Zdravstvena i bolnička zaštita osoba koje traže azil

Hälso- och sjukvård för asylsökande – bosniska/kroatiska/serbiska

Vi koji tražite azil u Švedskoj imate pravo na akutnu zdravstvenu i zubozdravstvenu zaštitu, te zdravstvenu zaštitu u hitnim slučajevima.

U Švedskoj su za zdravstvenu zaštitu i bolničku njegu nadležna pokrajinska vijeća i regionalne uprave. Takav sistem zdravstvene zaštite važi za cijelu državu.

Ako se razbolite, ili fizički povrijedite na neki način, morate se, prvenstveno, obratiti domu zdravlja. Da biste dobili pomoć u domu zdravlja često morate rezervirati vrijeme unaprijed. Kad rezervirate vrijeme, možete obavijestiti dom zdravlja da vam je potreban tumač za posjetu ljekaru. Ako se razbolite akutno i potrebna su vam ambulantna kola, nazovite broj za hitne slučajeve 112.

Dalje u ovom tekstu možete pronaći informacije o tome kako da pronađete zdravstvenu njegu koja vam je potrebna, kao i o tome gdje možete dobiti savjete ili više informacija.

Pravo na zdravstvenu zaštitu

Kad zatražite azil u Švedskoj, imate pravo na akutnu zdravstvenu i zubozdravstvenu zaštitu te zdravstvenu zaštitu u hitnim slučajevima. Pokrajinsko vijeće i regionalna uprava donose odluku o tome koju vrstu zdravstvene pomoći možete dobiti. Također, imate pravo i na zdravstvenu pomoć pri porođaju, pomoć pri abortusu, savjete o sredstvima za kontracepciju, zdravstvenu zaštitu tokom trudnoće, te zaštitu u skladu sa zakonom o prevenciji zaraza (to je zakon kojim se sprječava da se zarazne bolesti šire).

Djeca i osobe mlađe on 18 godina koje traže azil imaju isto pravo na besplatnu zdravstvenu i zubozdravstvenu zaštitu kao sva druga djeca koja žive u Švedskoj. Zdravstvena njega je, većim dijelom, besplatna za djecu, ali može, u nekoj mjeri, varirati ovisno o tome gdje živite. Lijekovi za djecu su besplatni ukoliko se dobijaju na recept ljekara.

Imate pravo na tumača u toku razgovora sa medicinskim osobljem. Kad rezervirate vrijeme za pregled, obavijestite medicinsko osoblje da vam je potreban tumač.

Procjena općeg zdravstvenog stanja

Svim osobama koje traže azil nudi se procjena općeg zdravstvenog stanja. Dobićete poziv za besplatni pregled i procjenu općeg zdravstvenog stanja što je prije moguće nakon što se prijavite za dobijanje azila.

Procjena općeg zdravstvenog stanja nema nikakav utjecaj na vašu prijavu za dobijanje azila. Ona se, najviše, radi zbog vas samih da biste, u slučaju potrebe, mogli dobiti zdravstvenu pomoć u ranoj fazi bolesti. Pri ovoj procjeni općeg zdravstvenog stanja dobićete zdravstvene savjete, ponudu da se urade dalji nalazi, te informacije o tome kako zdravstveni sistem funkcionira u Švedskoj. Medicinsko osoblje koje radi ovaj pregled nije zaposleno u Zavodu za migraciju i obavezani su zakletvom da ne prenose dalje dobijene zdravstvene podatke.

Nasilje i seksualno nasilje

Mnogi azilanti su bili izloženi nasilju ili seksualnom nasilju u svojoj domovini, ili u toku bijega prema Švedskoj. U tom slučaju, azilanti mogu imati psihičke i fizičke posljedice i probleme zbog ovih traumatičnih događaja. Pored fizičkih povreda, osobe koje su bile izložene nasilju i seksualnom nasilju mogu biti deprimirane, ili mogu patiti od nesanice i duševne tjeskobe. Pri procjeni općeg zdravstvenog stanja ispričajte medicinskom osoblju ukoliko imate ove probleme, tako da vas mogu uputiti na pomoć i njegu koja će vam olakšati stanje.

Svaki tip nasilja i seksualnog nasilja je nezakonit i nedozvoljen u Švedskoj. Odgovorna je uvijek ta osoba koja vas je povrijedila, i vi nikad ne možete biti kažnjeni zato što ste izloženi nasilju ili seksualnom nasilju. Ovo pravilo važi bez obzira u kojoj ste relaciji sa osobom koja vas zlostavlja, važi, na primjer, i u slučajevima silovanja u braku ili tjelesnog kažnjavanja djece. Ukoliko ste izloženi ovakvom nasilju, kontaktirajte policiju.

