Ընտանիքի վերամիավորում

Familjeåterförening – armeniska

Եթե ստացել եք մշտական կացության իրավունք, կամ սահմանափակ ժամկետով կացության իրավունք եք ստացել որպես փախստական, կամ այլընտրանքային պաշտպանության կարիք ունեցող և միաժամանակ համարվում է, որ մշտական կացության իրավունք ստանալու մեծ հնարավորություններ ունեք, ապա կարող է Ձեր ընտանիքն այստեղ բերելու իրավունք ունենաք:

Կա նաև պահանջ, որ կարողանաք հոգալ Ձեր ընտանիքի ծախսերը և ունենալ բնակարանային որոշակի ստանդարդ: Սույն պահանջը ոչ բոլոր դեպքերում է ուժի մեջ:

Ո՞վ կարող է ընտանիքի վերամիավորման իրավունք ունենալ

Ձեր ընտանիքը հնարավորություն ունի Ձեզ մոտ, Շվեդիա տեղափոխվելու համար կացության իրավունքի դիմում տալու, եթե.

 • Դուք ստացել եք մշտական կացության իրավունք
 • սահմանափակ ժամկետով կացության իրավունք եք ստացել որպես փախստական, կամ որպես այլընտրանքային պաշտպանության կարիք ունեցող և համարվում է, որ մեծ հնարավորություններ ունեք մշտական կացության իրավունք ստանալու:

Ընտանիքի հետ վերամիավորման իրավունք Ձեզ համար, որ ստացել եք սահմանափակ ժամկետով կացության իրավունք և փախստական, կամ այլընտրանքային պաշտպանության կարիք ունեցող եք

Ձեր ընտանիքի Ձեզ մոտ գալու և Ձեզ հետ միասին ապրելու հնարավորությունը, եթե Դուք սահմանափակ ժամկետով կացության իրավունք ունեք որպես փախստական, կամ այլընտրանքային պաշտպանության կարիք ունեցող, Շվեդիայում կապված է մի քանի բաների հետ: Նախ Դուք պետք է ունենաք ուժի մեջ եղող կացության իրավունք: Դա նշանակում է, որ եթե Ձեր կացության իրավունքն այլևս ուժի մեջ չէ և Դուք երկարացված կացության իրավունքի դիմում եք ուղարկել, ապա Գաղթականության պետական հիմնարկը նախ պետք է որոշում կայացնի այն մասին, թե արդիոք Դուք Շվեդիայում Ձեր կացության իրավունքի երկարացման իրավունքն ունեք, թե ոչ: Պաշտպանության ստատուս ունենալը և նախկինում կացության իրավունք ունեցած լինելը բավական չէ:

Երբ Գաղթականության պետական հիմնարկը ստուգեց, որ Ձեր կացության իրավունքն ուժի մեջ է, մենք կքննարկենք Ձեր ընտանիքի կացության իրավունքի մասին դիմումը: Գաղթականության պետական հիմնարկը նախ ստուգում է, թե արդիոք հավանական է, որ Դուք երկարացման մասին դիելուց հետո մշտական կացության իրավունք ստանաք: Դուք, որ փախստական եք, կամ այլընտրանքային պաշտպանության կարիք ունեք, ստացել եք ծանոթագրություն Ձեր ստատուսի մասին [statusförklaring], որը ցույց է տալիս, որ Դուք համարվում եք պաշտպանության կարիք ունեցող Որպես ելակետ Ձեր պաշտպանության ստատուսը նշանակում է, որ Դուք մեծ հնարավորություններ ունեք մշտական կացության իրավունք ստանալու համար: Եթե, ընդ հակառակը, տվյալներ հայտնաբերվեն, ըստ որոնց Դուք Ձեր պաշտպանության ստատուսը չեք պահպանի, ապա հավանական չէ, որ մշտական կացության իրավունք ստանաք: Երբ հաստատվի, որ Ձեր մշտական կացության իրավունք ստանալու հնարավորությունները շատ են, ապա Գաղթականության պետական հիմնարկը քննարկման կենթարկի Ձեր ընտանիքի դիմումը և կստուգուի, թե արդիոք բավարարված են նրանց Ձեզ մոտ, Շվեդիա տեղափոխվելու համար անհրաժեշտ մնացած պայմանները:

Միայն Ձեր անմիջական ընտանիքն է կարող տեղափոխվել Ձեզ մոտ, եթե ունեք սահմանափակ ժամկետով կացության իրավունք

Որպես ընտանիքի անդամ համարվում են Ձեր ամուսինը, կինը, պաշտոնապես գրանցված կենակիցը [registrerad partner, (միասեռ ամուսնության պարագային): Թարգմանչի նշում] կամ կողակիցը [sambo] և 18 տարեկանից ցածր Ձեր երեխաները: Այլ ազգականներ, կամ 18 տարեկան, կամ ավելի մեծ երեխաներ չեն կարող տեղափոխվել Ձեզ մոտ, Շվեդիա, եթե ստացել եք սահմանափակ ժամկետով կացության իրավունք: Եթե Դուք 18 տարեկանից փոքր եք, ապա Ձեր ծնողները համարվում են Ձեր մոտակա ընտանիքը: Ընտանիքի այլ անդամների համար, ինչպես օրինակ՝ 18 տարեկանից բարձր երեխաների համար, հնարավոր է կացության իրավունք ստանալ միայն բացառիկ պարագաներում: Սույնը վերաբերում է Ձեզ, որ ունեք սահմանափակ ժամկետով կացության իրավունք որպես փախստական, կամ որպես այլընտրանքային պաշտպանության կարիք ունեցող:

Եթե ունեք մշտական կացության իրավունք, ապա նաև այն անձը, որի հետ Դուք ծրագրում եք ամուսնանալ, կամ կենակցել, կարող է իրավունք ունենալ Ձեզ մոտ տեղափոխվելու: Նաև Ձեր անմիջական ընտանիքից դուրս անձինք կարող են իրավունք ունենալ տեղափոխվելու Ձեզ մոտ, Շվէդիա:

Ձեր ընտանիքը կարող է կացության իրավունք ստանալ մաիայն այնքան ժամկետով, որքան ուժի մեջ է Ձեր իրավունքը: Դա նշանակում է, որ եթե Դուք ունեք կացության իրավունքն, որն օրինակ՝ հինգ ամիս հետո դադարում է ուժի մեջ լինելուց, ապա Ձեր ընտանիքը կստանա կացության իրավունք, որն ուժի մեջ կլինի միայն հինգ ամիս:

Ապրուստի մատակարարման պահանջ

Եթե ունեք Ձեր ընտանիք հետ վերամիավորվելու իրավունք, ապա կարող եք ենթակա լինել այսպես կոչված ապրուստի մատակարարման պահանջին: Դա նշանակում է, որ պետք է կարողանաք հայթայթեր Ձեր և Ձեր ընտանիքի ապրուստի միջոցները: Դուք պետք է ունենաք նաև բավարար տարածքի և ստանդարտի բնակարան, որտեղ դուք կկարողանաք ապրել միասին, երբ Ձեր ընտանիքը տեղափոխվի Շվեդիա:

Ձեր ապրուստի մատակարարումը

Դուք պետք է ցույց տաք, որ ունեք աշխատանքի հետ առնչված կանոնավոր եկամուտ, որով կարող եք ապահովել Ձեր և Ձեր ընտանիքի այն անդամների կարիքները, որոնք դիմել են կացության իրավունք ստանալու համար: Որպես աշխատանքի հետ առնչված եկամուտ համարվում է, օրինակ՝

 • աշխատավարձ
 • աշխատազրկության հատուցում
 • հիվանդության նպաստ
 • եկամուտի վրա հիմնված տարիքային կենսաթոշակ:

Դուք համապատասխանում եք պայմաններին նաև այն դեպքում, եթե ունեք բավական մեծ հարստություն, որով կարող եք ապրել Դուք և կացության իրավունքի համար դիմած Ձեր ընտանիքի անդամները:

Ձեր եկամուտը

Թե որքան պետք է լինի Ձեր եկամուտը, որպեսզի կարողանաք բավարարել ապրուստի մատակարարման պահանջը, կախված է նրանից, թե որքան մեծ է Ձեր ընտանիքը և որքան բարձր է Ձեր բնակարանի ծախսը: Դուք պետք է ունենաք այնքան եկամուտ, որ բնակարանի ծախսը հանելուց հետո մնացյալը համապատասխանի այսպես կոչված նորմալ գումարին: Դա նշանակում է, որ ամեն ամիս բնակարանի ծախսը վճարելուց հետո Ձեր ունեցած գումարը պետք է բավարարի, օրինակ՝ ուտելիքի, հագուստների, հիգիենայի, հեռախոսի, տան տնտեսության, ապահովագրության և այլ մանր ծախսերի ու պատահական կարիքների համար:

Նորմալ գումարը՝ 2019 թվին.

