ԼՄԱ քարտ ապաստան հայցողների համար

LMA-kort för asylsökande – armeniska

ԼՄԱ նշանակում է Ակտ ապաստան հայցողների ընդունման մասին: ԼՄԱ քարտը Ձեր լուսանկարով պլաստիկ քարտ է, որը ցույց է տալիս, որ Դուք ապաստան հայցող եք:

Bild av LMA-kort

Երբ Շվեդիայում ապաստան ստանալու դիմում եք ներկայացնում, Ձեզ լուսանկարում են: Այնուհետև Դուք ստանում եք ԼՄԱ քարտ: Այս քարտը ինքնության քարտ չէ (ID քարտ), այլ ապացույց, որ Դուք ապաստան հայցող եք և կարող եք Շվեդիայում մնալ, մինչ սպասում եք որոշմանը: Սա այնձնական քարտ է և փոխարինում է այն անդորրագրին, որը Դուք ստացել եք այն ժամանակ, երբ ներկայացրել եք ապաստան ստանալու Ձեր դիմումը:   

Միշտ Ձեզ մոտ պահեք Ձեր ԼՄԱ քարտը

Իշխանությունների հետ կապ հաստատելիս ցույց տվեք Ձեր ԼՄԱ քարտը: Դուք կարող եք ԼՄԱ քարտն օգտագործել Ձեր ինքնությունը հաստատելու նպատակով որոշ դեպքերում, օրինակ՝ երբ ծանրոց եք ստանում արտասահմանից կամ նամակ Շվեդիայի Միգրացիոն գործակալությունից:  

Որոշ դեպքերում Դուք կարող եք ավելի ցածր առողջապահական վարձ մուծել, եթե ցույց տաք Ձեր ԼՄԱ քարտը առողջապահական հիմնարկություն կատարած այցելության ժամանակ: Դուք նաև ավելի քիչ կվճարեք բժշկի դեղատոմսով վաճառվող դեղերի մեծամասնության համար, եթե դեղատանը ցույց տաք Ձեր ԼՄԱ քարտը:

Իմացեք աելին ապաստան հայցողներին տրամադրվող բուժօգնության մասին:

Ձեր ԼՄԱ քարտի լուսանկարի տակ կա մի համար, որը լավ կլինի իմանաք Միգրացիոն գործակալության անձնակազմի հետ կապ հաստատելիս: Այս համարի կիրառումը հեշտացնում է Ձեր փաստաթղթերի հայտնաբերումը:

Եթե կորցնեք Ձեր ԼՄԱ քարտը

Եթե Ձեր ԼՄԱ քարտը գողանում են, կամ եթե Դուք կորցնում եք այն, Դուք պետք է այս մասին հայտնեք ոստիկանությանը: Անուհետև Դուք կստանաք ոստիկանական զեկուցագիր, որը Դուք պետք է Ձեզ հետ  վերցնեք, երբ գնաք Ձեր ընդունան կետը՝ նոր ԼՄԱ քարտ խնդրելու:

Ձեր ԼՄԱ քարտի վավերականութան ժամկետը

Ձեր առաջին ԼՄԱ քարտը վավերական է 4 ամիս: Դրանից հետո Դուք ստանում եք նոր ԼՄԱ քարտ, որը վավեր է 6 ամիս: Դուք կարիք չունեք նոր ԼՄԱ քարտ պատվիրել, երբ հին քարտի վավերականությունը լրանա: Նոր քարտն ավտոմատ կերպով կուղարկվի Ձեր ընդունման կետ, որտեղից էլ կարող եք այն վերցնել:

Դուք զրկվում եք  ֆինանսական օժանդակություն ստանալու Ձեր իրավունքից, եթե ստացել եք որոշում, ըստ որի Ձեր դիմումը մերժվել է, կամ եթե Դուք դեպորտացիայի եք ենթարկվել, և այդ որոշումն ուժի մեջ է մտել, կամ երկրից կամավոր հեռանալու վերջնաժամկետն անցել է: Սա վերաբերում է չափահաս անձանց, ովքեր չեն ապրում 18 տարեկանից ցածր երեխայի հետ՝ հանդիսանալով նրա խնամակալը:

Դուք պետք է վերադարձնեք քարտը, եթե ստանաք կացության իրավունք կամ եթե պետք է հեռանաք Շվեդիայից:

Գտեք Ձեր ընդունման կետը (անգլերենով)

Last updated: 2017-01-30

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.