The Swedish Migration Agency logotype

Հսկողություն և ազատազրկում

Uppsikt och förvar – armeniska

Եթե Ներգաղթման ծառայությունը գնահատի, որ ռիսք կա, որ դու թաքնվես կամ այլ ձևով չհամագործակցես, որոշ դեպքերում կարող է հսկողության որոշում ստանաս. Եթե ներգաղթման ծառայությունը գնահատի, որ բավարար չէ միայն հսկողությունը, կարող է դու ազատազրկվես.

Եթե դու18 տարեկան ես կամ ավելի բարձր, կարող է դու հայտնվես հսկողության տակ կամ ազատազրկվես եթե դա անհրաժեշտ է, որպեսզի ուսումնասիրվի քո ինքնությունը կամ քո մնալու իրավունքը շվեդիայում. Դու կարող ես նաև հսկողության տակը դրվես կամ ազատազրկվես երե դու ստացելես կամ հավանաբար երկիրը լքելու որոշում կստանաս և ներգաղթման ծառայությունը գտնում է թե Ռիսկ կա որ դու հանցագործություն ես կատարելու շվեդիայում կամ ծլկել, թաքնվել, կամ այլ ձևով արգելել կամ դժվարացնել երկիր լքելը.

Հսկողություն

Հսկողությունը մի ձև է ներգաղթման ծառայությանը, որպեսզի տեսնի թե դու հասանելի ես իշխանություններին. Եթե դու որոշում ստանաս հսկողության վերաբերյալ, նշանակում է թե քո պարտքն է ներկայանաս ոստիկանությանը կամ ներգաղթի ծառայությանը, որոշված ժամկետներին կետերից կամ քաղաքներից մեկում. Որտեղ և երբ պետք է ներկայանաս, ապա դա նշված է որոշման մեջ.Դու կարող է պարտադրված լինես հանձնել քո անձնագիրը և այլ ինքնությունը հաստատող փաստաթղթեր.

Ժամանակասահմանումը

Որոշումը հսկողության մասին վեց ամիս ուժի մեջ, բայց կարող է երկարացվել. Սովորական դեպքերում կարող է դու ներկայանաս բանավոր հետաքննության, նախքան ներգաղթման ծառայությունը երկարացնի հսկողության որոշումը.

Բողոքարկել հսկողության որոշումը

Հսկողության որոշումը կարելի է բողոքարկել ներգաղթման ծառայությանը երբ կամենաք. Դու չես կարող փաստաբան ստանալ միայն այն պատճառով, որ դու հսկողության որոշում ես ստացել.

Ազատազրկում

Ներգաղթման ծառայությունը կարող է քեզ ազատազրկի եթե մենք գտնենք, որ միայն հսկողությունը բավարար չէ որպեսզի քեզ հետ կապ հաստատենք. Օրինակի համար եթե հսկողության որոշում ունե, սակայն չես գալիս և ներկայանում երբ պետք է կամ դու այլ ձևով չես համագործակցում ներգաղթման ծառայության հետ.

Ազատազրկում նշանակում է, որ դու ապրում ես փակ բնակվելու տեղ, որտեղից չես կարողանում դուրս գալ. Ներգաղթման ծառայությունն է պատասխանատու այս տիպի բնակավայրերում. Նա ով տեղավորվում է այնտեղ իրավունք ունի այցելուներ ընդունի եթե դա չի դժվարացնում գործնեությունը. Որոշ դեպքերում ներգաղթման ծառայությունը որոշում է վերահսկում է այսպիսի այցելություններ.

Երբ դու գտնվում ես ազատազրկման վայրում, հնարավորություն ունես դիմելու օրական նպաստ եթե դու քո դրամը չունենաս.

Կարդա ավելին օրական նպաստի մասին և հատուկ նպաստի (անգլերեն)

Գաղտնիություն և Անվտանգություն

Գաղտնիության պատճառովծառայության աշխատողները չպետք է պատմեն թե ովքեր են գտնվում ազատազրկման մեջ և որտեղ են ապրում.Այդ պատճառով ներգաղթման ծառայությունը չի կարող պատմել ոչ քո ընտանիքին ոչ էլ ընկերներին թե դու որտեղ ես գտնվում, բայց դու ինքդ հնարավորություն ունես նրանց հետ կապվելու ազատազրկման վայրից.

Նրանք ովքեր ապրումեն ազատազրկման վայրում հնարավորություն ունեն հեռախոսի և ինտերնետի, որպեսզի պաշտպանի անձի գաղտնիությունը իրավունք չունի այնտեղ գտնվողը ունենա իր հետ տեսագրող կամերաներ կամ հեռախոսներ, որ կամերա ունեն. Դու կարող ես աշխատողներից հեռախոս վերցնել առանց կամերայի եթե դրա կարիքը ունես. Այլ պարագաներ կան որ չեն թույլատրվում ներսում ունենալ անվտանգությունից ելնելով. Եթե ծառայությունը կասկածի, որ դու անթուլատրելի պարագա ունես, ապա աշխատողները իրավունք ունեն մարմնազննում անցկացրեն.

