Եթե ցանկանում եք բողոքարկել

Om du vill överklaga – armeniska

Միգրացիայի գործակալության մերժման որոշումը Ձեր ապաստանի դիմումի համար նշանակում է, որ Դուք Շվեդիայում բնակության թույլտվության իրավունք չունեք։ Դուք կարող եք ընդունել որոշումը կամ բողոքարկել այն։ Նույնիսկ եթե որոշում եք բողոքարկել, պետք է ետադարձի ծրագրեր մշակեք։

Եթե չեք ընդունում Գաղթականության պետական հիմնարկի [Migrationsverket] որոշումը, ապա իրավունք ունեք այն բողոքարկելու: Բողոքարկումը քննարկում է Գաղթականության դատարանը [Migrationsdomstolen], բայց Դուք բողոքը պիտի ուղարկեք Գաղթականության պետական հիմնարկին: Եթե ունեք հանրային ներկայացուցիչ [offentligt biträde], ապա նա կարող է օգնել Ձեզ: Որոշման մեջ նշված է, թե որքան ժամանակ ունեք այն բողոքարկելու: Հաճախ դա երեք շաբաթ է, սկսած որոշումանը Ձեր մաս կազմելուօրվանից:

Ներքեւի վանդակում կարող եք տեսնել բողոքարկման վերջնաժամկետները՝ կախված, թե ինչ որոշում է կայացվել Ձեր դեպքում։

Միգրացիայի հարցերով զբաղվող դատարանը կքննի Ձեր բողոքարկումը

Միգրացիայի գործակալությունը նախ եւ առաջ կդիտարկի Ձեր բողոքարկումը, որպեսզի տեսնի՝ արդյո՞ք պետք է փոխել որոշումը։ Եթե Միգրացիայի գործակալությունը որոշումը փոխելու որեւէ պատճառ չի գտնում, Ձեր բողոքարկումը կդիտարկվի միգրացիայի հարցերով զբաղվող վարչական դատարանում։ Դատարանը կարող է կամ փոխել որոշումը՝ հօգուտ Ձեզ կամ համաձայնվել Միգրացիայի գործակալության հետ։

Երբ միգրացիայի հարցերով զբաղվող դատարանը ստանում է Ձեր բողոքարկումը, ապա բողոքարկման կամ դրա ընթացքին վերաբերող ցանկացած հարցի համար պետք է դիմեք դատարան, այլ ոչ թե Միգրացիայի գործակալությանը։ Միգրացիայի գործակալությունը այլեւս չի վճարի Ձեր ճանապարհի ծախսերը, որպեսզի այցելեք Ձեր դատապաշտպանին, երբ Ձեր բողոքարկումն ուղարկվի դատարան։

Եթե մտափոխվեք եւ ետ վերցնեք Ձեր բողոքարկումը, ապա կարող եք տեղեկացնել Միգրացիայի գործակալությանը, որ ընդունում եք սկզբնական որոշումը; Ձեր բողոքարկումը այլեւս չի քննվի, եւ Դուք չեք կարողանա կրկին բողոքարկել որոշումը։

Ինչպես բողոքարկում գրել

Եթե ցանկանում եք բողոքարկել Միգրացիայի գործակալության որոշումը, պետք է նամակ գրեք, որում նկարագրեք, թե որ որոշումն եք ցանկանում, որ Միգրացիայի գործակալությունը փոխի եւ ինչու։ Կցե՛ք ցանկացած փաստաթուղթ, ցանկալի է՝ բնօրինակ, կամ այլ ապացույց՝ ի նպաստ Ձեր բերած պատճառների։

Ձեր բողոքարկումը պետք է ներառի նաեւ Ձեր անձնական տվյալները եւ Ձեր գործի համարը։ Ձեր գործի համարը նշված է Ձեր ապաստան հայցող քարտի վրա (շվեդերեն՝ LMA քարտ)։ Նշե՛ք նաեւ հեռախոսահամար եւ հասցե, որպեսզի Միգրացիայի գործակալությունը եւ Միգրացիայի հարցերով զբաղվող դատարանը կապ հաստատի Ձեզ հետ։

Կարեւոր է, որ Ձեր բողոքարկումը հասնի Միգրացիայի գործակալություն՝ նախքան վերջնաժամկետը։ Ստորեւ կարող եք տեսնել բողոքարկման վերջնաժամկետը՝ կախված, թե ինչ որոշում է կայացվել Ձեր դեպքում։

Եթե Դուք ի վիճակի չեք ինքներդ բողոքարկել, կարող եք մեկ ուրիշին խնդրել դա անել։ Այդ դեպքում անհրաժեշտ է լիազորագիր ներկայացնել Միգրացիայի գործակալություն։

Ի՞նչ է լիազորագիրը

Լիազորագիրը կարող է լինել ստորագրված մի նամակ, ուր կացության իրավունքի համար դիմողը որևէ այլ անձի տալիս է իրեն ներկայացնելու հնարավորություն: Լիազորագիրը կարող է, օրինակ՝ որևէ անձի իրավունք տալ այս կամ այն այլ անձի անունից դիմում ներկայացնել, ստացած որոշման պատճառների մասին տեղեկություն ստանալ, կամ որևէ որոշման դեմ բողոքարկել: Լիազորագիրը պետք է գրի այն անձը, որն իր լիազորագիրն է տալիս որևէ այլ անձի: Այն պետք է ներկայացվի բնագրով, եթե Գաղթականության պետական հիմնարկը դա պահանջի:

Այլ անձի արտոնագիր տալու համար Դուք պետք է Գաղթականության պետական հիմնարկին հանձնեք մի նամակ, որի մեջ նշված է

  • որ այն լիազորագիր է
  • լիազորագիրը տվող անձի անունը, ծննդյան թիվը և հասցեն
  • թե լիազորագիր ստացողն իրավունք ունի ի՞նչ անել
  • լիազորագրված անձի անունը, ծննդյան և սոցիալական ապահովագրության թիվը [personnummer], և հասցեն
  • լիազորագիր տվողի ստորագրությունը
  • արտոնագրի ստորագրման ամսաթիվն ու վայրը:

Եթե ցանկանում եք բողոքարկել Միգրացիայի հարցերով զբաղվող դատարանի որոշումը

Եթե բավարարված չեք Գաղթականության դատարանի վճռով, ապա կարող եք բողոքարկել Գաղթականության գերագույն դատարանին [Migrationsöverdomstolen]՝ դատավճռին մաս կազմելու օրվանից երեք շաբաթվա ընթացքում: Գաղթականության գերագույն դատարանը վերջին ատյանն է և նրա որոշումը ուղեցույց է նման գործերում Գաղթականության պետական հիմնարկի և Գաղթականության դատարանների որոշումների համար:

Միգրացիայի վերաքննիչ դատարանը կքննի միայն որոշակի դեպքեր՝ այն պատճառով, որ չկան նախադեպեր եւ, հետեւաբար, չկա ուղեցույց, կամ, որովհետեւ դրանք ճիշտ չեն հանձնվել միգրացիայի վարչական դատարանի կողմից։ Շատ բողոքարկումներ մերժվում են միգրացիայի վերաքննիչ դատարանում, ինչը նշանակում է, որ այս դեպքերում միգրացիոն դատարանի կայացրած որոշումը վավեր է։

Բողոքարկման տարբեր վերջնաժամկետներ տարբեր որոշումների դեպքում

Միգրացիայի գործակալությունը պետք է ստանա Ձեր բողոքարկումը նախքան վերջնաժամկետը։ Եթե Դուք բողոքարկում եք միգրացիայի հարցերով զբաղվող վարչական դատարանի որոշումը, Դուք պետք է Ձեր բողոքը նույնպես մինչեւ վերջնաժամկետն ուղարկեք։ Որոշման փաստաթղթի մեջ նշվում է Ձեր դեպքի բողոքարկման վերջնաժամկետը։

Վերջնաժամկետը լրանալուն պես՝ Դուք այլեւս չեք կարող բողոքարկել որոշումը, եւ այն ձեռք է բերում իրավական ուժ։

Բողոքարկման վերջնաժամկետներ

Ստացել եք

Կարող եք բողոքարկել

Արտաքսման հրաման

որոշումին Ձեր մաս կազմելու օրվանից երեք շաբաթվա ընթացքում

Մուտքի մերժման մասին անհապաղ գործող որոշում

որոշումին Ձեր մաս կազմելու օրվանից երեք շաբաթվա ընթացքում

Միգրացիոն դատարանի որոշում

որոշումին Ձեր մաս կազմելու օրվանից երեք շաբաթվա ընթացքում

Կարգավիճակի հայտարարագրման որոշում

որոշումին Ձեր մաս կազմելու օրվանից երեք շաբաթվա ընթացքում

Ճամփորդական փաստաթղթերի մասին որոշում

որոշումին Ձեր մաս կազմելու օրվանից երեք շաբաթվա ընթացքում

Օտարերկրյա քաղաքացիների անձնագրի մասին որոշում

որոշումին Ձեր մաս կազմելու օրվանից երեք շաբաթվա ընթացքում

Շենգեն երկրներ կրկին մուտք գործելու արգելք՝ ժամանակին Շվեդիայից չմեկնելու պատճառով

երեք շաբաթվա ընթացքում Միգրացիայի գործակալության որոշում ընդունելու օրվանից

Կրկին մուտք գործելու արգելք՝ այլ պատճառով

որոշումին Ձեր մաս կազմելու օրվանից երեք շաբաթվա ընթացքում

Հատուկ դրամաշնորհի մասին որոշում

որոշումին Ձեր մաս կազմելու օրվանից երեք շաբաթվա ընթացքում

Օրապահիկի կրճատման կամ ավարտի մասին որոշում

հինգ շաբաթվա ընթացքում Միգրացիայի գործակալության որոշում ընդունելու օրվանից

Օժանդակ պաշտպանության կարգավիճակի (եթե կարծում եք, որ Ձեզ պետք է փախստականի կարգավիճակ տրվի)

որոշումին Ձեր մաս կազմելու օրվանից երեք շաբաթվա ընթացքում

Վերահսկողության կամ ձերբակալման մասին որոշում

ցանկացած ժամանակ

 

Դուք չեք կարող բողոքարկել
• որոշումը, որն ընդունել եք եւ ստորագրել ընդունման դեկլարացիան։
• Միգրացիոն վերաքննիչ դատարանի որոշումը Ձեր դեպքը չուսումնասիրելու մասին
• Ձեզ ժամանակավոր կացարան տրամադրելու թույլտվության մասին որոշումը։

Last updated: 6 April 2017

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.