The Swedish Migration Agency logotype

Ukoliko imate ili očekujete dete sa nekim u Švedskoj

Om du har eller väntar barn med någon i Sverige – bosniska/kroatiska/serbiska

Ukoliko imate dete koje je državljanin Švedske ili ima dozvolu da živi u Švedskoj, u nekim slučajevima možete dobiti boravišnu dozvolu zbog Vašeg srodstva sa detetom, bez potrebe da napustite Švedsku.

Obično osoba koja želi da živi zajedno sa članom porodice u Švedskoj mora da se prijavi za boravišnu dozvolu švedskoj ambasadi ili konzulatu u svojoj domovini, ili u zemlji u kojoj ima boravišnu dozvolu. Boravišna dozvola se mora izdati pre nego što osoba otputuje u Švedsku.

Pročitajte više o tome šta je potrebno da bi se dobila boravišna dozvola zbog bliskih porodičnih veza sa nekim u Švedskoj (na engleskom)

Prijava za dozvolu bez napuštanja Švedske

Ukoliko ste se prijavili za azil i imate ili očekujete dete sa osobom koja živi u Švedskoj, u nekim slučajevima možete dobiti boravišnu dozvolu bez potrebe da napustite Švedsku. Ovo se primenjuje ukoliko imate dete koje ima boravišnu dozvolu u Švedskoj ili je švedski državljanin, ili očekujete dete sa osobom koja je švedski državljanin ili koja ima trajnu boravišnu dozvolu.

Ukoliko morate da ostanete u Švedskoj kako se ne biste odvajali od deteta, morate izvestiti Zavod za migraciju o Vašoj porodičnoj situaciji. Napišite pismo u kojem opisujete situaciju sa Vašim detetom, ili Vašim nerođenim detetom. Opišite zašto ne možete biti odvojeni od deteta zbog putovanja u domovinu kako bi se odatle prijavili za boravišnu dozvolu, i priložite potvrde koje dokazuju Vaše srodstvo ili trudnoću. Takođe popunite i priložite obrazac ”Prijava za boravišnu dozvolu radi nastanjivanja u Švedskoj, broj obrasca 160011”.

Prijava za boravišnu dozvolu radi nastanjivanja u Švedskoj, broj obrasca 160011 (na švedskom)PDF

Prijava za boravišnu dozvolu radi nastanjivanja u Švedskoj, broj obrasca 161011 (na engleskom)PDF

Možete opisati svoju porodičnu situaciju Zavodu za migraciju u bilo kojem trenutku kada ste u Švedskoj, bez obzira da li je Vaše dete rođeno i da li ste podneli prijavu Zavodu za migraciju ili Migracionom sudu.

Pročitajte više o tome šta raditi ukoliko ste primili odluku o odbijanju ulaska ili deportaciji na koju više nemate pravo žalbe, ali želite da ostanete u Švedskoj zbog srodstva sa detetom

Last updated: 20 siječnja 2021

Was the information on this page helpful to you?