Raditi dok čekate odluku o azilu

Arbeta under tiden som asylsökande – bosniska/kroatiska/serbiska

Potrebno je da se starate o sebi dok čekate da se obradi Vaš zahtjev za azil. To možete učiniti svojim uštedjenim novcem ili možete raditi.

Da biste imali pravo da radite dok ste tražitelj azila, morate dobiti dokaz da ste oslobodjeni zahtjeva da imate radnu dozvolu (AT-UND).

Uslovi za imanje prava na rad kao tražilac azila

Za Vas ne važi zahtjev za dozvolu za rad ako ispunite sljedeće:

  • ako dostavite prihvatljiva dokumenta za identifikaciju ili na drugi način pomognete da se utvrdi Vaš identitet,
  • ako se Vaš predmet razmatra u Švedskoj,
  • ako postoji dobra osnova za Vaš zahtijev. Nemate AT-UND ako ste dobili odluku o uskraćivanju ulaska u Švedsku, što se mora odmah sprovesti.

Koja zemlja će obrađivati Vaš zahtjev, predmet je Dablinske regulative (na engleskom)

Informacije za Vas koji ste dobili odluku o uskraćivanju ulaska u Švedsku, koju treba odmah sprovesti

Ako ispunjavate uvjete, dobit ćete LMA-karticu, na kojoj piše da ste oslobodjeni zahtjeva da imate AT-UND. To znači da ste oslobodjeni zahtjeva da imate radnu dozvolu. AT-UND obično važi do trenutka dobijanja dozvole za boravak ili ćete napustiti zemlju. Kontaktirajte svoju prijemnu jedinicu ako niste sigurni/sigurna da li imate AT-UND.

Pročitajte opširnije o LMA-kartici

Ako imate AT-UND, možete se obratiti Agenciji za zapošljavanje u opštini gdje živite da biste vidjeli koja su slobodna radna mjesta tamo oglašena.

Na web-lokaciji Agencije za zapošljavanje možete naći oglase za slobodna radna mjesta i druge informacijeexternal link, opens in new window

Ako dobijete posao kao tražitelj azila

Ako dobijete posao kao tražitelj azila, morate pokazati poslodavcu dokaz da ste oslobodjeni obaveze da imate radnu dozvolu (AT-UND). Dokaz je Vaša LMA-kartica, tačka 7.

Vaš poslodavac mora o zapošljavanju da izvijesti prijemnu stanicu u kojoj ste upisani. Poslodavac mora da je izvijesti i kada se zaposlenje prekine. Saopštenje da ste zaposleni treba uraditi na posebnom obrascu, broj 152011.

Notification of employment or termination of employment of an asylum seeker, form number 152011 (samo na švedskom)PDF

Ako dobijate dnevnu naknadu, Vaš prihod morate prijaviti u Zavodu za migracije. Morate kontaktirati i Poresku upravu da biste dobili broj za usaglašavanje. Broj za usaglašavanje je za lica koja nemaju JMBG; potreban Vam je da biste plaćali porez kada radite. Broj za usaglašavanje potreban Vam je i da biste mogli dobiti naknadu za bolovanje, ako se razbolite i ne možete ići na posao.

Kontaktirajte Poresku upravu za dopunske informacijeexternal link, opens in new window

Ako si ispod 18 godina

Ako ti je 16 godina ili više potreban ti je AT-UND da bi mogao raditi u Švedskoj. To pravilo podjednako važi i ako si u Švedsku stigao sa roditeljima ili ako si stigao sam, bez roditelja.

Djeca koja nisu napunila 16 godina ne moraju imati AT-UND za posao ili praksu preko ljeta, jedonostavne radne zadatke ili pojedinačne radne angažmane. Zavod za migracije ne mora odobravati zaposlenje, ali staratelj (ili osoba odgovorna za dijete) mora predati odobrenje da bi dijete moglo raditi.

Mislite na to da plaća, ali i svaka druga vrsta kompenzacije za rad kao, primjerice, poklon kartice, mogu uticati na pravo na ekonomsku potporu od Zavoda za migracije.

Ako dobijete odluku o uskraćivanju ulaska u Švedsku ili o protjerivanju

Možete zadržati AT-UND dok god sarađujete u pitanju napuštanja države. Ako prestanete sarađivati u tom pitanju, i AT-UND prestaje važiti.

Ako odbiju Vaš zahtijev za azil

Ako ste radili dok ste čekali odluku, možete zatražiti radnu dozvolu ako Vaš zahtjev za azil bude odbijen.

Pročitajte više o tome što se traži da bi se zatražila radna dozvola ako je Vaš zahtjev za azil odbijen (na engleskom)

Uobičajena pitanja i odgovori o mogućnostima rada za azilante i AT-UND

Last updated: 27 prosinca 2018

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.