Hevgîhîştina malbatê

Familjeåterförening – kurmandji

Ger te destûra rûniştinê ya dayîmî, anjî destûra rûniştinê ya demkî wek penaber anjî alternatîv hewceyî parastinê sitandibê û di heman demê de derfetên baş yên ku tu rûniştina dayîmî bigrê hebê, dikarê ji mafê te bê ku tu malbata xwe bînê vêderê.

Şertê ku divê tu karibê malbata xwe jî xwedî bikê heye û cihekî/xaniyekî di hinek standardê baş de bê hebê. Ev daxwaz ne şerte di hemû rewşan de pêwist bê (ne icbarî bê).

Ji mafê/heqê kêye ku karibê malbata xwe bînê?

Malbata te xwedî îmkan e ku ji bo barkirina cem te yê li Swêdê serî li destûra rûniştinê bide heger ku te:

 • destûra rûniştinê ya daîmî wergirtibe
 • yê destûra rûniştina dayîmî, anjî destûra rûniştina demkî wek penaber anjî alternatîv hewceyî parastinê sitandibê û di heman demê de derfetên baş yên ku rûniştina dayîmî bigrê hebê.

Anîna malbatê ji bo yê ku destûra rûniştina demkî wek penaber anjî alternatîva hewceyî parastinê sitandî

Yê ku destûra rûniştina dayîmî, anjî destûra rûniştina demkî wek penaber anjî alternatîva hewceyî parastinê sitandî, derfeta ji bo ku malbata te werê û hun bi hevdû re karibin li Swêdê jiyan bikin ji çend tiştan ve tête birêve birin. Pêşî divê destûra te ya rûniştinê derbasdar bê. Ev tê wateya ku ger rûniştina te wextê wê derbas bûbê û te ji bo direjkirina rûniştinê ji nûve serî lêdabê, divê tu li benda biryara Dayireya Mihaciriyê bisekinê bê mafê dirêjkirina rûniştina te ya li Swêd didê. Dê mafê statûya parastinê anjî destûra rûniştinê ku te berê heyî têrê nekê.

Dema Dayireya Koçberiyê saxtîkirina/kontrola ku rûniştina te heye kir emê serîlêdan/miracaeta hatina malbata te têxinê lêkolînê. Dayireya Koçberiyê piştî te serî li dirêjkirina destûra rûniştinê kir û pêde pêşî li îhtîmala ka tu yê karibê destûra rûniştina dayîmî bistînê dimeyzînê. Tu yê wek penaber anjî alternatîva hewceyî parastinê sitandî û statuya ku tu hewceyî parastinê girtî.Wekî destpêkê rewşa te ya parastinê tê wateya ku derfetên baş yê ku tu dîse destûra rûniştina dayîmî bîstînê heye. Lê li aliyê din ger agahiyên ku te nikaribûya rewşa statuya xwe biparêzê derkevin holê, îhtimale ku tê nikaribê destûra rûniştina/îqama dayîmî bistînê heye. Dema ku biryara derfetên rûniştina te yên baş hate diyar kirin wê çaxê Dayireya Koçberiyê serîlêdana malbata te dixê lêkolînê û li şertên ku ji bo hatina Swêd tên xwestin ka tên bi cih anîn di meyzînê.

Yê bi tenê destûra rûniştina demkî standî dikarê malbata xwe ya herî nêzîk bînê cem xwe

Wek malbat bi tenê jina te, mêrê te, partnêra/rê te yê/ya qeydkirî anjî hevjîna/jînê te û zarokên te yê temenên wan di bin 18’an re tên hesab kirin. Ger destûra rûniştina te ya demkî be, xizmê/ehlê te, zarokên 18 salî anjî yên mazintir nikarin barkin werin cem te Swêd. Ger salên te dibin 18’an re bin, dêûbavên te wek malbata herî nêzik tê hesab kirin. Bi tenê di rewşên awarte de mimkune ku endamên malbatê yên din jî karibin destûra rûniştinê bistînin, wek mîne/nimûne zarokên ji 18 salan mezintir. Ev ji bo yê ku rûniştina wî/wê ya demkî wek penaber anjî alternativa pêdiviya parastinê heyî derbas dibê.

Ger te destûra rûniştina dayîmî hebê ew kesê/a ku di xwazê bi te re bi zewicê anjî hevjînê bikê dikarê ji bo ku barkê werê cem te Swêdê serî li/miracaeta destûra rûniştinê bixê. Herwiha xizmên teyî dervî malbata tê jî dikarin bibin xwedî mafê ku barkin werin cem te Swêdê.

