Օգնություն Ձեր երկրում վերահաստատվելու համար

Stöd till återetablering i hemlandet – armeniska

Եթե Դուք մերժում եք ստացել ապաստան ստանալու Ձեր դիմումին և պիտի վերադառնաք Ձեր երկիր, ապա կարող եք օգնություն ստանալ Գաղթականության պետական հիմնարկից [Migrationsverket]: Դուք կարող եք դիմել նյութական օգնության, ինչպես նաև օգնություն ստանալ Ձեր երկրում հասարակության կյանքին վերադառնալու համար: Այսպես կոչված վերաինտեգրացման օգնություն

Նյութական օգնություն վերահաստատման համար

Նյութական օգնություն վճարվում է Ձեզ, որ վերադառնում եք մի երկիր, ուր Ձեր հաստատվելու պայմանները սահմանափակ են բարդ հակասությունների  պատճառով:

Տվյալ պահին Գաղթականության պետական հիմնարկը գտնում է, որ հետևյալ երկրներ վերադարձող անձիք կարող են ստանալ վերահաստատման համար նյութական օգնություն.

Աֆղանստան, Կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապետություն, Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետություն, Փղոսկրի Ափ [Կոտ դ՜Իվուար], Էրիթրեա, Իրաք, Եմեն, Լիբերիա, Լիբիա, Մալի, Սիերա Լեոնե, Սոմալիա, Պաղեստին, Սուդան, Հարավային Սուդան, Սիրիա [Սուրիա], Չադ:

Այստեղ կարդացեք ավելին նյութական օգնության մասին և այն մասին, թե ինչպես եք կարող դիմել

Օգնություն Ձեր երկրում վերաինտեգրացման համար

Դուք կարող եք օգնություն ստանալ Ձեր երկրում հասարակական կյանքին վերադառնալու համար՝ այսպես կոչված վերաինտեգրացման օգնություն [återintegreringsstöd] Օգնությունն առաջարկվում է Ձեզ, որ պիտի վերադառնաք Ձեր երկիր և օգնության պետք ունեք աշխատանքի սկսելու համար, կամ իրավական խորհրդատվության կարիք ունեք:

Տվյալ պահին օգնություն տրամադրվում է հետևյալ երկրներ վերադարձողներին.

Աֆղանստան, Իրաք (Քրդստան), Իրաք (կենտրոնական և հարավային), Մարոկո, Պակիստան, Ռուսաստան:

Այստեղ կարդացեք ավելին վերաինտեգրազման օգնության մասին և այն մասին, թե ինչպես եք կարող դիմել (անգլերենով)

Last updated: 2017-10-19

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.