Цагаачлалын алба

Migrationsverket – mongoliska

Шведийн цагаачлалын алба нь Шведэд оршин суух, зочлох, дарамтлалаас хамгаалуулах эсвэл Шведийн иргэний харьяалалтай болох хүсэлтэй хүмүүсийн өргөдлийг шалган шийдвэрлэдэг төрийн байгууллага юм.

Tjej i gul tröja.

Энэ хэл дээр зөвхөн нэг хэсэг мэдээлэл бий. Та нэмэлт мэдээлэл авахыг хүсвэл швед эсвэл англи хэл дээр уншиж болно.