Obrezivanje žena

Poznato je da se obrezivanje žena pojavljuje u mnogim dijelovima svijeta. To znači da neko reže spolne organe žene ili djevojčice. Obrezivanje žena je potpuno zabranjeno u Švedskoj i smatra se ozbiljnim krivičnim djelom. Žena ili djevojčica koja je izložena ovom tipu nasilja može imati ozbiljne fizičke ili psihičke posljedice. Ako je neko izložio vas ili vašu kćerku, i vi, ili ona, imate problema zbog toga, možete dobiti zdravstvenu njegu koja će vam pomoći. Pričajte sa medicinskim osobljem pri procjeni općeg zdravstvenog stanja ili sa osobljem u najbližem domu zdravlja.

Seksualno prenosive bolesti

Imate pravo da dobijete informacije o tome kako da se zaštitite od seksualno prenosivih bolesti i na koji način da izbjegnete to da takve bolesti prenesete na nekog drugog. Primjeri seksualno prenosivih bolesti su klamidija, žutica, gonoreja i HIV. Ako znate da imate neku od tih bolesti, dužni ste, prema važećem zakonu u Švedskoj, da to ispričate medicinskom osoblju koje vam može pružiti pomoć da ne biste zarazili nekog drugog. Možete o tome razgovarati sa medicinskim osobljem pri procjeni općeg zdravstvenog stanja. Ako ste nesigurni u to da li ste zaraženi nekom od seksualno prenosivih bolesti, medicinsko osoblje može uzeti uzorke i kontrolirati da li imate neku od ovih bolesti.

Kontracepcijska sredstva i zdravstvena zaštita u toku trudnoće

Zdravstvena zaštita u toku trudnoće i pomoć pri porođaju su u Švedskoj besplatni za azilante. To važi i za pomoć pri abortusu. Također, imate pravo na besplatno savjetovanje o sredstvima za kontracepciju tako da sami možete odabrati da li želite postati roditelj. I dječaci, i djevojčice imaju pravo na informacije o sredstvima za kontracepciju koja mogu zaštititi i njih same i druge osobe od neželjenih trudnoća.

Postoji mnogo različitih vrsta sredstava za kontracepciju. Kondome možete sami kupiti u apoteci ili supermarketima. Ako vam je potrenno neko drugo sredstvo za kontracepciju, ljekar ili babica vam mogu napisati recept za to sredstvo za koje zaključe da vam paše. Sredstva za kontracepciju koja se dobijaju na recept su besplatna za osobe mlađe od 21 godinu. U nekim dijelovima države plaća se samo manji dio cijene kontracepcijskih sredstava sve dok ne napunite 25 godina.

Ako ste trudnica, možete razgovarati sa medicinskim osobljem u toku procjene općeg zdravstvenog stanja, ili kontaktirati odjeljenje za njegu trudnica u najbližoj bolnici da biste mogli dobiti potrebnu zdravstvenu njegu.

Problemi sa psihičkim zdravljem

Uobičajeno je da azilanti osjećaju zabrinutost o tome šta će se desiti u budućnosti dok čekaju na odluku o azilu. Mnogi azilanti se, također, osjećaju loše zbog svojih traumatičnih doživljaja ili brige za svoje familije. Primjerice, loše psihičko zdravlje može značiti da čovjek osjeća duševnu tjeskobu, pati od nesanice ili se osjeća tužno i malaksalo.

I za ovo pitanje možete dobiti medicinsku pomoć i potporu od medicinske ustanove tamo gdje živite. Razgovarajte sa medicinskim osobljem u toku procjene općeg zdravstvenog stanja. Ako ste zabrinuti za to da li se vaše dijete osjeća loše, možete razgovarati sa osobljem u dječijem domu zdravlja ili u školi u koju dijete ide.

Posebne potrebe

Na pregledu za procjenu općeg zdravstvenog stanja imate, također, mogućnost da ispričate da li imate, ili mislite da imate, posebne potrebe. Drugim riječima da li su vam smanjene fizičke, psihičke ili intelektualne sposobnosti.

Ukoliko vam je smanjena neka sposobnost i to čini da vam je teže komunicirati pri traženju azila možete dobiti pomoc s tim. Imati posebne potrebe nije prepreka za dobijanje dozvole boravka u Švedskoj.

Ukoliko imate posebne potrebe i dobijete dozvolu boravka u Švedskoj, imate pravo na pomoć koja će vam olakšati da se integrirate u švedsko društvo.

