Ընտանիքի վերամիավորում

Familjeåterförening – armeniska

Ձեր ընտանիքի Շվեդիա գալու և Ձեզ հետ միասին Շվեդիայում ապրելու հնարավորությունը կախված է այն բանից, թե Դուք կացության ինչ տիպի իրավունք և պաշտպանության ինչ կարգավիճակ եք ստացել: Եթե ունեք ընտանիքի հետ վերամիավորվելու իրավունք, ապա կարող եք այսպես կոչված ապրուստ մատակարարելու պահանջի ենթակա լինել:

Հաստատ չէ, որ Ձեր ընտանիքը կարող է տեղափոխվել Ձեզ մոտ, Շվեդիա, նույնիսկ եթե ստացել եք այստեղ կացության իրավունք: Եթե ունեք մշտական կացության իրավունք [permanent uppehållstillstånd], կամ պաշտպանության կարգավիճակ որպես փախստական [skyddsstatus som flykting], ապա Ձեր ընտանիքը կարող է տալ կացության իրավունքի դիմում՝ Ձեզ մոտ, Շվեդիա տեղափոխվելու համար: Եթե Դուք ունեք այլընտրանքային պաշտպանության կարիք ունեցողի կարգավիճակ [skyddsstatus som alternativt skyddsbehövande], ապա Ձեր ընտանիքի Ձեզ մոտ տեղափոխվելու հնարավորությունները շատ քիչ են:.

Ո՞վ ունի ընտանիքի հետ վերամիավորվելու իրավունք

Ընտանիքի հետ վերամիավորվելու իրավունքը կախված է նրանից , թե պաշտպանության ինչ կարգավիճակ ունեք Դուք: Որոշ պարագաներում այն կախված է նաև այն բանից, թե երբ եք տվել ապաստանի դիմումը:

Ձեր ընտանիքը հնարավորություն ունի Ձեզ մոտ, Շվեդիա տեղափոխվելու համար կացության իրավունքի դիմում տալու, եթե.

 • Դուք ստացել եք մշտական կացության իրավունք
 • ստացել եք պաշտպանության կարգավիճակ որպես փախստական
 • Դուք ստացել եք այլընտրանքային պաշտպանության կարիք ունեցողի կարգավիճակ և ապաստանի համար դիմել ոչ ուշ, քան 2015 թվի նոյեմբեր 24-ին:

Եթե Դուք, որ ստացել եք այլընտրանքային պաշտպանության կարիք ունեցողի կարգավիճակ և ապաստան ստանալու համար դիմել եք 2015 թվի նոյեմբեր 24‑ից հետո, միայն բացառիկ դեպքերում ունեք Ձեր ընտանիքի հետ վերամիավորվելու իրավունք:

Միայն Ձեր ամենամոտ ընտանիքն է կարող տեղափոխվել Ձեզ մոտ

Որպես ընտանիքի անդամ համարվում է Ձեր ամուսինը, կինը, գրանցված կենակիցը[1] կամ կողակիցը [sambo] և 18 տարեկանից ցածր Ձեր երեխաները: Այլ ազգականներ, կամ 18 տարեկան, կամ ավելի մեծ երեխաներ չեն կարող տեղափոխվել Ձեզ մոտ՝ Շվեդիա, եթե ստացել եք սահմանափակ ժամկետով կացության իրավունք: Եթե Դուք 18 տարեկանից փոքր եք, ապա Ձեր ծնողները համարվում են Ձեր մոտակա ընտանիքը:

Եթե ստացել եք մշտական կացության իրավունք, ապա նաև այն անձը, որի հետ Դուք ծրագրում եք ամուսնանալ, կամ կենակցել Շվեդիայում, կարող է դիմել կացության իրավունք ստանալու, Ձեզ մոտ տեղափողվելու համար:

Եթե ստացել եք ժամանակավոր կացության իավունք, ապա պետք է լրացած լինի թե Ձեր և թե Ձեր կենակցի առնվազն 21 տարին, որպեսզի նա կարողանա կացության իրավունք ստանալ: Դուք պետք է նաև նախքան Ձեր Շվեդիա տեղափոխված լինելը ապրած լինեք միասին: Տարիքի նախապայմանի դեմ բացառություն կարող է լինել, եթե ունեք համատեղ զավակ:

Ձեր ընտանիքը կարող է կացության իրավունք ստանալ մաիայն այնքան ժամանակով, որքան ուժի մեջ է Ձեր իրավունքը:

Ապրուստի մատակարարման պահանջ

Եթե ունեք Ձեր ընտանիք հետ վերամիավորվելու իրավունք, ապա կարող եք ենթակա լինել այսպես կոչված ապրուստի մատակարարման պահանջին: Դա նշանակում է, որ պետք է կարողանաք հայթայթեր Ձեր և Ձեր ընտանիքի ապրուստի միջոցները: Դուք պետք է ունենաք նաև բավարար տարածքի և ստանդարտի բնակարան, որտեղ դուք կկարողանաք ապրել միասին, երբ Ձեր ընտանիքը տեղափոխվի Շվեդիա:

Ձեր ապրուստի մատակարարումը

Դուք պետք է ցույց տաք, որ ունեք աշխատանքի հետ առնչված կանոնավոր եկամուտ, որով կարող եք ապահովել Ձեր և Ձեր ընտանիքի այն անդամների կարիքները, որոնք դիմել են կացության իրավունք ստանալու համար: Որպես աշխատանքի հետ առնչված եկամուտ համարվում է, օրինակ՝

 • աշխատավարձ
 • աշխատազրկության հատուցում
 • հիվանդության նպաստ
 • եկամուտի վրա հիմնված տարիքային կենսաթոշակ:

Դուք համապատասխանում եք պայմաններին նաև, եթե ունեք բավական գումարի հարստություն, որի տված եկամտով կարող եք ապրել Դուք և կացության իրավունքի համար դիմած Ձեր ընտանիքի անդամները:

Ձեր եկամուտը

Թե որքան պետք է լինի Ձեր եկամուտը, որպեսզի կարողանաք բավարարել ապրուստի մատակարարման պահանջը, կախված է նրանից, թե որքան մեծ է Ձեր ընտանիքը և որքան բարձր է Ձեր բնակարանի ծախսը: Դուք պետք է ունենաք այնքան եկամուտ, որ բնակարանի ծախսը հանելուց հետո մնացյալը համապատասխանի այսպես կոչված նորմալ գումարին: Դա նշանակում է, որ ամեն ամիս բնակարանի ծախսը վճարելուց հետո Ձեր ունեցած գումարը պետք է բավարարի, օրինակ՝ ուտելիքի, հագուստների, հիգիենայի, հեռախոսի, տան տնտեսության, ապահովագրության և այլ մանր ծախսերի ու պատահական կարիքների համար:

Նորմալ գումարը՝ 2018 թվին.

 • 4 814 քրոն միայնակ չափահասի համար
 • 7 952 քրոն միասին ապրող ամուսինների, կամ կենակիցների համար
 • 2 554 քրոն մինչև վեց տարեկան երեխաների համար
 • 2 940 քրոն 7 տարեկան, կամ ավելի մեծ երեխաների համար

Ձեր բնակարանը

Դուք պետք է ունենաք նաև բավարար տարածքի և ստանդարտի բնակարան, Ձեր և Ձեր ընտանիքի համար: Երկու չափահասների համար, առանց զավակների, բնակարանը բավարար չափսի է, եթե այն ունի խոհանոց, կամ խոհանոցային անկյուն և առնվազն մեկ սենյակ: Եթե բնակարանում երեխաներ պիտի բնակվեն, ապա այն պետք է ունենա ավելի շատ սենյակներ: Մեկ ննջարանում կարող են քնել երկու երեխա:

Հնարավոր է վարձել երկրորդ ձեռքի բնակարան [i andra hand], բայց վարձակալությունը պետք է ընդունված լինի շենքի տիրոջ, շենքի համատիրության, կամ վարձակալության վարչության [hyresvärd, bostadsrättsförening eller hyresnämnd] կողմից:

Դուք պետք է իրավունք ունենաք օգտագործել բնակարանը Ձեր ընտանիքի անդամների Շվեդիա ժամանելու պահից:

Բացառություններ մատակարարման պահանջից

Մատակարարման և բնակարանի պահանջը չի վերաբերվում Ձեզ, եթե Դուք

 • 18 տարեկանից ցածր տարիքի երեխա եք
 • փախստական, կամ այլընտրանքային պաշտպանության կարիք ունեցող եք [alternativt skyddsbehövande] և ունեք ընտանիքի անդամներ, որոնք կացության իրավունքի համար դիմել են Ձեր կացության իրավունք ստանալուց երեք ամսվա ընթացքում: Սա ուժի մեջ է միայն, եթե ընտանիքի անդամը Ձեր ամուսինը, կինը, գրանցված կենակիցը, կամ կողակիցը, կամ 18 տարեկանից ցածր Ձեր երեխան է և դուք ԵՄ-ից դուրս որևէ երկրոըմ վերամիավորվելու հնարավորություն չունեք: Դուք և Ձեր կողակիցը պետք է ունենաք լավ ձևակերպված հարաբերություն: Եթե Ձեր հարաբերությունն առաջացել է երկրից դուրս, այն համարվոըմ է ձևակերպված, եթե ամուսնացել եք, կամ կողակցի հարաբերություն սկսել: Երկրի ներսում դիմում ներկայացնելու պարագային Ձեր հարաբերությունը պետք է սկսած լինի Շվեդիայում օրինավոր ապրելու ընթացքում
 • ունեք ընտանիքի անդամներ, որոնք կացության իրավունքի դիմում են ներկայացրել 2016 թվի հուլիս 20-ին, կամ դրանից առաջ
 • ունեք ընտանիքի անդամ, որը դիմել է իր կացության իրավունքի երկարացման համար:

Կողակցի հարաբերություն նշանակում է, երբ ոչ ամուսնացած զույգ բնակվում և ապրում է միասին՝ ինչպես ամուսնացածներ:

Հարցաթերթիկ ընտանեկան հարաբերությունների և ապրուստի մատակարարման պահանջի մասին

Երբ Ձեր ընտանիքի անդամը Շվեդիայում Ձեզ հետ ապրելու համար կացության իրավունքի դիմում ներկայացնի, Դուք պետք է լրացնեք ձեր հարաբերության վերաբերյալ հարցեր պարունակող մի հարցաթետթիկ: Եթե Դուք նաև ենթակա եք ապրուստի մատակարարման պահանջին, ապա պետք է նաև ցույց տաք, որ ի զօրու եք մատակարարել Ձեր և Ձեր ընտանիքի այն անդամների ապրուստը, որոնք դիմել են կացության իրավունքի համար և որ Դոք ունեք բավարար տարածքի և ստանդարտի բնակարան, որտեղ դուք կկարողանաք ապրել: Ձեր պատասխանները կարևոր են Գաղթականության պետական հիմնարկի [Migrationsverket] Ձեր ընտանիքի անդամի դիմումի կապակցությամբ որոշում կայացնելու համար և կարևոր է, որ հարցերին պատասխանեք հարցաթերթիկի լրացման համար խնդրված ժամանակաշրջանի ընթացքում:

Եթե չբավարարեք ապրուստի մատակարարման և բնակարանի պահանջները, Ձեր ընտանիքի անդամի կացության իրավունքի դիմումը կմերժվի:

Եթե Դուք չունեք մնայուն աշխատանք [fast anställning] և բնակարանի երկարաժամկետ պայմանագիր, ապա հնարավոր է, որ կրկին պարտադրվեք ցույց տալ, որ բավարարում եք մատակարարման պահանջը, երբ մենք քննարկենք Ձեր ընտանիքի անդամի դիմումը:

Կարևոր է, որ դիմումը հանձնեք ժամանակին

Եթե Ձեր ընտանիքը իր դիմումը հանձնել է Ձեր կացության իրավունք ստանալուց հետո երեք ամսվա ընթացքում, ապա ապրուստի մատակարարման պահանջը Ձեզ չի վերաբերվում: Այդ պատճառով կարևոր է, որ ժամանակին հանձնեք ձեր դիմումները:

Որպեսզի ապահովեք, որ դիմումը հնարավորին չափ շուտ տեղ հասնի, ապա դիմելու ամենալավ ձևը այն է, որ Դուք տաք վեբ-դիմում [webbansökan] Ձեր ընտանիքի համար: Եթե Դուք դիմեք Ձեր ընտանիքի անունից, որպես նրա ներկայացուցիչը, ապա պետք է ունենաք լիազորագիր: Երբ Գաղթականության պետական հիմնարկը գրանցի ձեր դիմումը, ապա Ձեր ընտանիքը կոչ կստանա շվեդական որևէ դեսպանությունից, կամ գլխավոր հյուպատոսությունից այցելության ժամանակ վերցնելու համար:

Այցելեք Ձեր ընտանիքի համար կացության իրավունքի վեբ-դիմումի կայքէջը

Ընթերցեք ավելին այն մասին, թե ինչպես պիտի դիմեք Ձեր ընտանիքի կացության իրավունքի համար

Ի՞նչ է լիազորագիրը

Լիազորագիրը կարող է լինել ստորագրված մի նամակ, ուր կացության իրավունքի համար դիմողը որևէ այլ անձի տալիս է իրեն ներկայացնելու հնարավորություն: Լիազորագիրը կարող է, օրինակ՝ որևէ անձի իրավունք տալ այս կամ այն այլ անձի անունից դիմում ներկայացնել, ստացած որոշման պատճառների մասին տեղեկություն ստանալ, կամ որևէ որոշման դեմ բողոքարկել: Լիազորագիրը պետք է գրի այն անձը, որն իր լիազորագիրն է տալիս որևէ այլ անձի: Այն պետք է ներկայացվի բնագրով, եթե Գաղթականության պետական հիմնարկը դա պահանջի:

Այլ անձի արտոնագիր տալու համար Դուք պետք է Գաղթականության պետական հիմնարկին հանձնեք մի նամակ, որի մեջ նշված է

 • որ այն լիազորագիր է
 • լիազորագիրը տվող անձի անունը, ծննդյան թիվը և հասցեն
 • թե լիազորագիր ստացողն իրավունք ունի ի՞նչ անել
 • լիազորագրված անձի անունը, ծննդյան և սոցիալական ապահովագրության թիվը [personnummer], և հասցեն
 • լիազորագիր տվողի ստորագրությունը
 • արտոնագրի ստորագրման ամսաթիվն ու վայրը:

Ստուգեցեք դիմումը

Իր դիմումը հանձնելուց հետո Ձեր ընտանիքի անդամը կստանա իր գործի առանձնահատուկ թիվը [beteckningsnummer (ärendenummer)]: Այդ թվով Դուք կարող եք ստուգել, թե արդիոք դիմումը գրանցվել է Գաղթականության պետական հիմնարկի կողմից և կամ որևէ որոշում կայացվել է, թե ոչ:

Ստուգեցեք դիմումը

Last updated: 8 February 2018

Was the information on this page helpful to you?