The Swedish Migration Agency logotype

Teblîxa hêsankirî

Förenklad delgivning – kurmandji

Teblîxa/agahandina hêsankirî tê maneya ku Dezgeha koçberiyê biryarê bi postê ji navnîşana te re dişîne. Piştî bi rojekê em nameyeke din jî li ser eynî navnîşanê ji te re dişînin û tê de dibêjin ku me biryar ji te re şandiye. Em vê ji bo êmintiyê dikin da ku şaşî çênebe. Piştî du hefteyan, êdî dilê Dezgeha koçberiyê dikeve cih ku te biryar wergiritye. Dûre ji bo îtirazkirinê sê hefteyên te hene.

Heke adresa ku te dabe şaş be û tu li Swêdê di resmiyetê de qeydkirî bî, hingê wê biryara serlêdana te û nameya kontrolê ji te re li ser wê adresê were şandin.

Herweha divê tu hertim posteya xwe jî kontrol bikî.

Last updated: 2019-12-05

Was the information on this page helpful to you?