Ընտանիքի վերամիավորում

Familjeåterförening – armeniska

Ձեր ընտանիքի Շվեդիա գալու և Ձեզ հետ միասին Շվեդիայում ապրելու հնարավորությունը կախված է այն բանից, թե Դուք կացության ինչ տիպի իրավունք և պաշտպանության ինչ կարգավիճակ եք ստացել: Եթե ունեք ընտանիքի հետ վերամիավորվելու իրավունք, ապա կարող եք այսպես կոչված ապրուստ մատակարարելու պահանջի ենթակա լինել:

Հաստատ չէ, որ Ձեր ընտանիքը կարող է տեղափոխվել Ձեզ մոտ, Շվեդիա, նույնիսկ եթե ստացել եք այստեղ կացության իրավունք: Եթե ունեք մշտական կացության իրավունք [permanent uppehållstillstånd], կամ պաշտպանության կարգավիճակ որպես փախստական [skyddsstatus som flykting], ապա Ձեր ընտանիքը կարող է տալ կացության իրավունքի դիմում՝ Ձեզ մոտ, Շվեդիա տեղափոխվելու համար: Եթե Դուք ունեք այլընտրանքային պաշտպանության կարիք ունեցողի կարգավիճակ [skyddsstatus som alternativt skyddsbehövande], ապա Ձեր ընտանիքի Ձեզ մոտ տեղափոխվելու հնարավորությունները շատ քիչ են:.

Ո՞վ ունի ընտանիքի հետ վերամիավորվելու իրավունք

Ընտանիքի հետ վերամիավորվելու իրավունքը կախված է նրանից , թե պաշտպանության ինչ կարգավիճակ ունեք Դուք: Որոշ պարագաներում այն կախված է նաև այն բանից, թե երբ եք տվել ապաստանի դիմումը:

Ձեր ընտանիքը հնարավորություն ունի Ձեզ մոտ, Շվեդիա տեղափոխվելու համար կացության իրավունքի դիմում տալու, եթե.

 • Դուք ստացել եք մշտական կացության իրավունք
 • ստացել եք պաշտպանության կարգավիճակ որպես փախստական
 • Դուք ստացել եք այլընտրանքային պաշտպանության կարիք ունեցողի կարգավիճակ և ապաստանի համար դիմել ոչ ուշ, քան 2015 թվի նոյեմբեր 24-ին:

Եթե Դուք, որ ստացել եք այլընտրանքային պաշտպանության կարիք ունեցողի կարգավիճակ և ապաստան ստանալու համար դիմել եք 2015 թվի նոյեմբեր 24‑ից հետո, միայն բացառիկ դեպքերում ունեք Ձեր ընտանիքի հետ վերամիավորվելու իրավունք:

Միայն Ձեր ամենամոտ ընտանիքն է կարող տեղափոխվել Ձեզ մոտ

Որպես ընտանիքի անդամ համարվում է Ձեր ամուսինը, կինը, գրանցված կենակիցը[1] կամ կողակիցը [sambo] և 18 տարեկանից ցածր Ձեր երեխաները: Այլ ազգականներ, կամ 18 տարեկան, կամ ավելի մեծ երեխաներ չեն կարող տեղափոխվել Ձեզ մոտ՝ Շվեդիա, եթե ստացել եք սահմանափակ ժամկետով կացության իրավունք: Եթե Դուք 18 տարեկանից փոքր եք, ապա Ձեր ծնողները համարվում են Ձեր մոտակա ընտանիքը:

Եթե ստացել եք մշտական կացության իրավունք, ապա նաև այն անձը, որի հետ Դուք ծրագրում եք ամուսնանալ, կամ կենակցել Շվեդիայում, կարող է դիմել կացության իրավունք ստանալու, Ձեզ մոտ տեղափողվելու համար:

Եթե ստացել եք ժամանակավոր կացության իավունք, ապա պետք է լրացած լինի թե Ձեր և թե Ձեր կենակցի առնվազն 21 տարին, որպեսզի նա կարողանա կացության իրավունք ստանալ: Դուք պետք է նաև նախքան Ձեր Շվեդիա տեղափոխված լինելը ապրած լինեք միասին: Տարիքի նախապայմանի դեմ բացառություն կարող է լինել, եթե ունեք համատեղ զավակ:

Ձեր ընտանիքը կարող է կացության իրավունք ստանալ մաիայն այնքան ժամանակով, որքան ուժի մեջ է Ձեր իրավունքը:

Ապրուստի մատակարարման պահանջ

Եթե ունեք Ձեր ընտանիք հետ վերամիավորվելու իրավունք, ապա կարող եք ենթակա լինել այսպես կոչված ապրուստի մատակարարման պահանջին: Դա նշանակում է, որ պետք է կարողանաք հայթայթեր Ձեր և Ձեր ընտանիքի ապրուստի միջոցները: Դուք պետք է ունենաք նաև բավարար տարածքի և ստանդարտի բնակարան, որտեղ դուք կկարողանաք ապրել միասին, երբ Ձեր ընտանիքը տեղափոխվի Շվեդիա:

Ձեր ապրուստի մատակարարումը

Դուք պետք է ցույց տաք, որ ունեք աշխատանքի հետ առնչված կանոնավոր եկամուտ, որով կարող եք ապահովել Ձեր և Ձեր ընտանիքի այն անդամների կարիքները, որոնք դիմել են կացության իրավունք ստանալու համար: Որպես աշխատանքի հետ առնչված եկամուտ համարվում է, օրինակ՝

 • աշխատավարձ
 • աշխատազրկության հատուցում
 • հիվանդության նպաստ
 • եկամուտի վրա հիմնված տարիքային կենսաթոշակ:

Դուք համապատասխանում եք պայմաններին նաև, եթե ունեք բավական գումարի հարստություն, որի տված եկամտով կարող եք ապրել Դուք և կացության իրավունքի համար դիմած Ձեր ընտանիքի անդամները:

Ձեր եկամուտը

Թե որքան պետք է լինի Ձեր եկամուտը, որպեսզի կարողանաք բավարարել ապրուստի մատակարարման պահանջը, կախված է նրանից, թե որքան մեծ է Ձեր ընտանիքը և որքան բարձր է Ձեր բնակարանի ծախսը: Դուք պետք է ունենաք այնքան եկամուտ, որ բնակարանի ծախսը հանելուց հետո մնացյալը համապատասխանի այսպես կոչված նորմալ գումարին: Դա նշանակում է, որ ամեն ամիս բնակարանի ծախսը վճարելուց հետո Ձեր ունեցած գումարը պետք է բավարարի, օրինակ՝ ուտելիքի, հագուստների, հիգիենայի, հեռախոսի, տան տնտեսության, ապահովագրության և այլ մանր ծախսերի ու պատահական կարիքների համար:

Նորմալ գումարը՝ 2018 թվին.

 • 4 814 քրոն միայնակ չափահասի համար
 • 7 952 քրոն միասին ապրող ամուսինների, կամ կենակիցների համար
 • 2 554 քրոն մինչև վեց տարեկան երեխաների համար
 • 2 940 քրոն 7 տարեկան, կամ ավելի մեծ երեխաների համար

Ձեր բնակարանը

Դուք պետք է ունենաք նաև բավարար տարածքի և ստանդարտի բնակարան, Ձեր և Ձեր ընտանիքի համար: Երկու չափահասների համար, առանց զավակների, բնակարանը բավարար չափսի է, եթե այն ունի խոհանոց, կամ խոհանոցային անկյուն և առնվազն մեկ սենյակ: Եթե բնակարանում երեխաներ պիտի բնակվեն, ապա այն պետք է ունենա ավելի շատ սենյակներ: Մեկ ննջարանում կարող են քնել երկու երեխա:

Հնարավոր է վարձել երկրորդ ձեռքի բնակարան [i andra hand], բայց վարձակալությունը պետք է ընդունված լինի շենքի տիրոջ, շենքի համատիրության, կամ վարձակալության վարչության [hyresvärd, bostadsrättsförening eller hyresnämnd] կողմից:

Դուք պետք է իրավունք ունենաք օգտագործել բնակարանը Ձեր ընտանիքի անդամների Շվեդիա ժամանելու պահից:

Բացառություններ մատակարարման պահանջից

Մատակարարման և բնակարանի պահանջը չի վերաբերվում Ձեզ, եթե Դուք

 • 18 տարեկանից ցածր տարիքի երեխա եք
 • փախստական, կամ այլընտրանքային պաշտպանության կարիք ունեցող եք [alternativt skyddsbehövande] և ունեք ընտանիքի անդամներ, որոնք կացության իրավունքի համար դիմել են Ձեր կացության իրավունք ստանալուց երեք ամսվա ընթացքում: Սա ուժի մեջ է միայն, եթե ընտանիքի անդամը Ձեր ամուսինը, կինը, գրանցված կենակիցը, կամ կողակիցը, կամ 18 տարեկանից ցածր Ձեր երեխան է և դուք ԵՄ-ից դուրս որևէ երկրոըմ վերամիավորվելու հնարավորություն չունեք: Դուք և Ձեր կողակիցը պետք է ունենաք լավ ձևակերպված հարաբերություն: Եթե Ձեր հարաբերությունն առաջացել է երկրից դուրս, այն համարվոըմ է ձևակերպված, եթե ամուսնացել եք, կամ կողակցի հարաբերություն սկսել: Երկրի ներսում դիմում ներկայացնելու պարագային Ձեր հարաբերությունը պետք է սկսած լինի Շվեդիայում օրինավոր ապրելու ընթացքում
 • ունեք ընտանիքի անդամներ, որոնք կացության իրավունքի դիմում են ներկայացրել 2016 թվի հուլիս 20-ին, կամ դրանից առաջ
 • ունեք ընտանիքի անդամ, որը դիմել է իր կացության իրավունքի երկարացման համար:

Կողակցի հարաբերություն նշանակում է, երբ ոչ ամուսնացած զույգ բնակվում և ապրում է միասին՝ ինչպես ամուսնացածներ:

Հարցաթերթիկ ընտանեկան հարաբերությունների և ապրուստի մատակարարման պահանջի մասին

Երբ Ձեր ընտանիքի անդամը Շվեդիայում Ձեզ հետ ապրելու համար կացության իրավունքի դիմում ներկայացնի, Դուք պետք է լրացնեք ձեր հարաբերության վերաբերյալ հարցեր պարունակող մի հարցաթետթիկ: Եթե Դուք նաև ենթակա եք ապրուստի մատակարարման պահանջին, ապա պետք է նաև ցույց տաք, որ ի զօրու եք մատակարարել Ձեր և Ձեր ընտանիքի այն անդամների ապրուստը, որոնք դիմել են կացության իրավունքի համար և որ Դոք ունեք բավարար տարածքի և ստանդարտի բնակարան, որտեղ դուք կկարողանաք ապրել: Ձեր պատասխանները կարևոր են Գաղթականության պետական հիմնարկի [Migrationsverket] Ձեր ընտանիքի անդամի դիմումի կապակցությամբ որոշում կայացնելու համար և կարևոր է, որ հարցերին պատասխանեք հարցաթերթիկի լրացման համար խնդրված ժամանակաշրջանի ընթացքում:

Եթե չբավարարեք ապրուստի մատակարարման և բնակարանի պահանջները, Ձեր ընտանիքի անդամի կացության իրավունքի դիմումը կմերժվի:

Եթե Դուք չունեք մնայուն աշխատանք [fast anställning] և բնակարանի երկարաժամկետ պայմանագիր, ապա հնարավոր է, որ կրկին պարտադրվեք ցույց տալ, որ բավարարում եք մատակարարման պահանջը, երբ մենք քննարկենք Ձեր ընտանիքի անդամի դիմումը:

Կարևոր է, որ դիմումը հանձնեք ժամանակին

Եթե Ձեր ընտանիքը իր դիմումը հանձնել է Ձեր կացության իրավունք ստանալուց հետո երեք ամսվա ընթացքում, ապա ապրուստի մատակարարման պահանջը Ձեզ չի վերաբերվում: Այդ պատճառով կարևոր է, որ ժամանակին հանձնեք ձեր դիմումները:

Որպեսզի ապահովեք, որ դիմումը հնարավորին չափ շուտ տեղ հասնի, ապա դիմելու ամենալավ ձևը այն է, որ Դուք տաք վեբ-դիմում [webbansökan] Ձեր ընտանիքի համար: Եթե Դուք դիմեք Ձեր ընտանիքի անունից, որպես նրա ներկայացուցիչը, ապա պետք է ունենաք լիազորագիր: Երբ Գաղթականության պետական հիմնարկը գրանցի ձեր դիմումը, ապա Ձեր ընտանիքը կոչ կստանա շվեդական որևէ դեսպանությունից, կամ գլխավոր հյուպատոսությունից այցելության ժամանակ վերցնելու համար:

Այցելեք Ձեր ընտանիքի համար կացության իրավունքի վեբ-դիմումի կայքէջը

Ընթերցեք ավելին այն մասին, թե ինչպես պիտի դիմեք Ձեր ընտանիքի կացության իրավունքի համար

Ի՞նչ է լիազորագիրը

Լիազորագիրը կարող է լինել ստորագրված մի նամակ, ուր կացության իրավունքի համար դիմողը որևէ այլ անձի տալիս է իրեն ներկայացնելու հնարավորություն: Լիազորագիրը կարող է, օրինակ՝ որևէ անձի իրավունք տալ այս կամ այն այլ անձի անունից դիմում ներկայացնել, ստացած որոշման պատճառների մասին տեղեկություն ստանալ, կամ որևէ որոշման դեմ բողոքարկել: Լիազորագիրը պետք է գրի այն անձը, որն իր լիազորագիրն է տալիս որևէ այլ անձի: Այն պետք է ներկայացվի բնագրով, եթե Գաղթականության պետական հիմնարկը դա պահանջի:

Այլ անձի արտոնագիր տալու համար Դուք պետք է Գաղթականության պետական հիմնարկին հանձնեք մի նամակ, որի մեջ նշված է

 • որ այն լիազորագիր է
 • լիազորագիրը տվող անձի անունը, ծննդյան թիվը և հասցեն
 • թե լիազորագիր ստացողն իրավունք ունի ի՞նչ անել
 • լիազորագրված անձի անունը, ծննդյան և սոցիալական ապահովագրության թիվը [personnummer], և հասցեն
 • լիազորագիր տվողի ստորագրությունը
 • արտոնագրի ստորագրման ամսաթիվն ու վայրը:

Ստուգեցեք դիմումը

Իր դիմումը հանձնելուց հետո Ձեր ընտանիքի անդամը կստանա իր գործի առանձնահատուկ թիվը [beteckningsnummer (ärendenummer)]: Այդ թվով Դուք կարող եք ստուգել, թե արդիոք դիմումը գրանցվել է Գաղթականության պետական հիմնարկի կողմից և կամ որևէ որոշում կայացվել է, թե ոչ:

Ստուգեցեք դիմումը

Last updated: 8 February 2018

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.