Պարզեցված ծանուցում

Förenklad delgivning – armeniska

Պարզեցված ծանուցում նշանակում է, որ Շվեդիայի Միգրացիոն Խորհուրդը որոշումն ուղարկում է կանոնավոր փոստով այն հասցեին, որը Դուք նշել եք որպես Ձեր բնակավայր: Հաջորդ օրը մենք ուղարկում ենք մեկ այլ նամակ նույն հասցեին՝ տեղեկացնելու Ձեզ, որ մենք փոստով ուղարկել ենք որոշումը: Մենք անում ենք սա սխալի հավանականության ռիսկը նվազեցնելու նպատակով: Այսպես Միգրացիոն Խորհուրդը համարում է, որ Դուք ստացել եք որոշման մասին ծանուցումը (տեղեկացել եք որոշման մասին) այն ուղարկելուց երկու շաբաթ հետո: Դրանից հետո Դուք ունեք երեք շաբաթ՝ որոշումը բողոքարկելու համար:

Եթե Ձեր տրամադրած հասցեն չի կարող օգտագործվել, իսկ Դուք գրանցված եք Շվեդիայում, որոշումը և ստուգիչ նամակը կուղարկվեն Ձեր գրանցված հասցեին:

Նաև հաշվի առեք, որ կանոնավոր կերպով պետք է ստուգեք Ձեր փոստը:

Last updated: 2019-12-05

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.