The Swedish Migration Agency logotype

Վերահաստատման աջակցությունը հայրենիքում

Stöd till återetablering – armeniska

Եթե դու մերժում ստացար քո ապաստարան խնդրելու դիմումին և պիտի վերադառնաս քո երկիրը, կարող ես աջակցություն ստանալ ներգաղթման ծառայությունից. Դու կարող ես դիմել կանխիկ աջակցությանը ինչպես նաև օգնություն ստանաս, որպեսզի հետ վերադառնալ հասարակությանը քո հայրենիքում այլ աջակցության միջոցների.

Կանխիկ աջակցություն վերահաստատմանը

Կանխիկ աջակցություն, այսպես կոչված վերահաստատման աջակցություն, տրվում է քեզ ով պիտի վերադառնա այդպիսի մի երկիր, որտեղ պայմանները վերահաստատման համար սահմանափակ են անվտանգության պատճառով.

Դու կարող ես աջակցությունը ստանալ եթե վերադառնաս այս երկրներից մեկը:

Աֆղանիստան, Կենտրոնական Աֆրիկայի Հանրապետություն, Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետություն, Փղոսկրափ, Էրիտերիա, Իրաք, Յեմեն, Լիբերիա,Լիբիա, Մալի, Սիերա Լիոնե, Սոմալիա, Պաղեստինյան պետություն, Սուդան, Հարաֆային Սուդան, Սիրիա, Չադ.

Կարդալ ավելին կանխիկ աջակցության մասին և ինչպես ես դիմում այստեղ

Այլ աջակցության ջանքեր

Դու կարող ես նույնպես օգնություն ստանաս, որպեսզի կարողանաս հասարակություն վերադառնալ քո հայրենիքում, այլ աջակցության միջոցներով. Այս աջակցական միջոցները, քեզ են տրվում ով պիտի վերադառնա իր հայրենիքըև օրինակ օգնության կարիք է զգում որպեսզի կարողանա մուտք գործի աշխատանքային շուկան կամ կարիք ունի իրավաբանական խորհրդատվությանը.

Սույն պահին նպաստ տրամադրվում է Ձեզ, որ վերադառնում եք հետևյալ երկրներ.

Աֆղանստան, Իրաք (Քրդստան), Իրաք (կենտրոնական և հարավային), Մարոկկո, Պակիստան, Նիգերիա:, Սոմալիա և Սոմալիլենդ

Կարդա ավելին այլ աջակցական ջանքերի մասին (անգլերեն)

Last updated: 2020-11-25

Was the information on this page helpful to you?