The Swedish Migration Agency logotype

Upute za zahtjev za posebnu novčanu naknadu za odrasle

Så här fyller du i blanketten (vuxna) – bosniska/kroatiska/serbiska

 1. Opišite na što se zahtjev odnosi. Jasno navedite zašto Vam treba novčana pomoć i koliko Vam je novaca potrebno da bi mogli kupiti robu ili uslugu.

 2.  Opišite zašto Vam je roba ili usluga potrebna. 

 3. Napišite koje dokumente prilažete zahtjevu da bi pokazali da Vam je roba ili usluga potrebna. 

 4. Ispunite ako imate prihode u obliku plaće iz radnog odnosa ili novčanu pomoć od drugog organa uprave ili organizacije, na primjer bolesničku nadoknadu, roditeljsku hranarinu ili dječji doplatak od Blagajne socijalnog osiguranja.  

 5. Ispunite ako imate više gotovine od Vaše eventualne dnevne nadoknade od Zavoda za migracije [Migrationsverket]. 

 6. Ispunite ako imate materijalna sredstva, na primjer automobil, novčana sredstva u banci u Švedskoj ili u inozemstvu, vlastitu firmu, akcije ili sredstva u inozemstvu koja možete prodati da bi dobili gotovinu. 

 7. Potpisivanjem zahtjeva potvrđujete čašću i savješću da:
 • su podaci koje ste naveli u zahtjevu točni
 • Vam je jasno da morate prijaviti promjene koje se odnose na Vašu ekonomiju koje mogu utjecati na Vaše pravo na, ili visinu iznosa, novčane pomoći
 • ste svjesni da se davanje netočnih podataka može smatrati krivičnim djelom zloupotrebe prava na novčanu pomoć, nešto što može rezultirati policijskom prijavom.
 • ste razumjeli što potpisujete

Važno je da zahtjev ispunite točno da bi Zavod za migracije mogao odlučiti bez traženja dodatnih podataka. Ako neki podaci nedostaju, Zavod za migracije može odlučiti da Vam odbije zahtjev zbog nemogućnosti procjene Vaše patrebe.

Formular predajte ili pošaljite Vašem prihvatnom uredu [mottagningsenheten].

Poštansku adresu prihvatnog ureda Zavoda za migracije nalazite na:

http://www.migrationsverket.se/Kontakta -oss/Hitta-till-oss/Post--och-faxadresser.html

Last updated: 12 studenoga 2020

Was the information on this page helpful to you?