The content on this page may not be correct due to changes in the Swedish Aliens Act

We are currently reviewing the content of the entire website due to changes in the Swedish Aliens Act, decided by the government. This may affect the content on pages in languages other than Swedish and English. These pages will be updated as soon as the translations are complete. All our pages in Swedish and English are correct and updated.

www.migrationsverket.se

Stanovanje kod Državnog zavoda za migracije

Bo hos Migrationsverket – bosniska/kroatiska/serbiska

Ova informacija je za Vas azilante koji ćete za vrijeme dok čekate na odluku o Vašem zahtjevu stanovati u nekom od smještaja Državnog zavoda za migracije.

Agencija za migracije će Vam obezbijediti privremeni dom dok čekate na donošenje rješenja. Ako dobijete rješenje o deportaciji ili protjerivanju i to rješenje je stupilo na snagu, ili ako je rok za dobrovoljni odlazak istekao, nećete više imati pravo da ostajete u domu Agencije za migracije. To se odnosi na Vas ako ste odrasla osoba koja ne živi sa djetetom mlađim od 18 godina za koga se brinete.

Državni zavod za migracije plaća smještaj ako nemate novaca. Međutim, ako imate prihode ili vlastita sredstva onda plaćate stanovanje i hranu, ako ista ulazi u smještaj.

Stanovat ćete tamo gdje ima mjesta

Ne možete sami birati gdje ćete stanovati, morate biti spremni na premještaj u neko mjesto gdje ima slobodnih stanova. Isto tako se može dogoditi da, za vrijeme dok čekate na odluku, morate seliti u novi smještaj, radi davanja mjesta većem broju izbjeglica. 

Morat ćete dije­liti sobu

Stanovi Državnog zavoda za migracije su samo za azilante. Ako Vam je bilo ponuđeno mjesto u jednom smještaju onda je to mjesto samo za Vas. Smještaj je obično jedan stan koji se dijeli s drugima. Jedna obitelj uvijek dobiva svoju sobu. Samci dijele sobu s drugim osobama istog spola.

Ako Vam je iz nekog razloga potreban posebno prilagođen smještaj, obratite se svom prijemnom uredu.

Ako imate posebne potrebe

Ako se nalazite u posebno teškoj situaciji, imate pravo na smještaj koji je prilagođen vašim potrebama. Ako imate posebne potrebe vezane za stanovanje, razgovarajte što je moguće prije s osobljem u prijemnom uredu. Mi radimo sve što možemo na pronalaženju rješenja koje vam se čini dobrim i sigurnim.

Pošto­vanje prema drugima u smješ­taju

Državni zavod za migracije želi da se svi koji stanuju u smještaju osjećaju sigurni. Zato su u smještaju Državnog zavoda za migracije zabranjene sve vrste alkohola i droge. Važno je da se svi u smještaju međusobno poštuju i imaju obzira jedni prema drugima, bez obzira na vjeru, kulturu ili seksualnu sklonost i neovisno o tome da li su muškog ili ženskog spola.

Prema švedskom zakonu su svi oblici nasilja zabranjeni i kažnjivi. To se odnosi na nasilje u porodici i izvan porodice. Nasilje se ne smije koristiti kao metoda za odgoj djece niti prema drugim članovima porodice. Sve vrste nasilja će biti prijavljene policiji.

Ako Vam se čini da ste izloženi prijetnji, nasilju ili nekim drugim uvredljivim postupcima razgovarajte s osobljem u smještaju ili prijemnom uredu kojem pripadate. Možete razgovarati i s osobljem iz dobrovoljnih organizacija, ako su dostupne tamo gdje stanujete. Ako želite prijaviti krivično djelo nazovite policiju na broj 114 14. U slučaju opasnosti nazovite 112.

Nacionalni SOS telefon za žene žrtve fizičkog, psihičkog i seksualnog nasilja (Kvinnofridslinjen) nudi savjete i podršku ženama izloženim prijetnjama i fizičkom, psihičkom ili seksualnom nasilju. Nazovite 020‑50 50 50. Oni će naručiti tumača u roku od nekoliko minuta. Više o tome pročitajte na web stranici: kvinnofridslinjen.se Informacija je dostupna na nekoliko jezika.

