The content on this page may not be correct due to changes in the Swedish Aliens Act

We are currently reviewing the content of the entire website due to changes in the Swedish Aliens Act, decided by the government. This may affect the content on pages in languages other than Swedish and English. These pages will be updated as soon as the translations are complete. All our pages in Swedish and English are correct and updated.

www.migrationsverket.se

Upute za zahtjev za dnevnu naknadu

Instruk­tioner till ansökan om dager­sätt­ning – kroatiska

Upute za obrazac Zahtjev za dnevnu naknadu (Mot23). Koristite obrazac ako tražite azil i želite tražiti dnevnu naknadu.

1. Osobni podaci

Ispunite obrazac svojim osobnim i kontaktnim podacima. U obrascu trebate navesti vaše prezime i ime, adresu, datum rođenja, spol, državljanstvo i broj dosjea kod Zavoda za migracije.

2. Ekonomska deklaracija

Prihodi: Ispunite ako imate prihode u obliku plaće iz radnog odnosa ili novčanu potporu od nekog drugog tijela uprave ili organizacije, na primjer bolesničku naknadu, roditeljsku hranarinu ili dječji doplatak od Blagajne socijalnog osiguranja.

Gotovina: Ispunite ako imate gotovinu i koliko.

Ekonomska sredstva: Ispunite ako imate ekonomska sredstva, na primjer automobil, sredstva u banci u Švedskoj ili u inozemstvu, vlastitu tvrtku, dionice ili sredstva u inozemstvu koja možete prodati da bi dobili gotovinu.

3. Potpišite zahtjev

Potpisivanjem zahtjeva potvrđujete

  • čašću i savješću da su podaci koje ste naveli u zahtjevu točni i istiniti.
  • da razumijete da ste Zavodu za migracije dužni prijaviti ako dođe do promjene podataka koje ste naveli u zahtjevu i drugo što može utjecati na pravo dobivanja ekonomske pomoći, kao i podatke o adresi.
  • da ste svjesni da se davanje pogrešnih podataka može smatrati kršenjem pravila o ostvarivanju prava na novčanu naknadu, nešto što može dovesti do policijske prijave.
  • da ste razumjeli to što potpisujete.

Važno je da točno ispunite zahtjev da bi Zavod za migracije mogao donijeti odluku bez da od vas traži dodatne podatke. Ukoliko podaci nedostaju, Zavod za migracije vas može zamoliti da kompletirate svoj zahtjev, što može produžiti vrijeme odlučivanja. Zavod za migracije, isto tako, može odbiti vaš zahtjev, ako se vaše potrebe ne mogu procijeniti.

Predajte ili pošaljite zahtjev vašoj prijemnoj službi.

Poštanske adrese prijemnih službi Zavoda za migracije (na švedskom)

Last updated: 12 studenoga 2020