Ji bo tu bikaribî herî cem malbat yan mermalê xwe yê li Swêdê, pêwîst e ku te destûra rûniştinê hebe. Li vir tu dikarî bêhtir agehiyan bixwînî ku tu wê çawa bikaribî ji bo xwe, yan jî ji bo zaroka xwe muraceata destûra rûniştinê bikî.