Heke tu ji bo vegera xwe nebî alîkar

Om du inte samarbetar för att återvända – kurmandji

Heke tu ji bo vegera xwe nebî alîkar, heqê Dezgeha koçberiyê heye ku alîkariya aborî li ser te kêm bike, te di bin çavan de bigire, heta ku te ji Swêdê derxe, te girtî bihêle, yan jî berpirsiyariya vegerandina te dewrî polîs bike.

Di bin çavan de hîştin tê maneya ku divê tu hertim, di hin deman de û li hin cihan xwe nîşan bidî û cihê xwe eşkere bikî. Dikare were maneya ku divê tu paseport û nasnameya xwe jî teslîm bikî.

Maneya ku tu yê di devereke girtî de bimînî ev e ku tu ji azadiya xwe bêpar dibî û mecbûr î li devereke girtî ya Dezgeha koçberiyê bimînî.

Bêtir di derheqê raçavkirin û binçavkirinê de bixwîne

Polîs dikare berpirsiyariya bipaşdeşandina te wergire

Heke Dezgeha koçberiyê nikaribe te bi paş de bişîne û tu ji bo vê yekê nebî alîkar, hingê Dezegaha koçberiyê dikare berpirsiyariya bipaşdeşandina te bispêre polîs. Heke tu xwe veşêrî, hingê heqê polîs heye ku bide dû şopa te û cihê te eşkere bike. Herweha heqê polîs heye ku ji bo bipaşdeşandina te zorê jî bi kar bîne.

Heke berpirsiyariya bipaşdeşandina te dewrî polîs bûbe, hingê divê tu ji bo pirsên vegerê bi polîs re têkevî têkiliyê.

Tu dikarî qedexeya vegera Swêd û Schengenê (Şêngênê) wergirî

Heke tu ji bo vegera xwe nebî alîkar, Dezgeha koçberiyê dikare careke din hatina Swêdê û çûyina welatên Schengenê û Romanya û Bûlgaristanê li te qedexe bike. Ev qedexe heta pênc salan derbas dibe. Li kaxeza te nivîsandiye ka qedxeya çend salan li te hatiye birîn.

Li ser qedexeya vegera Swêd û Schengenê û herwiha evê tu çawa dikarî jê dûr bimînî zêdetir bixwîne

Li ser mercên ji bo piştgiriya aborî ya vegerê zêdetir bixwîne

Last updated: 22 August 2017

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.