Dema destûra rûniştina malbata te biqasî dema dirêjbûna destûra rûniştina te tê dayîn. Ev jî tê wateya ku wek mîne ger rûniştina te pênc meh bin, malbata te jî bes pênc meha destûra rûniştinê digrê.

Şerta xwedîkirinê (debirandinê)

Heger mafê te yê hevgîhîştina malbatê heye wê demê şerta xwedîkirinê (debirandinê) dikare li ser te bê ferzkirin. Ev tê wê maneyê ku divê tu karibî xwe û malbata xwe xwedî bikî. Herweha divê malekî (xanî) te yê têra xwe mezin û bi standardekê têra xwe bilind hebe da ku dema malbata te bar dike Swêdê hun karibin li wir bi hev re bijîn.

Xwedîkirina (debirandina) te

Pêwîst e tu karibî nîşan bidî ku hatina te ya aborî ji kar û xebata daîmî heye, da ku tu karibî xwe û endamên malbata xwe yên ku serî li destûra rûniştinê didin xwedî bikî.

Weke hatina aborî ya ji kar û xebatê ev tişt têne hesibandin:

 • maaşê ji kar û xebatê
 • xerca bêkarîyê
 • pareyê nexweşîyê
 • pareyê teqawidîya temenê ya li ser bingehê hatina aborî

Divê tu hebûna malê xwe jî bidê xuyakirin bê ka derfetên/îmkanên ku tê karibê xwe û malbata te ya dixwazê werê xwedî bikê.

Hatina te ya aborî

Bilindîya (mezinîya) hatina te ya aborî, ya ji bo bicîhanîna şerta xwedîkirinê, li gorî mezinîya malbata te û bilindîya mesrefa mayîna li mala te tê pîvandin. Pêwîst e hatina te ya aborî, piştî jêkêmkirina mesrefa malê (kirê û hwd) bi qasî wê yekê be ku jê re dibêjin mîktara normal. Ev tê wê maneyê ku piştî mesrefa mala lê dimînî te daye, divê her meh di destê te de têra xwe pare bimîne ku tu karibî bi wê xwarin, kinc (cil) û alavên paqijîyê bikirî, û mesrefa telefonê, sîgorte û çûndinên din yên ji bo pêdivîyên berwext bidî.

Mîktdara normal ya ji bo sala 2019 ev e:

 • 4 923 kron ji bo salmezinek bitenê
 • 8 133 kron ji bo jin-û-mêrê bi hev re dijîn yan jî kesên hevjîn
 • 2 612 kron ji bo zarokên hetanî temenê 6 salî
 • 3 007 kron ji bo zarokên 7 salî yan jî mezintir.

Mala te

Pêwîst e mala te ji bo te û malbata te têra xwe mezin û bi standartek têra xew bilind be. Ji bo du kesên salmezin yên bêzarok malekî bi kêmasî odeyek û metbexek yan jî cihê xwarinpijandinê têra xwe mezin tê hesibandin. Heger zarok li malê hebin divê çend ode hebin. Du zarok dikarin odeyek parve bikin.

Meriv dikare mal (xanî) di destê didûyan de kirê bigire. Lê kirêdan divê ji alîyê xwedîxanî, komeleya mafê bikaranîna xanîyan yan jî desteya karûbarê kirê ya navendî (hyresnämnd) ve bê qebûlkirin.

Divê, ji roja ku malbata te tê Swêdê û pê ve, hun karibin malê bikar bînin.

Îstîsna ji şertê debarajiyanê

Şertên ji bo dabarê û xanî ku derbas nabin, ger

 • tu dibin 18 salan re bê
 • tu penaber anjî alternatîv hewceyî parastinê bê û piştî destûra rûniştinê anjî statuya parastinê te girt şûnde divê malbata te di hundirê sê mehande ji bo hatinê serî lêda bê/miracaet kiribê, anjî
 • endamên malbata te beriya 19 cotmehê 2019 divê serî li destûra rûniştinê dabin, û te rûniştina demkî wek alternativ hewceyî parastinê standibê. Divê piştî 24 mijdara 2015’an te serî li destûra rûniştinê dabê.
 • endamekî malbatê ji bo dirêjkirina rûniştina xwe serî lêda bê/miracaet kiribê.

Îstîsneya ji şertê dabarê û xanî, ji ber derfeta/îmkana ku we karîbane li welatekî dervî YE (Yekîtiya Ewrûpa) wek malbateke xwedî têkildariyeke bi taybet bi hev re jiyan kiribane nemabû. Tu û endamên malbata te, divê demeke dirêj li dervî welat bi hevdû re mabin û jiyaneke bi rêkûpêk we bi hev re jiyan kiribin.