Ներգաղթման ծառայության փակ վայրում ապրում են տղամարդիկ,կանայք և երեխաներ, սակայն կան հատուկ տեղեր որտեղ արգելված է տղամարդկանց այնտեղ գտնվելը. Եթե անհրաժեշտ է օրենքի և անվտանգության համար ապա ծառայությունը կարող է որոշել քեզ առանձնաձնի մյուն մարդկանց ովքեր ապրում են փակ վայրում.

Ժամկետասահմանում

Ազատազրկման որոշումը կարող է բողոքարկվի ներգաղթման ծառայության դատարանում երբ կամենաս. Նույնիսկ այն որոշումները որոնք աշխատակազմից են կատարվում ազատազրկման վայրում կարելի է բողոգարկել երեք շաբաթվա ընթացքում, այն օրվանից երբ դու որոշումն ես ստացել. Փակ վայրում գտնվողը իրավունք ունի փաստաբանի.

Բողոգարկել ազատազրկման որոշումը

Ազատազրկման որոշումը կարող է բողոքարկվի ներգաղթման ծառայության դատարանում երբ կամենաս. Նույնիսկ այն որոշումները որոնք աշխատակազմից են կատարվում ազատազրկման վայրում կարելի է բողոգարկել երեք շաբաթվա ընթացքում, այն օրվանից երբ դու որոշումն ես ստացել. Փակ վայրում գտնվողը իրավունք ունի փաստաբանի.

Երեխա

Եթե դու տարեկանից ցածր ես, ներգաղթման ծառայությունը կարող է որոշի քեզ հսկողության տակ դնի եթե դու երկիր լքելու որոշում ես ստացել. Եթե դու քո հսկողության հարցը լավ չես վարում, հատկապես վերադառնալու նախապատրաստական աշխատանքները, ապա ծառայությունը կարող էորոշել քեզ ազատազրկման փակ վայրում տեղադրի.

Ներգաղթման ծառայությունը կարող է որոշել քեզ հսկողության տակ դնի եթե դու ստացել ես կամ հավանական է որ ստանալու ես երկրի լքման որոշումը, որը պետք է անհապաղ կատարվի. և բացահայտ է որ դու չես համագործակցելու, որպեսզի մի անգամից շվեդիայից դուրս գալ, Եթե ներգաղթման ծառայությունը գտնի, որ հսկողությունը բավական չէ, որ դու այնուամենայնիվ կարող է թաքնվես այն ժամանակ կարող ենք քեզ ազատազրկման վայրը տեղափոխել.

Երեխաները երբեք չպետք է բաժանվեն նրանց երկու խնամակալներից, երեխան կարող է ամենաշատը 72 ժամ մնա փակ վայրում, եթե այլ բացառիկ պատճառներ կան ապա դա կարող է երկարացվի ևս 72 ժամ, բայց դրանից ոչ ավելին.

Տեղավորում այլ վայրում քան ներգաղթման ծառայությանը

Երբ դու վերցված ես ազատազրկման փակ վայրում, ծառայությունը կարող է որոշի որ դու այլ վայրում ապրես ծառայության ազատազրկման վայրի փոխարեն, կարող ես ոստիկանության ձերբակալավայր, հանցագործների խնայման մեկուսարանում կամ բանտում. Դա միայն քեզ համար է ով 18 տարեկան է կամ ավելի մեծ.

Ներգաղթման ծառայությունը այս տիպի որոշում կկայացնի եթե

  • Եթե դու դատվել ես երկիրը լքելու հանցագործության հիման վրա և հարմար չէ որ դու փակ վայրում մնաս
  • Եթե դու առանձնացված ես մյուսներից այդ փակ վայրում կամ վտանգ ես ներկայացնում այդ վայրի անվտանգության համար
  • Դա անհրաժեշտ է տրասպորտային տեխնիկական պատճառներից ելնելով բայց ոչ ավելի քան երեք օր կամ
  • Կան բացառիկ պատճառներ, օրինակ մոտիկ իրականացվող գալիք ճամփորդության նախորեյին.

Ներգաղթման ծառայությունը կարճ ժամանակահատվածում կարող է քեզ տեղադրի որը որոշում ունի ազատազրկման վայրի վերաբերյալ ոստիկանության կամ հանցագործության խնայողության մոտ մինչև տրասպորտի կարգադրումը ծառայության փակ վայրի համար.

Բողոքարկման որոշումը այլ վայր տեղադրման համար

Եթե դու տեղադրվես ներգաղթման ծառայության հանցագործման խնայողության վայրում, մեկուսարանում, կամ ոստիկանության ձերբակալավայրը, ապա կարող ես դա բողոքարկել ներգաղթման ծառայության դատարանին. Դու պետք է ներկայացնես քո բողոքարկումը ծառայությանը որոշումից երեք շաբաթվա ընթացքում ամենաուշը.

Last updated: 22 January 2021

Was the information on this page helpful to you?