 • 4 923 քրոն միայնակ չափահասի համար
 • 8 133 քրոն միասին ապրող ամուսինների, կամ կենակիցների համար
 • 2 612 քրոն մինչև վեց տարեկան երեխաների համար
 • 3 007 քրոն 7 տարեկան, կամ ավելի մեծ երեխաների համար

Ձեր բնակարանը

Դուք պետք է ունենաք նաև բավարար տարածքի և ստանդարտի բնակարան, Ձեր և Ձեր ընտանիքի համար: Երկու չափահասների համար, առանց զավակների, բնակարանը բավարար չափսի է, եթե այն ունի խոհանոց, կամ խոհանոցային անկյուն և առնվազն մեկ սենյակ: Եթե բնակարանում երեխաներ պիտի բնակվեն, ապա այն պետք է ունենա ավելի շատ սենյակներ: Մեկ ննջարանում կարող են քնել երկու երեխա:

Հնարավոր է վարձել երկրորդ ձեռքի բնակարան [i andra hand], բայց վարձակալությունը պետք է ընդունված լինի շենքի տիրոջ, շենքի համատիրության, կամ վարձակալության վարչության [hyresvärd, bostadsrättsförening eller hyresnämnd] կողմից:

Դուք պետք է իրավունք ունենաք օգտագործել բնակարանը Ձեր ընտանիքի անդամների Շվեդիա ժամանելու պահից:

Բացառություններ ծախսերը հոգալ կարողանալու պահանջից

Ծախսերը հոգալ կարողանալու և բնակարանի պահանջը չի վերաբերվում Ձեզ, եթե Դուք

 • 18 տարեկանից փոքր եք
 • փախստական, կամ այլընտրանքային պաշտպանության կարիք ունեցող եք և Ձեր ընտանիքի անդամները կացության իրավունքի համար դիմում են Ձեր կացության իրավունք, կամ պաշտպանության ստատուս ստանալուց հետո երեք ամսվա ընթացքում, կամ
 • Ձեր ընտանիքի անդամները կացության իրավունքի դիմում են ներկայացնում 2019 թվի հոկտեմբեր 19-ից առաջ և Դուք ունեք սահմանափակ ժամկետով կացության իրավունք որպես այլընտրանքային պաշտպանության կարիք ունեցող: Դուք պետք է կացության իրավունքի համար դիմած լինեք 2015 թվի նոյեմբեր 24-ից հետո:
 • ունեք ընտանիքի անդամ, որը դիմում է ներկայացրել իր կացության իրավունքը երկարացնթլու համար

Ծախսերը հոգալ կարողանալու և բնակարանի պահանջի բացառությունը ուժի մեջ է միայն, եթե Ձեր ընտանիքը հնարավորություն չունի վերամիավորվելու ԵՄ-ից դուրս որևէ երկրոըմ, որի հետ ունեք հատուկ կապեր: Դուք և ձեր ընտանիքի անդամները պետք է երկար ժամանակ միասին ապրած լինեք արտասահմանում և ունեցած լինեք լավ ձևակերպված համարվող հարաբերություններ:

Հարցաթերթիկ ընտանեկան հարաբերությունների և ապրուստի մատակարարման պահանջի մասին

Երբ Ձեր ընտանիքի անդամը Շվեդիայում Ձեզ հետ ապրելու համար կացության իրավունքի դիմում ներկայացնի, Դուք պետք է լրացնեք ձեր հարաբերության վերաբերյալ հարցեր պարունակող մի հարցաթետթիկ: Եթե Դուք նաև ենթակա եք ապրուստի մատակարարման պահանջին, ապա պետք է նաև ցույց տաք, որ ի զօրու եք մատակարարել Ձեր և Ձեր ընտանիքի այն անդամների ապրուստը, որոնք դիմել են կացության իրավունքի համար և որ Դոք ունեք բավարար տարածքի և ստանդարտի բնակարան, որտեղ դուք կկարողանաք ապրել: Ձեր պատասխանները կարևոր են Գաղթականության պետական հիմնարկի [Migrationsverket] Ձեր ընտանիքի անդամի դիմումի կապակցությամբ որոշում կայացնելու համար և կարևոր է, որ հարցերին պատասխանեք հարցաթերթիկի լրացման համար խնդրված ժամանակաշրջանի ընթացքում:

Եթե չբավարարեք ապրուստի մատակարարման և բնակարանի պահանջները, Ձեր ընտանիքի անդամի կացության իրավունքի դիմումը կմերժվի:

Եթե Դուք չունեք մնայուն աշխատանք [fast anställning] և բնակարանի երկարաժամկետ պայմանագիր, ապա հնարավոր է, որ կրկին պարտադրվեք ցույց տալ, որ բավարարում եք մատակարարման պահանջը, երբ մենք քննարկենք Ձեր ընտանիքի անդամի դիմումը:

Կարևոր է, որ դիմումը հանձնեք ժամանակին

Եթե Ձեր ընտանիքը իր դիմումը հանձնել է Ձեր կացության իրավունք ստանալուց հետո երեք ամսվա ընթացքում, ապա ապրուստի մատակարարման պահանջը Ձեզ չի վերաբերվում: Այդ պատճառով կարևոր է, որ ժամանակին հանձնեք ձեր դիմումները:

Որպեսզի ապահովեք, որ դիմումը հնարավորին չափ շուտ տեղ հասնի, ապա դիմելու ամենալավ ձևը այն է, որ Դուք տաք վեբ-դիմում [webbansökan] Ձեր ընտանիքի համար: Եթե Դուք դիմեք Ձեր ընտանիքի անունից, որպես նրա ներկայացուցիչը, ապա պետք է ունենաք լիազորագիր: Երբ Գաղթականության պետական հիմնարկը գրանցի ձեր դիմումը, ապա Ձեր ընտանիքը կոչ կստանա շվեդական որևէ դեսպանությունից, կամ գլխավոր հյուպատոսությունից այցելության ժամանակ վերցնելու համար:

Այցելեք Ձեր ընտանիքի համար կացության իրավունքի վեբ-դիմումի կայքէջը

Ընթերցեք ավելին այն մասին, թե ինչպես պիտի դիմեք Ձեր ընտանիքի կացության իրավունքի համար

Ի՞նչ է լիազորագիրը

Լիազորագիրը կարող է լինել ստորագրված մի նամակ, ուր կացության իրավունքի համար դիմողը որևէ այլ անձի տալիս է իրեն ներկայացնելու հնարավորություն: Լիազորագիրը կարող է, օրինակ՝ որևէ անձի իրավունք տալ այս կամ այն այլ անձի անունից դիմում ներկայացնել, ստացած որոշման պատճառների մասին տեղեկություն ստանալ, կամ որևէ որոշման դեմ բողոքարկել: Լիազորագիրը պետք է գրի այն անձը, որն իր լիազորագիրն է տալիս որևէ այլ անձի: Այն պետք է ներկայացվի բնագրով, եթե Գաղթականության պետական հիմնարկը դա պահանջի:

Այլ անձի արտոնագիր տալու համար Դուք պետք է Գաղթականության պետական հիմնարկին հանձնեք մի նամակ, որի մեջ նշված է

 • որ այն լիազորագիր է
 • լիազորագիրը տվող անձի անունը, ծննդյան թիվը և հասցեն
 • թե լիազորագիր ստացողն իրավունք ունի ի՞նչ անել
 • լիազորագրված անձի անունը, ծննդյան և սոցիալական ապահովագրության թիվը [personnummer], և հասցեն
 • լիազորագիր տվողի ստորագրությունը
 • արտոնագրի ստորագրման ամսաթիվն ու վայրը:

Ստուգեցեք դիմումը

Իր դիմումը հանձնելուց հետո Ձեր ընտանիքի անդամը կստանա իր գործի առանձնահատուկ թիվը [beteckningsnummer (ärendenummer)]: Այդ թվով Դուք կարող եք ստուգել, թե արդիոք դիմումը գրանցվել է Գաղթականության պետական հիմնարկի կողմից և կամ որևէ որոշում կայացվել է, թե ոչ:

Ստուգեցեք դիմումը

Last updated: 24 July 2019

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.