Цагаачлалын алба

Migrationsverket – mongoliska

Шведийн цагаачлалын алба нь Шведэд оршин суух, зочлох, дарамтлалаас хамгаалуулах эсвэл Шведийн иргэний харьяалалтай болох хүсэлтэй хүмүүсийн өргөдлийг шалган шийдвэрлэдэг төрийн байгууллага юм.

Энэ хэл дээр зөвхөн нэг хэсэг мэдээлэл бий. Та нэмэлт мэдээлэл авахыг хүсвэл швед эсвэл англи хэл дээр уншиж болно.