dnevnu nadoknadu.

Više informacija o dnevnoj nadoknadi i ekonomskoj pomoći

Ako ne možete prika­zati Vaš iden­titet

Moguće je da dobijete azil u Švedskoj iako niste uspeli da prikažete Vaš identitet. Može biti dovoljno da ostavite verodostojne podatke o tome ko ste i odakle dolazite.

Ali ako nemate ni pasoš ni ličnu kartu iz Vaše domovine, moraćete duže vremena čekati da dobijete švedsko državljanstvo zato što se kad tražite državljanstvo postavljaju veći zahtevi za dokazivanje identiteta.

Više informacija o dokazivanju identiteta kad tražite švedsko državljanstvo (na engleskom)

Ostavljanje netačnih podataka o identitetu je protuzakonito. Ako se pokaže da ste ostavili lažne identifikacijske dokumente ili netačne podatke o Vašem identitetu, zavod za migracije može da ukine Vašu boravišnu dozvolu i donese odluku o progonu iz Švedske.

Last updated: 8 rujna 2021