Stambeni smještaj

Boende – bosniska/kroatiska/serbiska

Agencija za migracije (Migrationsverket) može Vam pomoći da pronađete dom dok čekate na rješenje svog zahtjeva za azil. Vi isto tako možete odlučiti i da organizirate sami svoj stambeni smještaj, na primjer, tako što ćete boraviti kod rodbine ili prijatelja. Ako se odlučite da organizirate sami svoj stambeni smještaj, morate dati svoju adresu tako da Vas Agencija za migracije može kontaktirati.

Dom koji obezbjeđuje Agencija za migracije

Agencija za migracije će Vam obezbijediti privremeni dom dok čekate na rješenje. Agencija za migracije će plaćati za taj dom ako Vi nemate novaca.

Morat ćete živjeti tamo gdje ima raspoloživog mjesta

Ako Vam bude potrebna pomoć Agencije za migracije u pronalaženju doma, nećete moći sami birati gdje ćete živjeti, nego morate biti spremni useliti se na mjestu gdje postoji raspoloživ dom. Dok čekate na rješenje, možda ćete morati i preseljavati u novi dom u cilju ustupanja mjesta za nove podnosioce zahtjeva.

Možda ćete morati dijeliti prostoriju s drugima

Domovi Agencije za migracije su samo za tražioce azila. Ako Vam se ponudi mjesto u nekom domu, to mjesto je namijenjeno samo za vas. Dom se često sastoji od jednog stana koji se dijeli sa drugim ljudima. Porodica će uvijek dobiti odvojenu sobu za sebe. Samci i samice će možda morati dijeliti sobu s drugim licima istog spola.

Ukoliko Vam je iz bilo kog razloga potreban posebno adaptiran dom, molimo Vas da porazgovarate sa svojim prijemnim centrom. Agencija za migracije će osigurati da se svi koji žive u domu osjećaju bezbjedno u svojoj domaćoj sredini. Važno je da se svi u domu međusobno poštuju i imaju obzira jedni prema drugima, bez obzira na vjeru, kulturu ili seksualnu orijentaciju.

Što prije porazgovarajte sa svojim prijemnim referentom ukoliko ste LGBT i imate posebne potrebe po pitanju stambenog smještaja. Mi ćemo uraditi što možemo da Vam pronađemo dom u kom ćete se osjećati kako treba i bezbjedno.

Vaše pravo na dom ističe

Ako ste dobili rješenje o deportaciji ili protjerivanju i to rješenje stupilo na snagu, ili ako je Vaš rok za dobrovoljni odlazak istekao, Vi morate isprazniti dom. To se odnosi na odrasle osobe koje ne žive s djecom mlađom od 18 godina za koju se brinu.

Vaš vlastiti dom

Ako ne želite živjeti u domu koji obezbijedi Agencija za migracije, Vi možete pronaći sami sebi stambeni smještaj. Mnogo ljudi se odlučuje da boravi kod prijatelja ili rodbine dok čeka na odgovor na svoj zahtjev za azil. Ako se odlučite da organizirate svoj vlastiti stambeni smještaj, trebat ćete sami plaćati njegove troškove.

Ukoliko iz bilo kog razloga niste više u mogućnosti živjeti u stambenom smještaju koji ste sami sebi organizirali, možete se preseliti u dom koji obezbjeđuje Agencija za migracije, tamo gdje ima raspoloživog mjesta. Za više informacija molimo da se obratite prijemnom centru gdje ste registrirani.

Bez obzira na to da li se odučite živjeti u domu koji obezbijedi Agencija za migracije ili da organizirate svoj vlastiti stambeni smještaj, Vi morate biti na raspolaganju tako da Vas Agencija za migracije može kontaktirati. Ukoliko se preselite tokom perioda čekanja, zapamtite da trebate obavijestiti svoj prijemni centar o svojoj novoj adresi.

Ako dobijete dozvolu da ostanete

Ako živite u domu koji obezbjeđuje Agencija za migracije, možete dobiti pomoć od Agencije za migracije u pronalaženju novog doma onda kad dobijete boravišnu dozvolu. Dok Vam Agencija za migracije ne pronađu novi dom, Vi možete ostati u domu koji obezbjeđuje Agencija za migracije. Ako živite u svom vlastitom stambenom smještaju ili dobijete boravišnu dozvolu na osnovu rada, Vi ćete morati sami sebi organizirati novi dom.

Pročitajte dodatno o tome šta se dešava ako Vam se da stalna boravišna dozvola

Pročitajte dodatno o tome šta se dešava ako Vam se da vremenski ograničena boravišna dozvola

Last updated: 24 kolovoza 2017

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.