Ապաստան դիմելու վերաբերյալ

Att ansöka om asyl – armeniska

Դու կարող ես ապաստան խնդրել շվեդիայում եթե դու հետապնդված ես կամ որևէ հետապնդման վտանգ կա, կամ եթե անմարդկային վերաբերմունք ստանաս քո հայրենիքում:

Այս էջերում կարող ես կարդալ թէ ինչպես պետք է անել, որպեսզի դիմում ներկայացնես ապաստարան խնդրելու համար շվեդւայում :

Դու պետք է շվեդիայում լինես կամ շվեդիայի սահմանինգտնվելիս, որպեսզի կարողանաս ապաստան խնդրել այստեղ :

Միակ բացառությունը այն է վերաբերյալ կվոտային ապաստան խնդրողների, որոնք դիմում են UNHCR – ի միջոցով այլ երկրում :

Կարդա հավելյալ տեղեկություն Կվոտային համակարգի մասին : (անգլերեն)

Last updated: 2017-06-26

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.