Piştgiriya Aborî ji bo ji nuh ve bicihbûnê

Ekonomiskt stöd till återetablering – kurmandji

Ew kesê ku wê bizivire welatê xwe, wî derfet heye ku li nik Mîgrationsverket’ê (Daîreya Muhaciriyê) ji bo alîkariya aborî muraceatê bike. Ev piştgirî ji bo wan kesan e, ku wê bizivirin welatê xwe, lê ji ber sedema li wî welatî hebûna dijberiyên dijwar ên li pêşiya wan. ji nuh ve bicihbûna wan a li wir sext û zehmet e. Vê muraceatê gava tu li Swêdê yî dikî.

Ew kesê ku dizivire van welatên li jêr nimandî, dikarin vê alîkariyê werbigirin:

Afghanîstan, Komara Afrîkaya Navendî, Komara Demokratîk a Kongo, Perava Dinanên Fîlî, Erîtreya, Îraq, Yemen, Lîberiya, Libyen, Malî, Sîerra Leone, Somaliya, Filistîn, Sûdan, Sûdana Başûr, Sûriye, Çad.

Şertên piştgirîwergirtinê

Tu dikarî vê piştgiriyê werbigirî heger ku

  • ji muraceata te ya penaberiyê re red hatibe yan heger te muracaeta xwe ya penaberiyê ya li Swêdê paş ve kişandibê
  • tu bi daxwaziya dilê xwe dixwazî vegerî welatekî, ku derfetên bicihbûna li wî welatî ji ber dijheviyên dijwar, bo te bi tixûb e.
  • dibe ku ew welatê ku tu dixwazî bizivirî, li wir jî bimînî.
  • Vê muraceatê gava tu li Swêdê yî dikî.

Piştgirî bo malbata te

Endamên malbata te jî dikarin vê piştgiriyê werbigirin. Mêrê te, jina te, hevjîna te, zarokên te yên li jêr 18 salan, yan jî mermalên te yên nêzîk. ku bi te re dijîn. Ji bo wergirtina vê alîkariyê divê endamên te yên malbatê jî li Swêdê bin gava hûn muraceata xwe didin hundur.

Muraceat û biryar

Tu dikarî muraceata piştgiriya ji bo ji nuh ve bicihbûnê bikî gava ji muracaeta te ya penaberiyê re red hatibe, yan jî te muraceata xwe ya penaberiyê paş ve girtibe. Divê tu piştî biryara reddê hat yan jî, piştî paşvegirtina muraceatê bi du mehan, vê muraceatê bikî.

Tu dikarî ev muraceata piştgiriya ji nuh ve bicihbûnê, li nik asîstanê ku karê te bi rê ve dibe, bikî û Daîreya Muhaciriyê ye ku biryara piştgirî dan û nedanê dide.

Mirov nikare îtîraza li ser biryara Daîreya Muhaciriyê ya ji bo ji nuh ve bicihbûnê bike.

Ev pereyên piştgiriyê li welatê te tê dayin

Daîreya Muhaciriyê di gel IOM’ê (International Organization for Migration) dixebite. Ev rêxistin li van gelek welatên ku piştgiriya ji bo ji nuh ve bicihbûnê tê dayin, heye. Yê ku van pereyan li welatê te dide te, IOM e. Berî ku tu ji Swêdê derkevî wê jimareya telefona ciyê IOMê ya li welatê te, ji te re bihê dayin. Gava tu hatî welatê xwe, tu dikarî bo wê derê telefonekê vekî û zemanekî veqetînî daku ev pereyên bo piştgiriya ji nuh ve bicihbûnê werbigirî. Ev pere bi dolarên amerîkî têne dayin û hemû tibab bi carekê didine te. Gava tu diçî ku van pereyan bigirî, gerek e tu pasaporta xwe û kopiya biryara piştgiriya ji nuh ve bicihbûnê nîşan bidî.

Heger IOM li welatê te cihê wê tunebe, wê gavê ev pere berî ku tu ji Swêdê derkevî didine te.

Li vir derbareyê IOMê (international Organization for Migration) bêhtir bixwîneexternal link, opens in new window

Endazeya piştgiriyê

Piştgiriya ji nuh ve bicihbûnê ji bo her kesekî ji ser 18 salan; 30 000 kronê swêdî ye û ji bo kesên li bin 18 salan jî; 15 hezar kron e. Malbatek dikare herî pir; 75 000 kron werbigire.

Heger tu agehiyên nerast dabî

Daîreya muhaciriyê dikare biryar bide ku tu hemû yan beşekî van pereyan paş ve bidî heger ku tu

  • bi dilê xwe nezivirî yan jî piştî ku tu zivirî, bi riya ne qanûnî dîsan vegerî Swêdê.  
  • Agehiyên nerast dabe yan jî bi awayekî din te kiribe ku ev pereyên piştgiriyê bo te bi bi şaşî hatibe dayin yan jî tibabeke bilind te wergirtibe.

Last updated: 12 April 2017

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.