Նյութական օգնություն վերահաստատման համար

Ekonomiskt stöd till återetablering – armeniska

Դուք, որ պիտի ետ վերադառնաք Ձեր երկիրը, հնարավորություն ունեք դիմել Գաղթականության պետական հիմնարկին [Migrationsverket],  նյութական օգնություն ստանալու համար: Օգնությունն ուղղված է Ձեզ, որ վերադառնում եք մի երկիր, ուր դժվար է հաստատվել բարդ հակասությունների  պատճառով: Դուք օգնության դիմում պիտի հանձնեք, երբ դեռ գտնվում եք Շվեդիայում:  

Օգնություն կարող եք ստանալ, եթե վերադառնում եք այս երկրներից որևէ մեկը.

Աֆղանստան, Կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապետություն, Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետություն, Փղոսկրի Ափ [Կոտ դ՜Իվուար], Էրիթրեա, Իրաք, Եմեն, Լիբերիա, Լիբիա, Մալի, Սիերա Լեոնե, Սոմալիա, Պաղեստին, Սուդան, Սիրիա [Սուրիա], Չադ:

Օգնություն ստանալու պայմանները

Դուք կարող եք օգնություն ստանալ, եթե

 • Ստացել եք Ձեր Շվեդիայում ապաստան ստանալու դիմումի մերժումը, կամ Ձեր դիմումը ետ եք վերցրել
 • Կամենում եք Ձեր կամքով վերադառնալ մի երկիր, ուր Ձեր վերահաստատվել կարողանալու պայմանները սահմանափակ են բարդ հակասությունների պատճառով
 • Հավանաբար ապրելու եք նույն երկրում, ուր մտադիր եք վերադառնալ
 • Դիմումը գրելու պահին գտնվում եք Շվեդիայում:

Օգնություն Ձեր ընտանիքին

Ձեր ընտանիքի անդամները նույնպես կարող են օգնություն ստանալ: Այսինքն Ձեր ամուսինը, կինը, կենակիցը [sambo], 18 տարին չլրացած զավակը , կամ այլ մոտ ազգականներ, որոնք Ձեզ հետ միասին են ապրում: Օգնությունը ստանալու համար Ձեր ընտանիքի անդամները նույնպես պիտի լինեն Շվեդիայում, երբ Դուք հանձնում եք ձեր Դիմումը:

Դիմում և որոշում

Վերահաստատման համար Նյութական օգնության դիմում կարող եք տալ, երբ ստացել եք Ձեր Շվեդիայում ապաստան ստանալու դիմումի մերժումը, կամ Ձեր դիմումը ետ եք վերցրել: Դուք պետք է դիմեք մերժման վորոշումից, կամ Ձեր ապաստանի  մասին դիմումը ետ վերցնելուց հետո, երկու ամսվա ընթացքում:

Վերահաստատման համար Նյութական օգնության դիմում կարող եք տալ Ձեր ընդունելության գործը վարողի [mottagningshandläggare] մոտ և Ձեր օգնություն ստանալու, կամ չստանալու որոշումը կայացնում է Գաղթականության պետական հիմնարկը [Migrationsverket]:  Գաղթականության պետական հիմնարկի վերահաստատման համար Նյութական օգնության որոշումը հնարավոր չէ բողոքարկել:

Օգնությունը վճարվում է Ձեր երկրում:

Գաղթականության պետական հիմնարկը համագործակցում է IOM-ի (International Organization for Migrants, Գաղթականների Միջազգային Կազմակերպություն) հետ, որը ներկայացված է այն երկրների մեծամասնությունում,  ուր վերահաստատման օգնություն է վճարվում: Ձեր երկրում դրամը վճարող մարմինը IOM-ն է: Շվեդիան լքելուց առաջ Դուք կստանաք Ձեր երկրում IOM-ի գրասենյակի  հեռախոսի թիվը: Երբ կհասնեք Ձեր երկիրը, Դուք կզանգահարեք և ժամանակ կվերցնեք վերահաստատման օգնության գումարը ստանալու համար:

Վճարումը կատարվում է ԱՄՆ-դոլլարով [US-dollar] և ամբողջ գումարը վճարվում է միանգամից: Գումարը ստանալուց պետք է ցույց տաք Ձեր անձնագիրը և վերահաստատման օգնություն ստանալու որոշման պատճենը:

Եթե IOM-ն Ձեր երկրում գրասենյակ չունի, ապա օգնությունը կարող եք ստնալ Շվեդիան լքելուց առաջ:

Կարդացեք ավելին  IOM (international Organization for Migration, Գաղթականների Օգնության Միջազգային Կազմակերպություն ) -ի մասին:external link, opens in new window

Օգնության չափը

Վերահաստատման օգնության չափը համապատասխանում է 30 000 շվեդական քրոնի [svenska kronor]՝ յուրաքանչյուր 18 տարին լրացած անձի և  15 000 շվեդական քրոնի՝  18 տարեկանից ցածր  երեխայի համար: Ամեն ընտանիք կարող է ստանալ ամենաշատը 75 000 շվեդական քրոն:

Եթե տաք ոչ ճիշտ տվյալներ

Գաղթականության պետական հիմնարկը [Migrationsverket] կարող է որոշում կայացնել, որ Դուք ետ վերադարձնեք օգնության ամբողջ գումարը, կամ նրա մի մասը, եթե Դուք

 • կամավոր կերպով ետ չվերադառնաք, կամ վերադառնալուց հետո ապօրինի կերպով  մուտք գործեք Շվեդիա
 • ոչ ճիշտ տվյալներ ներկայացնեք, կամ այլ կերպով պատճառ դառնաք, որ օգնությունը վճարվի սխալ, կամ չափից ավելին:

  Last updated: 12 April 2017

  Was the information on this page helpful to you?

  Thank you for helping us improve our website!

  Thank you for helping us improve our website!

  Tell us how we can make this page better*


  If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.