The Swedish Migration Agency logotype

Պարզեցված ծանուցում

Förenklad delgivning – armeniska

Պարզեցված ծանուցում նշանակում է, որ Շվեդիայի Միգրացիոն Խորհուրդը որոշումն ուղարկում է կանոնավոր փոստով այն հասցեին, որը Դուք նշել եք որպես Ձեր բնակավայր: Հաջորդ օրը մենք ուղարկում ենք մեկ այլ նամակ նույն հասցեին՝ տեղեկացնելու Ձեզ, որ մենք փոստով ուղարկել ենք որոշումը: Մենք անում ենք սա սխալի հավանականության ռիսկը նվազեցնելու նպատակով: Այսպես Միգրացիոն Խորհուրդը համարում է, որ Դուք ստացել եք որոշման մասին ծանուցումը (տեղեկացել եք որոշման մասին) այն ուղարկելուց երկու շաբաթ հետո: Դրանից հետո Դուք ունեք երեք շաբաթ՝ որոշումը բողոքարկելու համար:

Եթե Ձեր տրամադրած հասցեն չի կարող օգտագործվել, իսկ Դուք գրանցված եք Շվեդիայում, որոշումը և ստուգիչ նամակը կուղարկվեն Ձեր գրանցված հասցեին:

Նաև հաշվի առեք, որ կանոնավոր կերպով պետք է ստուգեք Ձեր փոստը:

Last updated: 2019-12-05

Was the information on this page helpful to you?