The Swedish Migration Agency logotype

Նոր հանգամանքներ՝ ապաստանի հայցադիմումի մերժումից հետո

Nya händelser efter avslag – armeniska

Եթե որոշումը բողոքարկման ենթակա չէ, ապա Դուքպետք է լքեք երկիրը որոշման մեջ նշված ժամանակահատվածում։ Բացառիկ դեպքերում, ինչ-որ դեպք կարող է պատահել, որը կնշանակի, որ Դուք չեք կարող վերադառնալ տուն՝ չնայած կա որոշում, ըստ որի, պետք է մեկնեք։ Սա կոչվում է իրականացման խոչընդոտ՝ խանգարող հանգամանք մերժման կամ արտաքսման որոշումն ի կատար ածելու համար։

Միգրացիայի գործակալությունը կարող է չեղյալ համարել Ձեր ետադարձը, միայն եթե նոր տեղեկությունը ստացվել է Ձեր՝ որոշումը ստանալուց հետո։ Սա կարող է վերաբերել, օրինակ՝ 

 • եթե քաղաքական իրավիճակը Ձեր երկրում փոխվել է, եւ դա նշանակում է, որ Դուք չեք կարող վերադառնալ;
 • եթե Դուք հիվանդանում եք եւ չեք կարող ճամփորդել;
 • եթե Ձեր կյանքին սպառնացող հիվանդությունը զարգանում է, եւ Ձեր երկրում հնարավոր չէ բժշկական խնամք ստանալ, կամ՝
 • եթե Ձեր ընտանեկան դրությունը փոխվում է։

Այն փաստը, որ Ձեզ անհանգստացնում է Ձեր ետադարձի հեռանկարը, կամ Ձեր երկրում սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ կան, բավարար հիմքեր չեն, որպեսզի Միգրացիայի գործակալությունը փոխի որոշումը։

Դուք կարող եք գրել Միգրացիայի գործակալությանը։

Դուք կարող եք նամակ գրել Միգրացիայի գործակալությանը, եթե ցանկանում եք, որ մենք դիտարկենք նոր պատճառները, որոնք խանգարում են Ձեր ետադարձը։ Նամակում պետք է գրել՝ 

 • Ձեր գործի համարը (նշված է Ձեր ապաստան հայցող քարտի` LMA-վրա)։
 • ինչն է նոր Ձեր իրավիճակում, եւ ինչու չեք կարող վերադառնալ տուն, եւ 
 • Ձեր հասցեն։

Եթե ունեք փաստաթղթեր, որոնք հաստատում են այն, ինչի մասին գրում եք նամակում, ապա պետք է դրանք նույնպես կցել, ցանկալի է՝ բնօրինակները։

Նամակը պետք է ստորագրեք Ձեր անվամբ։ Խնդրում ենք նամակը գրել շվեդերեն կամ անգլերեն, որպեսզի որոշումն ավելի շուտ կայացվի։

Եթե չեք կարող ինքներդ գրել, ապա կարող եք խնդրել ուրիշ մեկին՝ գրել Ձեր փոխարեն։ Այդ դեպքում անհրաժեշտ է լիազորագիր ներկայացնել Միգրացիայի գործակալություն։

Ի՞նչ է լիազորագիրը

Լիազորագիր կարող է լինել ստորագրված մի նամակ, որով իրավունք խնդրողը մի ուրիշ անձի հնարավորություն է տալիս իր ներկայացուցիչը լինել: Լիազորագիրը կարող է, օրինակի համար՝ որևէ մեկին տալ դիմում ներկայացնելու, որևէ որոշման պատճառների մասին տեղեկանալու, կամ որոշումը բողոքարկելու իրավունքը: Լիազորագիրը պետք է գրի այլ անձին լիազորագիր տվողը և Գաղթականության պետական հիմնարկի պահանջի պարագային այն պետք է ներկայացվի բնագրով:

Այլ անձի լիազորագիր տալու համար պետք է Գաղթականության պետական հիմնարկին ներկայացնեք նամակ, որի մեջ գրված է

 • որ նամակը լիազորագիր է
 • այլ անձի լիազորագիր տվողի անունը, ծննդյան թիվը և հասցեն
 • թե լիազորագիր ստացող անձն ինչ անելու իրավունքն ունի
 • լիազորագիրը ստազողի անունը, ծննդյան և սոց. ապ. թիվն [personnummer] ու հասցեն:
 • այլ անձին լիազորագիր տվողի ստորագրությունը
 • լիազորագիրը ստորագրելու ամսաթիվն ու վայրը

Power of Attorney, form number 107011 (անգլերեն)PDF

Միգրացիայի գործակալությունը կարող է, ըստ իր նախաձեռնության, չեղյալ համարել Ձեր ետադարձը։

Միգրացիայի գործակալությունը պետք է նշի՝ արդյոք նոր տեղեկություն է ի հայտ եկել, որը նշանակում է, որ չեք կարող տուն վերադառնալ։ Միգրացիայի գործակալությունը այդ ժամանակ հնարավորություն ունի չեղարկել Ձեր ետադարձը, նույնիսկ եթե Դուք չեք գրել կամ տեղեկացրել մեզ խանգարող հանգամանքների մասին։ Ոստիկանությունը նույնպես պատասխանատու է Միգրացիայի գործակալությանը տեղեկացնել, եթե հնարավոր չէ իրականացնել ետադարձը։

Որոշում

Միգրացիայի գործակալության որոշումը Ձեզ կուղարկվի փոստով։

Վերադարձի աշխատանքը շարունակվում է նաև երբ որևէ որոշում կասեցված է

Եթե ստանում եք կասեցման որորշում, այսինքն երբ Ձեզ սահմանագլխից հետ վերադարձնելու, կամ երկրից արտաքսելու որոշումը չի կարող գործի դրվել, ապա միևնույն է, վերադարձի աշխատանքը շարունակվում է: Դուք դեռ պատասխանատու եք օրինակ՝ անձնագիր, կամ ճամփորդության ժամանակավոր փաստատթուղթ և այլ անհրաժեշտ բաներ հայթայթել,, որպեսզի կարողանաք վերադառնալ Ձեր հայրենիքը, կամ այլ երկիր, որտեղ բնակվելու իրավունք ունեք: Դոէք դեռ կարող եք կանչվել զրույցի, կամ որոշման մասին ծանուցում ստանալ: Նույնը նաև այն դեպքում, երբ գործադրման արգելքի մասին դիմում կա և որոշում չի կայացվել:

Ավելին կարդացեք այն մասին, թե ինչ պիտի անեք վերադարձի կապակցությամբ

Last updated: 2021-01-20

Was the information on this page helpful to you?