Cihê mayînê

Boende – kurmandji

Di dema ku tu ji Dezgeha koçberiyê li benda bersiva biryarekê yî û cihekî ku tu lê bimînî tunebe, Dezgeha koçberiyê dikare alîkariya te bike. Tu bi xwe jî dikarî ji xwe re cihekî mayînê peyda bikî, wek nimûne li bal meriv û hevalên xwe bimînî. Heke tu bi xwe cihekî mayînê peyda bikî, divê tu divê Dezgeha koçberiyê haydar bikî ta ku ew bikaribin bi te re têkevin têkiliyê.

Tu dikarî li malên Dezgeha koçberiyê jî bimînî

Heta ku tu bersiveke biryarê wergirî, tu dikarî ji bo demeke derbasî li Dezgeha koçberiyê bimînî. Heke perê te tunebe, Dezgeha koçberiyê dikare kiriya te bide.

Li devera ku cih hebe divê tu li wir bimînî

Heke hewcedariya te bi alîkariya Dezgeha koçberiyê hebe, hingê tu nikarî li gora dilê xwe hilbijêrî ka tu yê li ku bimînî. Divê tu jê re hazir bî ku tu bar bikî devera ku cihê mayînê lê hebe. Herweha divê tu jê re hazir bî, di dema ku tu li benda bersivekê yî, tu dikarî mecbûr bimînî û bar bikî xaniyekî nû ji bo ku cih ji penaberxwazên din re jî çêbibe.

Tu dikarî bi hinekên din re bimînî

Xaniyên Dezgeha koçberiyê bi tenê ji bo penaberxwazan e. Heke cihekî weha ji te re derkeve, divê tu zanibî ku ew cih tenê ji bo te ye. Xaniyên weha bi piranî mirov bi hinekên din re bi par ve dike. Malbatek di odeyekê de bi cih dibin, ên bi tenê jî odeyê bi hinin din re bi par ve dikin.  Jin bi jinan re, mêr jî bi mêran re dimînin.

Heke ji ber hin sebebên taybetî tu bixwazî di xaniyekî taybetî de bimînî, divê tu bi Dezgeha koçberiyê re bipeyivî. Armanca Dezgeha koçberiyê ew e ku rûniştevanên wan xwe êmin his bikin. Loma pêwîst e ku hemû rûniştevan li hemberî hev bi rêz û hurmet bin û bêyî ku ew guh bidin dînên hev, an jî kultur û meylên hev ên cinsî hevdu qebûl bikin.

Heke tu miroveke hbtq bî û daxwaza te ya mayîneke taybetî hebe, divê tu tavilê bi birêvebirê Dezgeha koçberiyê re bipeyivî. Ji bo bicîhanîna daxwaza te û ewlekariya te tiştê ji destê me bê em ê texsîr nekin.

Mafê te yê mayîna di xênî de bi dawî dibe

Heke biryara derketina te û dawiya dema ku tu li vir bimînî hatibe, mafê te yê mayîna di xênî de bi dawî dibe. Ev biryar ji bo kesên salmezin e ku ne bi zarokên xwe yên di bin 18 salî re dimînin.

Xaniyê serbixwe

Heke tu naxwazî li Dezgeha koçberiyê bimînî, tu dikarî xwe bi xwe xaniyekî peyda bikî. Gelek jî heta ku bersivekê ji Dezgeha koçberiyê werdigirin li bal heval û merivên xwe dimînin. Heke tu bi xwe cihekî wisa ê mayînê peyda bikî, divê tu bi xwe mesrefê xwe bidî.

Heke tu ji ber hin sebeban nema karibî li xaniyê ku te bi xwe peyda kiriye de bimînî, li xaniyên Dezgeha koçberiyê cih hebe tu dikarî bar bikî wir. Tu dikarî ji bo agahiyên zêdetir serî li daîreya ku te navê xwe lê nivîsiye bidî. Heke tu di vê navê de bar bikî cihekî din, ji bîr neke ku divê tu navnîşana xwe ya nû ragihînî me.

Heke tu di xaniyên Dezgeha koçberiyê de bimînî an jî li ba meriv û hevalan, dîsa divê Dezgeha koçberiyê bikaribe bi hêsanî xwe bigihîne te. Heke tu di vê navê de bar bikî cihekî din, ji bîr neke ku divê tu navnîşana xwe ya nû bidî.

Ger destûra te ya rûniştinê derkeve

Gava destûra te ya rûniştinê derketibe û tu hê jî li xaniyê Dezgeha koçberiyê dimînî, hingê tu dikarî bi alîkariya Dezgeha koçberiyê bar bikî xaniyekî nû. Heta ku Daîreya koçberiyê ji te re xaniyekî nû peyda bikin, tu dikarî li malên Dezgeha koçberiyê bimînî. Heke tu di xaniyê xwe de bî û te destûra rûniştinê ji bo kar stendibe, hingê divê tu bi xwe ji xwe re xaniyekî nû peyda bikî.

Di derheqê ku dema destûra te ya rûniştinê derdikeve zêdetir bixwîne

Di derheqê dema ku destûra te ya demî derdikeve zêdetir bixwîne

Last updated: 24 August 2017

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.