Forma pirsan ya li ser têkilîyên malbatî û şerta xwedîkirinê (debirandinê)

Dema endamê malbata te serîlêdana xwe ya ji bo destûra rûniştinê, ya ji bo jîyîna li Swêdê ya bi te re, danî hundir dê formeke pirsan ya li ser têkilîya we, ji bo bersivdanê, ji te re bê şandin.

Tu yê ku şerta xwedîkirinê (debirandinê) li ser te ferz e, divê karibî nîşan bidî ku tu dikarî xwe û malbata xwe xwedî bikî û herweha malekî (xanî) te ya têra xwe mezin û bi standardekê têra xwe bilind heye da ku hun karibin lê bijîn. Bersivên te, di warê nirxandina Daîreya mihacirîyê ya gîştî (Migrationsverket) ya serîlêdana ku malbata te kirîye de, girîng in. Û gelekî girîng e, tu pirsên di formê de, di nav wê wexta ku ji bo te hatîye xuyakirin de bibersivînî.

Heger tu şertên di derbarê xwedîkirin û malê de pêk neynî, wê demê serîlêdana malbata te ya ji bo destûra rûniştinê dê were redkirin (yanê neyê qebûlkirin).

Dema em serîlêdana malbata te lêkolîn dikin, heger kar û xebatekê te ya daîmî û bi kadro tune ye û peymaneke (kontrat) te ya malê (xanî) ya demdirêj nîn e, dibe ku tu mecbûr bî nîşan bidî ku tu şerta xwedîkirinê bi awayeke din dikarî pêk bînî.

Girîng e tu serîlêdanê di wexta xuyakirî de bidî hundir

Heger malbata te, di nav wan sê mehên ewil yên piştî te destûra rûniştinê ya xwe wergirtîye de serîlêdana destûra rûniştinê bike, wê demê şerta xwedîkirinê li ser te ferz nîn e. Ji ber vê yekê girîng e tu serîlêdana xwe bi derengî nekî.

Ji bo ewle (emîn) bibî ku serîlêdana ji bo malbata te bi awayeke lez were hundir, rêbaza herî baş ew e ku tu vê yekê bi rêya serîlêdana web’ê ya bi rêya înternetê bikî. Heger tu, di şûna malbata xwe de, weke wekîlê malbatê vê serîlêdanê bikî divê ew wekaletname bidin te. Piştî ku Daîreya mihacirîyê ya gîştî (Migrationsverket) serîlêdana te li cem xwe qeyd kir, divê malbata te ji bo serdanekê li cem balyozxane yan jî konsolosxaneyeke sereke wext veqetînê.

Ji bo destûra rûniştinê ya ji bo malbata te, biçe serîlêdana web’e

Di derbarê çawa ji bo malbata xwe serî li destûra rûniştinê didî de bêtir agahî li vir bixwîne

Wekaletname çîye?

Wekaletname dikare nameyeke îmzekirî be, ku di wir de kesê serî li destûrê dide îmkanê dide keseke din ku jê re wekîltîyê bike. Yanê wê/wî temsîl bike. Di saya wekaletnameyekê de kesekî din dikare, weke mînak, bibe xwedî maf ku li ser navê yekê din serîlêdanê bike, sebebên biryarekê bixwîne yan jî ji biryarekê re îtîraz bike. Wekaletname divê ji aliyê kesê wekaletname dide kesekî din re bê nivîsandin. Heger Daîreya mihacirîyê ya gîştî daxwaz bike wekaletname bibîne divê orjînala wê karibe were nîşandan.

Ji bo wekaletname bidî kesekî din divê tu nameyekê bidî Daîreya Mihacirîyê ya Gîştî, ku têde hatîye nivîsandin

 • dîyar be ku ev wekaletnameyekê ye
 • nav, tarîxa jidayîkbûnê û adresa kesê ku wekaletname dide kesekî din
 • dîyar be ka kesê wekaletname werdigire mafdare (dikare) ji bo te çi bike
 • nav, hejmara kesîn (personnummer) û adresa kesê ku wekaletname werdigire
 • îmzeya kesê ku wekaletname dide kesekî din
 • tarîx û cihê gava wekaletname hatîye îmzekirin.

Serîlêdanê (miraceatê) kontrol bike

Piştî ku endamê malbata te serîlêdanê daye hundir wê demê jê re hejmareke dabaşê (ärendenummer) tê dayîn. Bi vê hejmarê dikarî kontrolê bikî ka serîlêdan li cem Daîreya mihacirîyê ya gîştî hatîye qeydkirin yan jî biryarek hatîye girtin.

Serîlêdanê kontrol bike

Last updated: 24 July 2019

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.