Աշխատանք ապաստանի համար դիմում տված ժամանակ

Arbeta under tiden som asylsökande – armeniska

Հիմանակնում Դուք պետք է հոգաք Ձեր ապրուստը այն ժամանահատվածում, երբ Ձեր՝ ապաստան ստանալու դիմումը դեռ քննվում է: Դուք դա կարող եք անել Ձեր սեփական խնայողությունների կամ աշխատանքի շնորհիվ:

Ապաստան հայցողի կարգավիճակում աշխատելու իրավունք ձեռք բերելու համար Դուք պետք է ներկայացնեք ապացույց, որ Դուք ազատ եք աշխատանքի թույլտվություն ունենալու պարտականությունից (AT-UND):  

Ապաստան հայցողի կարգավիճակում աշխատելու պայմանները

Դուք ազատվում եք աշխատանքի թույլտվություն ձեռք բերելու պարտականությունից, եթե համապատասխանում եք հետևյալ չափորոշիչներին.

  • Դուք ներկայացնում եք Ձեր ինքնությունը հաստատող համապատասխան փաստաթղթերը կամ որևէ այլ կերպ օգնում եք պարզել Ձեր ինքնությունը
  • Եթե Ձեր գործը պետք է քննվի Շվեդիայում
  • Եթե Ձեր դիմումը հիմնավոր է: Դուք AT-UND չունեք, եթե ստացել եք մուտքի մերժում, որին պետք է անհապաղ ենթարկվեք:

Դուբլինի կոնվենցիայով է որոշվում, թե որ երկիրն է քննում Ձեր դիմումը (անգլերեն)

Տեղեկատվություն նրանց համար, ովքեր մուտքի մերժում են ստացել, որը պետք է անհապաղ գործարկվի

Եթե Դուք համապատասխանում եք սույն պայմաններին, Դուք կստանաք ԼՄԱ քարտ, որի համաձայն Դուք AT-UND ունեք:Սա նշանակոմ է, որ Դուք ազատ եք աշխատանքի թույլտվություն ձեռք բերելու պարտավորությունից: AT-UND-ը սովորաբար վավեր է այնքան ժամանակ, մինչև Դուք ստանաք կացության իրավունք կամ հեռանաք երկրից: Եթե Դուք վստահ չեք, թե արդյոք ունեք AT-UND, կապ հաստատեք Ձեր ընդունման կետի հետ:

Իմացեք ավելին ԼՄԱ քարտի վերաբերյալ

Եթե Դուք AT-UND ունեք, Դուք կարող եք դիմել Շվեդիայի Հանրային զբաղվածության ծառայություն (Arbetsförmedlingen) այն կոմունայում, որտեղ Դուք ապրում եք՝ պարզելու համար, թե այնտեղ ինչ թափուր հաստիքներ կան:

Դուք կարող եք թափուր հաստիքներ և այլ տեղեկատվություն գտնել Հանրային զբաղվածության ծառայության կայքում (անգլերեն)external link, opens in new window

Եթե աշխատանք գտնեք այն ժամանակաշրջանում, երբ ապաստան հայցող եք հանդիսանում

Եթե աշխատանք գտնեք այն ժամանակաշրջանում, երբ ապաստան հայցող եք հանդիսանում, Դուք պետք է Ձեր գործատուին ներկայացնեք ապացույց, որ Դուք ազատ եք աշխատելու թույլտվություն ունենալու պարտավորությունից (AT-UND): Ապացույցը Ձեր ԼՄԱ քարտի վրա է՝ 7-րդ պարբերությունում:

Ձեր գործատուն պետք է Ձեր՝ աշխատանք գտնելու մասին տեղեկացնի այն ընդունման կետի աշխատակցիներին, որտեղ Դուք գրանցված եք: Գործատուն պետք է նաև հայտնի, թե երբ է Ձեր աշխատանքային զբաղվածությունն ավարտվում: Ծանուցումն այն մասին, որ Դուք աշխատանք ունեք, պետք է հատուկ ձևաթղթով կատարվի՝ No.152 011;

Notification of employment or termination of employment of an asylum seeker, form number 152011 (միայն շվեդերեն) PDF

Եթե Դուք օրավարձ ունեք, Դուք պետք է միշտ ծանուցեք Ձեր եկամտի մասին Շվեդիայի Միգրացիոն ծառայությանը: Դուք պետք է նաև կապվեք Շվեդիայի Հարկային գործակալության հետ՝ կորդինացիոն համար ձեռք բերելու համար: Կորդինացիոն համարն այն մարդկանց համար է, ովքեր չունեն Շվեդական ինքության համար: Այն Ձեզ պետք է, որպեսզի Դուք կարողանաք վճարել հարկերը աշխատելու ընթացքում: Կորդինացիոն համարը Ձեզ անհրաժեշտ է նաև նրա համար, որ Դուք կարողանաք հիվանդության նպաստ ստանալ, եթե հիվանդանաք ու չկարողանաք աշխատանքի գնալ:  

Ավելի մանրամասն տեղեկատվության համար կապվեք Շվեդիայի Հարկային գործակալության հետ (անգլերեն)external link, opens in new window

Եթե18 տարեկանից փոքր ես

Եթե դու 16 տարեկան, կամ ավելի մեծ ես, ապա Շվեդիայում աշխատելու համար պետք է ունենաս Ա:Ի-ԲԱՑ: Անկախ նրանից, թե Շվեդիա ես եկել ընտանիքիդ հետ մեկտեղ, թե որպես միայնակ եկած երեխա:

Դու, որ 16 տարեկանից փոքր ես, արձակուրդային պրակտիկայի [feriepraktik], թեթև պարտականությունների, կամ եզակի հանձնարարությունների համար ԱԻ-ԲԱՑ ունենալու կարիք չունես: Գաղթականության պետական հիմնարկի հավանությունն անհրաժեշտ չէ աշխատանքի ընդունվելու համար, բայց քո խնամակալը (կամ հոգաբարձրուն [god man], եթե ունես) պիտի իր համաձայնությունը տա, որ դու աշխատես:

Նկատի ունեցիր, որ ոչ միայն աշխատավարձը, այլ նաև այլ հատուցում, օրինակ' նվերի քարտ, կարող է ազդել Գաղթականության պետական հիմնարկից ստացված նյութական նպաստի վրա:

Եթե Դուք մերժման կամ արտաքսման որոշում եք ստացել

Դու կունենաս քո ԱԻ-ԲԱՑ-ը այնքան ժամանակ, որ համագործակցում ես երկիրը լքելու գործում: Եթե երկիրը լքելու գործում չհամագործակցես, ապա քո ԱԻ-ԲԱՑ -ը ուժի մեջ չի լինի:

Եթե Ձեր դիմումը մերժվում է

Որոշմանը սպասելու ընթացքում աշխատած անձը կարող է դիմել աշխատելու թույլտվություն ստանալու համար, եթե նրա՝ ապաստան ստանալու դիմումը մերժվել է: 

Իմացեք ավելին այն մասին, թե ինչ է պահանջվում ապաստան ստանալու դիմումի մերժումից հետո աշխատանքի թույլտվություն ստանալու նպատակով դիմում ներկայացնելու համար: (անգլերեն)

Սովորական հարցեր ապաստան խնդրողների աշխատանքի և ԱԻ-ԲԱՑ-ի մասին

Last updated: 27 December 2018

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.