Namještaj i oprema

Smještaj je opremljen namještajem i opremom koja bi vam mogla biti potrebna. Stan, namještaj i oprema su vlasništvo Državnog zavoda za migracije i nanošenje štete može dovesti do prijave policiji. Ako se nešto u stanu razbije ili nije u funkciji važno je da što prije obavijestite osoblje Državnog zavoda za migracije. Osoblje ponekad posjećuje smještaj za vrijeme dok tu boravite da bi vidjelo da li je potrebno nešto popraviti.

Vaše privatne stvari

Spremište ili druge prostorije koje se mogu nalaziti u kući ne pripadaju smještaju. Vi ćete moći koristiti jedan ormarić koji ćete moći zaključati ali sami snosite odgovornost za svoje privatne stvari. Osoblje Državnog zavoda za migracije ne smije otvarati vaš ormarić dok god stanujete u smještaju.

Zajed­ničke prosto­rije

Da bi se svi dobro osjećali i živjeli u slozi postoje pravila o načinu korištenja zajedničkih prostorija. Prilikom useljenja ćete dobiti dodatne informacije o pravilima koja vrijede u vašoj kući.

U svim smještajima vrijedi da vi:

 • održavate čistoću
 • ne pušite u prostorijama smještaja
 • pažljivo postupate s namještajem i opremom
 • ne smijete držati domaće životinje.

Sigur­nost

Imajte na umu da

 • je samostalno popravljanje ili pokušaj promjene električne utičnice opasno po život i zabranjeno
 • kontaktirate osoblje kada se nešto pokvari
 • ne blokirate vanjska vrata ili put za evakuaciju, to bi otežalo brzu evakuaciju prilikom požara
 • postavljanje satelitske antene nije uvijek dozvoljeno, uvijek pitajte osoblje koja pravila važe u vašoj kući.

Mislite na okoliš

Državni zavod za migracije želi zajedno s vama doprinijeti poboljšanju okoliša. Zato imajte na umu slijedeće:

 • štedite potrošnju vode, struje i grijanja
 • nemojte ostavljati prozore dugo otvorene kada je vani hladno (time se troši više struje i topline)
 • sortirajte svoje smeće. Smeće i otpad treba sortirati u posebne spremnike za smeće. Informaciju o načinu sortiranja u kući u kojoj stanujete ćete dobiti od osoblja Državnog zavoda za migracije ili vlasnika zgrade.

Kada se selite ili mijen­jate smještaj

Osoblje Državnog zavoda za migracije kontrolira stan, namještaj i opremu u stanu da bi vidjeli da li su sve stvari na mjestu i u dobrom stanju za slijedeću osobu koja će se useliti u isti.

Imajte na umu da:

 • očistite stan iz kojeg se selite
 • ponesti sa sobom svoje osobne stvari. Ne možete biti sigurni da će vam stvari koje ste ostavili prilikom selidbe ili odjave iz evidencije Državnog zavoda za migracije biti vraćene. Zaboravljene ili ostavljene stvari mogu biti bačene, poklonjene ili predane policiji kao nađene stvari
 • vratite ključ osoblju Državnog zavoda za migracije
 • ako morate mijenjati smještaj obično se putuje vlakom ili autobusom. Količina prtljage koju možete ponesti je ograničena. Za dodatne informacije o postupanju s prtljagom pri selidbi iz jednog u drugi smještaj Državnog zavoda za migracije kontaktirajte osoblje.

Pravo na smještaj može prestati

Državni zavod za migracije vam nudi smještaj za vrijeme dok ste azilant. Dobivanje odluke o dozvoli boravka može imati za posljedicu prestanak prava na smještaj.

Ako možete ostati

Vi koji ste stanovali u smještaju Zavoda za migracije možete dobiti pomoć Zavoda za migracije da nakon dobivanja dozvole boravka pronađete novi smještaj. Možete i dalje stanovati u smještaju Zavoda za migracije dok vam ne pronađemo novi smještaj. Ako ne prihvatite taj smještaj koji vam je ponuđen, nemate više pravo stanovati u smještaju Zavoda za migracije.

Pročitajte više o tome što se događa ako dobijete vremenski ograničenu dozvolu boravka (na engleskom)

Last updated: 29 srpnja 2021