Zubozdravstvena zaštita

Ukoliko ste odrasla osoba imate pravo na akutnu zubozdravstvenu zaštitu. Sam zubar procjenjuje da li je vaša potreba za zubozdravstvenom zaštitom akutna i koju vrstu zahvata ćete dobiti. Djeca imaju pravo i na akutne zubozdravstvene zahvate, kao i na preventivnu njegu zuba. Zubozdravstvena zaštita je besplatna za svu djecu u Švedskoj.

Kada vam je potrebna zubozdravstvena zaštita morate ići u ustanovu Folktandvården ili kod nekog drugog zubara na kojeg vas pokrajinsko vijeće ili regionalna uprava upute.

Pregled vida

Ukoliko mislite da su vam potrebne naočale, možete otići bilo kojem optičaru i uraditi pregled vida. Ako morate kupiti naočale, optičar će vam potpisati papir koji ćete donijeti u Zavod za migracije da biste mogli zatražiti posebni dodatak za naočale. Referent u Zavodu za migracije će potom donijeti odluku o tome da li možete dobiti posebni dodatak za naočale, i tu odluku morate imati prije nego naručite naočale.

Lijekovi

U apoteci možete kupiti različite vrste lijekova i drugih zdravstvenih proizvoda. Tamo, također, dobijate lijekove koje vam je ljekar prepisao na recept. Uvijek kada podižete lijekove na recept morate imati LMA-karticu sa sobom. U tom slučaju plaćate nižu cijenu za većinu lijekova koji su vam potrebni.

Više informacija o zdravlju i zdravstvenoj njezi

  • Na internetskoj stranici www.1177.seexternal link, opens in new window možete, na više jezika, pronaći informacije o raznim bolestima, te o tome kako zdravstveni sistem u Švedskoj funkcionira. Tamo možete također pronaći brojeve telefona domova zdravlja ili zubara koji rade u mjestu u kojem živite.
  • Također možete nazvati Vodič za zdravstvenu zaštitu (Vårdguiden) na broj telefona 1177. Tamo ćete razgovarati sa medicinskom sestrom koja može odgovoriti na vaša pitanja i dati vam zdravstvene savjete. Medicinska sestra može, također, procijeniti vašu potrebu za zdravstvenom njegom i uputiti vas na pravu medicinsku ustanovu ukoliko je to potrebno. 
  • Na internetskoj stranici https://www.rfsu.se/uposexternal link, opens in new window možete pronaći kratke informativne filmove iz kojih možete saznati više o tijelu, seksualnosti i zdravlju. Ovi filmovi su prevedeni na mnoge jezike. Između ostalog, možete pogledati filmove o sredstvima za kontracepciju, porođaju i trudnoći.
  • Na internetskoj stranici http://www.youmo.se/external link, opens in new window možete pronaći informacije o zdravlju, relacijama, seksu i puno drugog koje su relevantne mlađim osobama. Ove informacije su napisane na nekoliko jezika. 
  • Linija za pomoć ženama (Kvinnofridslinjen) nudi savjete i potporu ako ste žena izložena prijetnjama, ili fizičkom, psihičkom ili seksualnom nasilju.
    Nazovite broj 020‑505050. Oni pronađu tumača u roku nekoliko minuta. Možete više pročitati o ovoj vrsti pomoći, na nekoliko jezika, na stranici kvinnofridslinjen.se. 
  • Osoblje u vašem prijemnom odjeljenju ili u vašem smještaju vam može pomoći da pronađete više informacija i saznate gdje se možete obratiti da biste dobili potrebnu zdravstvenu njegu u mjestu u kojem živite.

Prijevoz za bolesnike

Ako zbog svog zdravstvenog stanja ne možete sami doći u dom zdravlja, možete rezervirati prijevoz za bolesnike. Možete dobiti i naknadu za troškove prijevoza do doma zdravlja/bolnice i natrag, ako za to postoje medicinski razlozi. Ustanova/osoba koja vam pruža zdravstvenu njegu odlučuje o tome da li imate pravo na prijevoz za bolesnike. Pozovite 1177 Vårdguiden i dodatno se informirajte o važećim pravilima u okrugu/regiji u kojoj živite.

Možete pročitati više na stranici www.1177.se/sa-fungerar-varden/sjukresor-och-fardtjanst/sjukresor/ (samo na švedskom jeziku)external link, opens in new window

Ponesite sa sobom LMA-karticu

Kad idete u dom zdravlja ili u apoteku po lijekove, morate pokazati LMA-karticu. Ako još uvijek niste dobili LMA-karticu, morate imati potvrdu kojom dokazujete da ste zatražili azil. U nekim slučajevima plaćate nižu bolesničku taksu ako pokažete LMA-karticu na recepciji. Također, plaćate nižu cijenu za većinu lijekova koje kupujete na recept ako u apoteci pokažete LMA-karticu.

Last updated: 14 siječnja 2021