Raditi dok čekate odluku o azilu

Arbeta under tiden som asylsökande – bosniska/kroatiska/serbiska

Potrebno je da se starate o sebi dok čekate da se obradi Vaš zahtjev za azil. To možete učiniti svojim uštedjenim novcem ili možete raditi.

Da biste imali pravo da radite dok ste tražitelj azila, morate dobiti dokaz da ste oslobodjeni zahtjeva da imate radnu dozvolu (AT-UND).

Uslovi za imanje prava na rad kao tražilac azila

Za Vas ne važi zahtjev za dozvolu za rad ako ispunite sljedeće:

  • ako dostavite prihvatljiva dokumenta za identifikaciju ili na drugi način pomognete da se utvrdi Vaš identitet,
  • ako se Vaš predmet razmatra u Švedskoj,
  • ako postoji dobra osnova za Vaš zahtijev. Nemate AT-UND ako ste dobili odluku o uskraćivanju ulaska u Švedsku, što se mora odmah sprovesti.

Koja zemlja će obrađivati Vaš zahtjev, predmet je Dablinske regulative (na engleskom)

Informacije za Vas koji ste dobili odluku o uskraćivanju ulaska u Švedsku, koju treba odmah sprovesti

Ako ispunjavate uvjete, dobit ćete LMA-karticu, na kojoj piše da ste oslobodjeni zahtjeva da imate AT-UND. To znači da ste oslobodjeni zahtjeva da imate radnu dozvolu. AT-UND obično važi do trenutka dobijanja dozvole za boravak ili ćete napustiti zemlju. Kontaktirajte svoju prijemnu jedinicu ako niste sigurni/sigurna da li imate AT-UND.

Pročitajte opširnije o LMA-kartici

Ukoliko ste izuzeti od obaveze da morate imati radnu dozvolu (AT-UND) možete se obratiti Zavodu za zapošljavanje (Arbetsförmedlingen) da biste mogli tražiti posao.

Na web-lokaciji Agencije za zapošljavanje možete naći oglase za slobodna radna mjesta i druge informacijeexternal link, opens in new window

Ako dobijete posao kao tražitelj azila

Ako dobijete posao kao tražitelj azila, morate pokazati poslodavcu dokaz da ste oslobodjeni obaveze da imate radnu dozvolu (AT-UND). Dokaz je Vaša LMA-kartica, tačka 7.

Vaš poslodavac mora o zapošljavanju da izvijesti prijemnu stanicu u kojoj ste upisani. Poslodavac mora da je izvijesti i kada se zaposlenje prekine. Saopštenje da ste zaposleni treba uraditi na posebnom obrascu, broj 152011.

Notification of employment or termination of employment of an asylum seeker, form number 152011 (samo na švedskom)PDF

Ako dobijate dnevnu naknadu, Vaš prihod morate prijaviti u Zavodu za migracije. Morate kontaktirati i Poresku upravu da biste dobili broj za usaglašavanje. Broj za usaglašavanje je za lica koja nemaju JMBG; potreban Vam je da biste plaćali porez kada radite. Broj za usaglašavanje potreban Vam je i da biste mogli dobiti naknadu za bolovanje, ako se razbolite i ne možete ići na posao.

Kontaktirajte Poresku upravu za dopunske informacijeexternal link, opens in new window

Ako želite otvoriti bankovni račun

Uplate novca na bankovnu karticu koju ste dobili od Zavoda za migracije može vršiti samo Zavod za migracije. Ako želite otvoriti bankovni račun na koji će vam poslodavac uplaćivati plaću, morate se obratiti banci. Svaka poslovnica banke samostalno odlučuje da li ispunjavate uslove za otvaranje bankovnog računa kod njih.

Svaka banka će zahtijevati da pokažete lične isprave kako bi znali ko ste. Banka samostalno odlučuje koje lične isprave odobrava. Neke banke dopuštaju tražiocima azila da otvore bankovni računi uprkos tome što su im lične isprave kod Zavoda za migracije. U tom slučaju morate biti u mogućnosti predočiti validnu LMA karticu i kopiju ličnih isprava na kojoj je Zavod za migracije potvrdio da je dotična kopija vjerna izvorniku. Zavod za migracije ne potvrđuje ispravnost lične isprave, već samo da kopija koju ste dobili odgovara njenom originalu, koji se čuva kod njih. Zavod za migracije vam ne može dati ovjerenu kopiju lične isprave ako ste mu predali samo kopiju lične isprave.

Banka će zatim kontaktirati Zavod za migracije kako bi provjerila da li su podaci koje ste joj dali tačni. Zavod za migracije može potvrditi tačnost podataka samo ako ste se prethodno saglasili s tim, odnosno ako ste pismeno potvrdili da dopuštate Zavodu za migracije da razgovara s bankom o dotičnom pitanju. Ako tu saglasnost još niste dali, možete se obratiti najbližoj prijemnoj službi Zavoda za migracije i reći im da to želite učiniti.

Neke banke zahtijevaju da se predoči potvrda o zaposlenju kao uslov za otvaranje bankovnog računa. Potvrdu o zaposlenju možete dobiti kod svog poslodavca.

Ako si ispod 18 godina

Ako ti je 16 godina ili više potreban ti je AT-UND da bi mogao raditi u Švedskoj. To pravilo podjednako važi i ako si u Švedsku stigao sa roditeljima ili ako si stigao sam, bez roditelja.

Djeca koja nisu napunila 16 godina ne moraju imati AT-UND za posao ili praksu preko ljeta, jedonostavne radne zadatke ili pojedinačne radne angažmane. Zavod za migracije ne mora odobravati zaposlenje, ali staratelj (ili osoba odgovorna za dijete) mora predati odobrenje da bi dijete moglo raditi.

Mislite na to da plaća, ali i svaka druga vrsta kompenzacije za rad kao, primjerice, poklon kartice, mogu uticati na pravo na ekonomsku potporu od Zavoda za migracije.

Ako dobijete odluku o uskraćivanju ulaska u Švedsku ili o protjerivanju

Možete zadržati AT-UND dok god sarađujete u pitanju napuštanja države. Ako prestanete sarađivati u tom pitanju, i AT-UND prestaje važiti.

Ako odbiju Vaš zahtijev za azil

Ako ste radili dok ste čekali odluku, možete zatražiti radnu dozvolu ako Vaš zahtjev za azil bude odbijen.

Pročitajte više o tome što se traži da bi se zatražila radna dozvola ako je Vaš zahtjev za azil odbijen (na engleskom)

Uobičajena pitanja i odgovori o mogućnostima rada za azilante i AT-UND

Last updated: 16 listopada 2019

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.