Մշտական կացության թույլտվություն ապաստան հայցողների համար

Permanent uppehållstillstånd för asylsökande – armeniska

Եթե Ձեզ տրվել է մշտական կացության թույլտվություն, ապա Դուք իրավունք ունեք ապրել եւ աշխատել Շվեդիայում՝ նույն պայմաններով, ինչ այստեղի բնակիչները։

Ձեր մշտական կացության թույլտվությունը վավերական է այնքան ժամանակ, որքան ապրում եք Շվեդիայում։ Դուք կստանաք կացության թույլտվության քարտ՝ որպես ապացույց, որ ունեք կացության թույլտվություն։ Քարտը ինքնությունը հաստատող կամ ճամփորդական փաստաթուղթ չէ։ Դուք կարող եք ճամփորդել երկրի մեջ եւ երկրից դուրս, բայց եթե Շվեդիայից մեկնեք, պետք է վավեր անձնագիր եւ Ձեր կացության թույլտվության քարտը Ձեզ հետ ունենաք, որպեսզի կրկին մուտք գործեք երկիր։ Դուք պետք է նաեւ պահեք Ձեզ մշտական կացության թույլտվություն տալու որոշման ծանուցումը։ Այն Ձեզ օգտակար կլինի, եթե կարիք ունենաք կապ հաստատել կառավարության այլ գործակալությունների հետ։

Կարիք չկա, որ դիմեք Ձեր կացության թույլտվության երկարաձգման համար, սակայն Ձեր կացության քարտը վավերական է հինգ տարի ժամկետով։ Նոր կացության թույլտվության քարտ ստանալու համար Դուք պետք է այցելեք Շվեդիայի Միգրացիայի գործակալություն՝ լուսանկարվելու եւ կրկին մատնահետք տալու։

Կարդալ ավելին կացության թույլտվության քարտերի մասին

Գրանցվել բնակչության ռեգիստրում

Երբ Դուք ստանում եք մշտական կացության թույլտվություն, Դուք պետք է գրանցվեք Շվեդիայի հարկային գործակալությունում (Skatteverket), որքան հնարավոր է շուտ։ Հարկավոր է ռեգիստրում գրանցվել, որպեսզի կարողանաք հաճախել ներգաղթյալների համար շվեդերեն լեզվի դասերին (sfi) եւ իրավունք ունենաք օգտվել Շվեդիայի սոցիալական ապահովման համակարգից։ Ռեգիստրում գրանցվելուց հետո կարող եք ստանալ նաեւ շվեդական ինքնությունը հաստատող փաստաթուղթ, որը Ձեզ պետք կգա, օրինակ, եթե ցանկանում եք բանկում հաշիվ բացել։

Ռեգիստրում գրանցվելու համար Դուք պետք է այցելեք Շվեդիայի հարկային գործակալություն, որը կգրանցի Ձեր բնակության վայրը, ամուսնական դրությունը (արդյոք ամուսնացած եք, թե ոչ), Ձեր քաղաքացիությունը եւ ծննդավայրը։ Շվեդիայի հարկային գործակալություն գնալիս վերցրեք Ձեզ հետ Ձեր կացության թույլտվության քարտը, ինչպես նաեւ՝ վավեր ինքնությունը հաստատող փաստաթուղթ։ Եթե Ձեր ինքնությունը հաստատող փաստաթուղթը գտնվում է Շվեդիայի միգրացիայի գործակալությունում, ապա կարող եք դրա կրկնօրինակը խնդրել։ Կրկնօրինակը պետք է ստորագրվի այն անձի կողմից, ով կհաստատի, որ այն համապատասխանում է բնօրինակին։ Այս անձը պետք է գրի իր անունը՝ մեծատառերով, եւ թողնի հեռախոսի համարը։

Շվեդիայի հարկային գործակալության տեղեկությունը բնակչության ռեգիստրի մասին (անգլերեն)external link, opens in new window

Ավանդներ հաստատվելու համար

Դուք, որ վերջերս եք ստացել Շվեդիայում կացության իրավունք [uppehållstillstånd] և այստեղ աշխատելու իրավունք ունեք, կարող եք ունենալ հաստատվելու համար ավանդների [etableringsinsatser] իրավունք աշխատանքի անցնելու համար: Հաստատվելու ավանդները գործողություններ են, որոնք կօգնեն Ձեզ օրինակ՝ շվեդերեն սովորել և աշխատանքի անցնելով հոգալ Ձեր անձնական ծախսերը: Շվեդիայում աշխատանք որոնողների և Հաստատվելու ավանդների համար պատասխանատուն Աշխատանքի միջնորդման գրասենյակն է [Arbetsförmedlingen]: Հավելյալ տեղեկություններ կգտնեք Աշխատանքի միջնորդման գրասենյակի կայքէջում: Տեղեկությունները մի քանի լեզուներով են:

Տեղեկություններ Աշխատանքի միջնորդման գրասենյակի կայքէջում՝ հաստատման նպաստի [etableringsstöd] մասին (անգլերեն)external link, opens in new window

Աշխատանքի միջնորդման գրասենյակը [Arbetsförmedlingen] Ձեզ կարող է օգնել աշխատամք գտնել մինչև Ձեր 65 տարեկան լրանալը, որը Շվեդիայում կենսաթոշակ ստանալու սովորական տարիքն է: Անձիք, ովքեր բարձր տարիքին են Շվեդիա գալիս, հաճախ ցածր կենսաթոշակ են ստանում, կամ ոչ մի կենսաթոշակ չեն ստանում: Եթե չունեք կենսաթոշակ, որով կարող եք ապրել, ապա կարող եք դիմել Կենսաթոշակների վարչությանը [Pensionsmyndigheten]՝ այսպես կոչված «տարեցների համար ապրուստի մատակարարման նպաստ» [äldreförsörjningsstöd] ստանալու համար

Տարեցների համար ապրուստի մատակարարման նպաստի մասին ընթերցեք Կենսաթոշակների վարչության [Pensionsmyndigheten] կայքում՝ շվեդերենով:external link, opens in new window

Ընտանիքի վերամիավորում

Եթե Ձեզ տրվել է մշտական կացության իրավունք, ապա Ձեր ընտանիքը կարող է կացության թույլտվության դիմում ներկայացնել՝ Շվեդիայում Ձեզ միանալու համար։

Դուք ենթակա կլինեք, այսպես կոչված, ապահովման պահանջը բավարարելուն։ Դա նշանակում է, որ Դուք պետք է ի վիճակի լինեք ապահովելու եւ՛ Ձեզ, եւ՛ Ձեր ընտանիքին։ Նաեւ անհրաժեշտ է, որ Դուք բավարար մեծության եւ համապատասխան ստանդարտների տուն ունենաք, որտեղ կկարողանաք ապրել, երբ Ձեր ընտանիքը տեղափոխվի Շվեդիա։

Կարդալ ավելին ընտանիքի վերամիավորման եւ ապահովման պահանջների մասին

Կացության թույլտվությունը կարող է ետ վերցվել

Ձեր մշտական կացության թույլտվության իրավունքը կարող է ետ վերցվել, եթե լքեք Շվեդիան։ Եթե տեղեկացնեք Շվեդիայի միգրացիայի գործակալությանը, որ ցանկանում եք պահել Ձեր մշտական կացության թույլտվությունը, ապա կարող եք մնալ արտերկրում մինչեւ երկու տարի, որը չի ազդի Ձեր կացության թույլտվության վրա։

Եթե երկու տարի հետո չեք վերադարձել Շվեդիա, ապա միգրացիայի գործակալությունը կարող է ետ վերցնել Ձեր կացության թույլտվությունը։ Կացության թույլտվությունը կարող է ետ վերցվել նաեւ այն դեպքում, երբ Դուք կեղծել եք Ձեր ինքնությունը կացության թույլտվության դիմումի ժամանակ, կամ եթե միտումնավոր ստել կամ չեք նշել որեւէ տեղեկություն, որը էական նշանակություն ուներ Ձեր կացության թույլտվության համար։ Եթե Դուք դատապարտվել եք հանցանքի համար, դատարանը կարող է որոշել, որ Ձեզ պետք է վտարել։  Այդ ժամանակ միգրացիայի գործակալությունը կարող է ետ վերցնել Ձեր կացության թույլտվությունը։ Ձեր կացության թույլտվության իրավունքը կարող է ետ վերցվել, նույնիսկ եթե այն մի քանի տարի ունեցել եք։

Ծանուցում այն մասին, որ ցանկանում եք պահել Ձեր մշտական կացության թույլտվությունը

Այլ երկրում երկար ժամանակ գտնվելիս՝ Ձեր մշտական կացության թույլտվությունը պահելու ցանկության մասին հայտարարություն գրելու համար պետք է լրացնեք հետեւյալ ձեւը՝ Anmälan om att få behålla permanent uppehållstillstånd (Ծանուցում մշտական կացության թույլտվությունը պահելու ցանկության մասին), թիվ 186011։ Ուղարկե՛ք լրացրած ձեւը migrationsverket@migrationsverket.se հասցեին կամ՝

