Սպասելու ընդացքում

Medan du väntar – armeniska

Այստեղ տեղեկություն կա քեզ համար ով ապաստան է դիմել շվեդիայում, Բայց դեռ պատասխան չես ստացել քո դիմումի վերաբերյալ:

Դու կարող ես կարդալ թէ ինչ է տեղի ունենում երբ դու արդեն ներկայացրել ես քո դիմումը ապաստան խնդրելու մասին և քո իրավունքների մասին որպես ապաստան խնդրող վերաբերյալ աշխատանքի, դպրոցի, ապրելատեղի, առողջության – բժշկության և տնտեսական աջակցության մասին :

Ապաստանի քննարկման սպասելիս

Ապաստանի քննարկման կոչվելը կարող է երկար տևել: Այդ ժամանակ Դուք պիտի ավելին պատմեք այն մասին, թե ինչու եք ուզում ապաստանի դիմել Շվեդիայում, ինչ է պատահել Ձեզ հետ և Ձեր կարծիքով ինչ կպատահի, եթե պարտադիր լինեք վերադառնալ Ձեր հայրենիքը: Սպասելու ժամկետը կարող է նաև անձից անձ տարբեր լինել:

Նախքան,որոշում ստանալը Դուք կարող եք կոչվել բազմաթիվ հանդիպումների: Եկեք այն ժամերին, որ Գաղթականության պետական հիմնարկը [Migrationsverket] ապահովել է Ձեզ համար: Նոր ժամերը սակավ են և Դուք կարող է պարտավոր լինեք ավելի երկար սպասել Ձեր գործի որոշմանը, եթե մենք պարտավորվենք նոր ժամանակ ապահովել Ձեզ համար:

Հայտնեցեք Ձեր հասցեն

Եթե տեղափոխվում եք, ապա պետք է Ձեր նոր հասցեն հայտնեք Գաղթականության պետական հիմնարկին, որպեսզի մենք կարողանանք Ձեզ հետ կապվել երբ Ձեր քննարկման, կամ այլ հանդիպումների ժամանակը գա: Կանոնավոր կերպով ընթերցեք Ձեր փոստը, որպեսզի Գաղթականության պետական հիմնարկից եկած տեղեկությունները ձեռքից չտաք:

Կազմակերպությունները որոնք կարող են քեզ օգնել որպես ապաստան խնդրող

Ամնեստի ինտերնեյշնալexternal link, opens in new window

Քարիտաս Շվեդիաexternal link, opens in new window

Գաղթականների խմբերի և Ապաստան կոմիտեների պետական խորհուրդexternal link, opens in new window

Խորհրդատու գրասենյակ ապաստան խնդրողների և գաղթականներիexternal link, opens in new window

Փրկել երեխանեչինexternal link, opens in new window

Կարմիր խաչexternal link, opens in new window

Շվեդական կարմիր խաչի բուժման կենտրոն պատերազմներում դուժածներից և տանջահարվածներինexternal link, opens in new window

Սոցիալական առաքելությունը Միսիանexternal link, opens in new window

Շվեդական եկեղեexternal link, opens in new window

RFSL-Newcomersexternal link, opens in new window

Շվեդիայի հասարակության մասին տեղեկություն տարբեր լեզուներով կարող եք գտնել այստեղ Information om Sverige (անգլերենով)external link, opens in new window

Last updated: 2018-08-23

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.