The Swedish Migration Agency logotype

Ապաստան դիմելու վերաբերյալ

Att ansöka om asyl – armeniska

Դու կարող ես ապաստան խնդրել շվեդիայում եթե դու հետապնդված ես կամ որևէ հետապնդման վտանգ կա, կամ եթե անմարդկային վերաբերմունք ստանաս քո հայրենիքում:

Այս էջերում կարող ես կարդալ թէ ինչպես պետք է անել, որպեսզի դիմում ներկայացնես ապաստարան խնդրելու համար շվեդւայում :

Դու պետք է շվեդիայում լինես կամ շվեդիայի սահմանինգտնվելիս, որպեսզի կարողանաս ապաստան խնդրել այստեղ :

Միակ բացառությունը այն է վերաբերյալ կվոտային ապաստան խնդրողների, որոնք դիմում են UNHCR – ի միջոցով այլ երկրում :

Կարդա հավելյալ տեղեկություն Կվոտային համակարգի մասին : (անգլերեն)

Last updated: 2017-06-26

Was the information on this page helpful to you?