Եթե Դուք չեք համագործակցում Ձեր վերադարձի հարցում

Om du inte samarbetar för att återvända – armeniska

Ձեր վերադարձի հետ կապված համագործակցությունից հրաժարվելու դեպքում Միգրացիոն Գործակալությունն իրավասու է նվազեցնել ձեր օրապահիկի չափը, հսկողություն սահմանել Ձեր նկատմամբ, Ձեր նկատմամբ կարող է կիրառվել կալանք և/ կամ ձեր վերադարձն իրականացնելու պարտականությունը փոխանցվի ոստիկանությանը:

Վերահսկումը ենթադրում է Ձեր պարտականությունը ՝ պարբերաբար ստորագրել որոշակի ժամանակ և որոշակի վայրում: Այն նաև կարող է պահանջել նաև Ձեր կողմից անձնագրի կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի ներկայացում:

Կալանքի տակ վերցնել նշանակում է, որ դուք բերման եք ենթարկվելու և փակի տակ պահվեք Միգրացիոն Գործակալությանը պատկանող շենքում:

Ավելի կալանքի և վերահսկման մասին

Ոստիկանությունը կարող է ստանձնել Ձեր վերադարձի իրականացման պարտականությունը

Եթե հնարավոր չէ Ձեր հայրենիք վերադարձի իրականացումը՝ Ձեր չհամագործակցելու պատճառով, Միգրացիոն Գործակալությունը կարող է ձեր երկրից մեկնման պարտավորության իրականացումը փոխանցել ոստիկանությանը:  Չներկայանալու դեպքում ոստիկանությունն իրավասու է օրդեր դուրս գրել և հետախուզել: Ոստիկանությունը նաև իրավասու է ուժ կիրառել՝ Ձեզ երկրից օտարելու համար: Եթե Ձեր երկրից օտարումը լիազորվել է ոստիկանությանը, Դուք պարտավոր եք կապնվել նրանց հետ՝ Ձեր վերադարձի հետ կապված հարցեր ունենալու դեպում:

Ձեր վերադարձը  երկիր կարող է արգելվել

Չհամագործակցելու դեպքում Միգրացիոն Գործակալությունը կարող է որոշում ընդունել՝ Ձեր երկիր վերադառնալու արգելքի մասին: Սա նշանակում է, որ Դուք չեք կարող մուտք գործել Շենգենյան որևէ երկիր, Ռումինիա կամ Բուլղարիա մեկից հինգ տարվա ընթացքում: Կրկին մուտք գործելու արգելքի ժամկետը կարող եք գտնել Ձեր որոշման մեջ:

Ավելին վերադարձի արգելքի և դրանից խուսափելու մասին

Ավելին վերաբնակվելու աջակցության պայմանների մասին

Last updated: 22 August 2017

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.