Migrationsverket
601 70 Norrköping

հասցեին։ Ձեր ծանուցումը պետք է հասնի Շվեդիայի միգրացիայի գործակալություն ոչ ուշ, քան Շվեդիայից Ձեր մեկնելուց մեկ շաբաթ առաջ։ Եթե Ձեր ճամփորդությունը չեղարկվել է, ապա այդ մասին պետք է տեղեկացնեք Շվեդիայի միգրացիայի գործակալություն ոչ ուշ, քան Ձեր նախատեսած մեկնելու օրը։

Anmälan om att få behålla permanent uppehållstillstånd, blankett nummer 186011 (շվեդերենով)PDF

Notification of desire to retain permanent residence permit, form number 187011 (անգլերենով)PDF

Տեղեկություն նրանց համար, ովքեր նոր են տեղափոխվել Շվեդիա՝ կացության թույլտվությամբ։

UR Nyanländ, ՈւՌ Նոր Ժամանծ-ըexternal link, opens in new window (Ուսուցողական Ռադիոծրագիր) ծրագրերի հաղորդաշար է Շվեդիայում իրավունքների և պարտականությունների մասին:

Սպառողների իրավունքների պետական հիմնարկի տեղեկատվական ծառայությունը (Konsumentverkets upplysningstjänst)external link, opens in new window կարող է տալ տեղեկություններ, երբ ունեք հարցեր կատարած գնումների, կամ համաձայնագրերի վերաբերյալ:

Որոշ կոմունաներ ունեն կից անշարժ գույքի՝ տան գործակալություններ, որտեղ կարող եք կացարան փնտրել։ Կոմունան կարող է նաեւ Ձեզ անհատ տանտերերի խորհուրդ տալ։

Եթե Դուք 18 տարեկան եք կամ բարձր, Դուք կարող եք վարկի հայտ ներկայացնել, որպեսզի կահավորեք Ձեր բնակարանը www.csn.seexternal link, opens in new window

Ձեր կոմունան կառաջարկի երեխաների համար առողջապահական խնամք եւ դպրոցի հաճախում։

Ներգաղթյալների համար շվեդերենի դասերի (sfi) վերաբերյալ հարցերի դեպքում պետք է կապ հաստատեք Ձեր կոմունայի հետ։ Տես նաեւ վեբկայքը՝ Sveriges kommuner och landstingexternal link, opens in new window

Եթե փնտրում եք աշխատանք, կարող եք գրանցվել այստեղ՝ Arbetsförmedlingenexternal link, opens in new window

Բժշկական խնամքի վերաբերյալ հարցերով կապվեցեք Ձեր բնակված շրջանի Շրջանային վարչության (Landstinget eller regionen) հետ: Գտեք բժշկական խնամք ամբողջ Շվեդիայում, 1177 Վորդգայդենի (1177 Vårdguiden) միջոցով.external link, opens in new window

Տեղեկություն քոլեջում կամ համալսարանում սովորելու մասին կարող եք գտնել այստեղ՝ Antagning.seexternal link, opens in new window կամ studera.nuexternal link, opens in new window

Ուսանողների ֆինանսավորման հարցերի վերաբերյալ CSN, Centrala studiestödsnämndenexternal link, opens in new window

Վարորդական իրավունքի վերաբերյալ հարցերի համար Swedish Transport Agencyexternal link, opens in new window

Քվեարկելու իրավունքի վերաբերյալ հարցերի դեպքում՝ Valmyndighetenexternal link, opens in new window

Քվեարկելու իրավունքի վերաբերյալ հարցերի դեպքում՝ Skolverket nyanländaexternal link, opens in new window

Շվեդիայի հասարակության մասին տեղեկություն տարբեր լեզուներով կարող եք գտնել այստեղ Information om Sverigeexternal link, opens in new window

Հասարակության վերաբերյալ հավելյալ տեղեկություններ կան Սվենսքա ինսթիթյութեթ-ի կայքէջում (Svenska institutet):external link, opens in new window

Շվեդերեն սովորել www.informationsverige.se կայքէջումexternal link, opens in new window կգտնեք անձամբ շվեդերեն սովորթլու համար նաև այլ ծրագրերի հասցեներ:

Last updated: 31 October 2019

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.