The Swedish Migration Agency logotype

ԼՄԱ քարտ ապաստան հայցողների համար

LMA-kort för asylsökande – armeniska

ԼՄԱ նշանակում է Ակտ ապաստան հայցողների ընդունման մասին: ԼՄԱ քարտը Ձեր լուսանկարով պլաստիկ քարտ է, որը ցույց է տալիս, որ Դուք ապաստան հայցող եք:

Bild av LMA-kort

Երբ Շվեդիայում ապաստան ստանալու դիմում եք ներկայացնում, Ձեզ լուսանկարում են: Այնուհետև Դուք ստանում եք ԼՄԱ քարտ: Այս քարտը ինքնության քարտ չէ (ID քարտ), այլ ապացույց, որ Դուք ապաստան հայցող եք և կարող եք Շվեդիայում մնալ, մինչ սպասում եք որոշմանը: Սա այնձնական քարտ է և փոխարինում է այն անդորրագրին, որը Դուք ստացել եք այն ժամանակ, երբ ներկայացրել եք ապաստան ստանալու Ձեր դիմումը:   

Միշտ Ձեզ մոտ պահեք Ձեր ԼՄԱ քարտը

Իշխանությունների հետ կապ հաստատելիս ցույց տվեք Ձեր ԼՄԱ քարտը: Դուք կարող եք ԼՄԱ քարտն օգտագործել Ձեր ինքնությունը հաստատելու նպատակով որոշ դեպքերում, օրինակ՝ երբ ծանրոց եք ստանում արտասահմանից կամ նամակ Շվեդիայի Միգրացիոն գործակալությունից:  

Որոշ դեպքերում Դուք կարող եք ավելի ցածր առողջապահական վարձ մուծել, եթե ցույց տաք Ձեր ԼՄԱ քարտը առողջապահական հիմնարկություն կատարած այցելության ժամանակ: Դուք նաև ավելի քիչ կվճարեք բժշկի դեղատոմսով վաճառվող դեղերի մեծամասնության համար, եթե դեղատանը ցույց տաք Ձեր ԼՄԱ քարտը:

Իմացեք աելին ապաստան հայցողներին տրամադրվող բուժօգնության մասին:

Ձեր ԼՄԱ քարտի լուսանկարի տակ կա մի համար, որը լավ կլինի իմանաք Միգրացիոն գործակալության անձնակազմի հետ կապ հաստատելիս: Այս համարի կիրառումը հեշտացնում է Ձեր փաստաթղթերի հայտնաբերումը:

Եթե կորցնեք Ձեր ԼՄԱ քարտը

Եթե Ձեր ԼՄԱ քարտը գողանում են, կամ եթե Դուք կորցնում եք այն, Դուք պետք է այս մասին հայտնեք ոստիկանությանը: Անուհետև Դուք կստանաք ոստիկանական զեկուցագիր, որը Դուք պետք է Ձեզ հետ  վերցնեք, երբ գնաք Ձեր ընդունան կետը՝ նոր ԼՄԱ քարտ խնդրելու:

Ձեր ԼՄԱ քարտի վավերականութան ժամկետը

Ձեր առաջին ԼՄԱ քարտը վավերական է 4 ամիս: Դրանից հետո Դուք ստանում եք նոր ԼՄԱ քարտ, որը վավեր է 6 ամիս: Դուք կարիք չունեք նոր ԼՄԱ քարտ պատվիրել, երբ հին քարտի վավերականությունը լրանա: Նոր քարտն ավտոմատ կերպով կուղարկվի Ձեր ընդունման կետ, որտեղից էլ կարող եք այն վերցնել: ԼՄԱ քարտը ստանալու համար ընդունման կետերի մեծ մասից Դուք պետք է ժամանակ վերցնեք:

Դուք զրկվում եք  ֆինանսական օժանդակություն ստանալու Ձեր իրավունքից, եթե ստացել եք որոշում, ըստ որի Ձեր դիմումը մերժվել է, կամ եթե Դուք դեպորտացիայի եք ենթարկվել, և այդ որոշումն ուժի մեջ է մտել, կամ երկրից կամավոր հեռանալու վերջնաժամկետն անցել է: Սա վերաբերում է չափահաս անձանց, ովքեր չեն ապրում 18 տարեկանից ցածր երեխայի հետ՝ հանդիսանալով նրա խնամակալը:

Գաղթականության պետական հիմնարկից [Migrationsverket] դուրս գրվելիս պետք է հետ հանձնեք քարտը, անկախ նրանից, թե կացության իրավունք եք ստացել, նպաստ ստանալու Ձեր իրավունքն է դադարել այլ պատճառներով, թե պետք է լքեք Շվեդիան:

Գտեք Ձեր ընդունման կետը (անգլերեն)

Նախ քան մեզ այցեկելը ժամանակ վերցրեք (անգլերեն)

Last updated: 2021-03-08

Was the information on this page helpful to you?