The Swedish Migration Agency logotype

Աշխատանքի իրավունքի պահանջից բացառության [AT-UND, ԱԻ-ԲԱՑ] և աշխատելու իրավունքի մասին

Frågor och svar om AT-UND och rätten att arbeta – armeniska

Այո, նաև արտաքսման մասին որոշում ստանալուց հետո է հնարավոր ստանալ ԱԻ-ԲԱՑ, եթե դու համագործակցում ես Գաղթականության պետական հիմնարկի հետ՝ երկիրը լքելու գործում:

Այո, եթե Գաղթականության պետական հիմնարկը գտնում է, որ դու այլ կերպով համագործակցում ես քո ինքնության հաստատման համար:

Այո, 16 տարեկանից մեծ միայնակ եկող երեխաները Շվեդիայում աշխատելու համար պետք է ունենան ԱԻ-ԲԱՑ: 16 տարեկանից փոքր միայնակ եկող երեխաները արձակուրդային պրակտիկայի [feriepraktik], թեթև պարտականությունների, կամ եզակի հանձնարարությունների համար ԱԻ-ԲԱՑ ունենալու կարիք չունեն: Բայց նրանց խնամակալը, կամ պաշտոնական հոգաբարձրուն [god man] պետք է երեխայի աշխատելու համար տված լինի իր համաձայնությունը: Նկատի ունեցիր միայն, որ աշխատավարձ, կամ որևէ այլ հատուցում, օրինակ' նվերի քարտ, կարող է ազդել ըստ Ապաստանյալների ընդունման օրենքի [LMA] ստացված նպաստի վրա:

Այո, եթե դու 16 տարեկան, կամ ավելի մեծ ես: Եթե 16 տրեկանից փոքր ես, ապա պետք է ստանաս քո Խնամակալի, կամ պաշտոնական հոգաբարձրուի համաձայնությունը:

Ոչ:

Last updated: 2020-12-17

Was the information on this page helpful to you?