Ukoliko imate ili očekujete dete sa nekim u Švedskoj

Om du har eller väntar barn med någon i Sverige – bosniska/kroatiska/serbiska

Ukoliko imate dete koje je državljanin Švedske ili ima dozvolu da živi u Švedskoj, u nekim slučajevima možete dobiti boravišnu dozvolu zbog Vašeg srodstva sa detetom, bez potrebe da napustite Švedsku.

Obično osoba koja želi da živi zajedno sa članom porodice u Švedskoj mora da se prijavi za boravišnu dozvolu švedskoj ambasadi ili konzulatu u svojoj domovini, ili u zemlji u kojoj ima boravišnu dozvolu. Boravišna dozvola se mora izdati pre nego što osoba otputuje u Švedsku.

Pročitajte više o tome šta je potrebno da bi se dobila boravišna dozvola zbog bliskih porodičnih veza sa nekim u Švedskoj (na engleskom)

Prijava za dozvolu bez napuštanja Švedske

Ukoliko ste se prijavili za azil i imate ili očekujete dete sa osobom koja živi u Švedskoj, u nekim slučajevima možete dobiti boravišnu dozvolu bez potrebe da napustite Švedsku. Ovo se primenjuje ukoliko imate dete koje ima boravišnu dozvolu u Švedskoj ili je švedski državljanin, ili očekujete dete sa osobom koja je švedski državljanin ili koja ima trajnu boravišnu dozvolu.

Ukoliko morate da ostanete u Švedskoj kako se ne biste odvajali od deteta, morate izvestiti Zavod za migraciju o Vašoj porodičnoj situaciji. Napišite pismo u kojem opisujete situaciju sa Vašim detetom, ili Vašim nerođenim detetom. Opišite zašto ne možete biti odvojeni od deteta zbog putovanja u domovinu kako bi se odatle prijavili za boravišnu dozvolu, i priložite potvrde koje dokazuju Vaše srodstvo ili trudnoću. Takođe popunite i priložite obrazac ”Prijava za boravišnu dozvolu radi nastanjivanja u Švedskoj, broj obrasca 160011”.

Prijava za boravišnu dozvolu radi nastanjivanja u Švedskoj, broj obrasca 160011 (na švedskom)PDF

Prijava za boravišnu dozvolu radi nastanjivanja u Švedskoj, broj obrasca 161011 (na engleskom)PDF

Možete opisati svoju porodičnu situaciju Zavodu za migraciju u bilo kojem trenutku kada ste u Švedskoj, bez obzira da li je Vaše dete rođeno i da li ste podneli prijavu Zavodu za migraciju ili Migracionom sudu.

Pročitajte više o tome šta raditi ukoliko ste primili odluku o odbijanju ulaska ili deportaciji na koju više nemate pravo žalbe, ali želite da ostanete u Švedskoj zbog srodstva sa detetom

Last updated: 29 kolovoza 2018

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.