Ձեզ համար, որ դիմել եք ապաստան ստանալու և ցանկանում եք սովորել շվեդերեն

Lära sig svenska – armeniska

Եթե ունեք շվեդիայում բնակվելու իրավունք [uppehållstillstånd] և գրանցված եք [folkbokförd], ապա ունեք գաղթականների համար շվեդերենի կուրսերում, որոնք նաև կոչվում են Էս Էֆ Ի [SFI], սովորելու իրավունքը: Բայց եթե կամենում եք շվեդերեն սովորել որոշմանը սպասելու ընթազքում, ապա կան բազմաթիվ կամավոր կազմակերպություններ և ուսումնական համույթներ [studieförbund], որոնք կազմակերպում են շվեդերեն լեզվի խմբակներ:

Շվեդերեն լեզվի խմբակներ

Կան բազմաթիվ տարբեր ուսումնական հաստատություններ, որոնք ապաստանի դիմածների համար կազմակերպում են շվեդերեն լեզվի և հասարակական տեղեկությունների ուսումնական խմբակներ: Նման խմբակներում լինում են խմբովի հանդիպումներ, ուր մասնակիցները միասին սովորում են շվեդերեն: Խումբը կարող է միասնաբար կազմել դասընթացը այնպես, ինչպես մասնակիցները կամենում են: Թե նրանք, որոնք սպասում են ապաստանի մասին իրենց գործի որոշմանը և թե նրանք, որոնք ստացել են բնակության իրավունք, բայց դեռ բնակվում են բնակարանային համալիրներում [anläggningsboende], հնարավորություն ունեն մասնակցելու: Մասնակցությունը անվճար է: Պետք եղած դեպքում Գաղթականության պետական հիմնարկը [Migrationsverket] կարող է վճարել դեպի խմբակ երթևեկության ծախսերը:  Եթե ապաստան եք խնդրել Եվրոպական որևէ այլ երկրում, եթե ստացել եք վտարման, կամ արտաքսման մասին որոշում, կամ եթե բացահայտ է, որ Շվեդիայում բնակություն հաստատելու [uppehållstillstånd] իրավունք չունեք, ապա երթևեկության ծախսերը պիտի վճարեք անձամբ, եթե կամենում եք մասնակցել խմբակի դասընթացներին:

Եթե կամենում եք մասնակցել շվեդերենի խմբակի դասընթացներին, ապա պետք է կապվեք Ձեր ապրած վայրի որևէ ուսումնական հաստատության [studieförbund] հետ: Իմանալու համար, թէ Ձեր ապրած վայրում որ ուսումնական հաստատությունները շվեդերենի խմբակներ ունեն, դիմեցեք Ձեր ընդունման գրասենյակին:

Սովորել շվեդերեն կամավոր կազմակերպությունների մոտ

Բազմաթիվ կամավոր կազմակերպություններ ունեն շվեդերենի տարբեր դասընթազներ, կամ այսպես կոչված լեզվի սրճարաններ ապաստան խնդրողների համար:

Սովորել շվեդերեն ինքնուրույն

Ինթերնեթի վրա կան ինքնուրոյն կերպով շվեդերեն սովորելու բազմաթիվ ծրագրեր: Դրանխ Դուք կգտնեք www.informationsverige.se. կայքէջի միջոցով: Դրանք մեծ մասամբ պահանջում են ինթերնեթային կապ: Բոլորն անվճար են:

«Lära svenska» էջի վրա կգտնեք բոլոր հանգույցները (www.informationsverige.se – շվեդերեն)external link, opens in new window

Last updated: 15 November 2018

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.