The content on this page may not be correct due to changes in the Swedish Aliens Act

We are currently reviewing the content of the entire website due to changes in the Swedish Aliens Act, decided by the government. This may affect the content on pages in languages other than Swedish and English. These pages will be updated as soon as the translations are complete. All our pages in Swedish and English are correct and updated.

www.migrationsverket.se

Աշխատանքի իրավունքի պահանջից բացառության [AT-UND, ԱԻ-ԲԱՑ] և աշխատելու իրավունքի մասին

Frågor och svar om AT-UND och rätten att arbeta – armeniska

Այո, նաև արտաքսման մասին որոշում ստանալուց հետո է հնարավոր ստանալ ԱԻ-ԲԱՑ, եթե դու համագործակցում ես Գաղթականության պետական հիմնարկի հետ՝ երկիրը լքելու գործում:

Այո, եթե Գաղթականության պետական հիմնարկը գտնում է, որ դու այլ կերպով համագործակցում ես քո ինքնության հաստատման համար:

Այո, 16 տարեկանից մեծ միայնակ եկող երեխաները Շվեդիայում աշխատելու համար պետք է ունենան ԱԻ-ԲԱՑ: 16 տարեկանից փոքր միայնակ եկող երեխաները արձակուրդային պրակտիկայի [feriepraktik], թեթև պարտականությունների, կամ եզակի հանձնարարությունների համար ԱԻ-ԲԱՑ ունենալու կարիք չունեն: Բայց նրանց խնամակալը, կամ պաշտոնական հոգաբարձրուն [god man] պետք է երեխայի աշխատելու համար տված լինի իր համաձայնությունը: Նկատի ունեցիր միայն, որ աշխատավարձ, կամ որևէ այլ հատուցում, օրինակ' նվերի քարտ, կարող է ազդել ըստ Ապաստանյալների ընդունման օրենքի [LMA] ստացված նպաստի վրա:

Այո, եթե դու 16 տարեկան, կամ ավելի մեծ ես: Եթե 16 տրեկանից փոքր ես, ապա պետք է ստանաս քո Խնամակալի, կամ պաշտոնական հոգաբարձրուի համաձայնությունը:

Ոչ:

Last updated: 2020-12-17