The Swedish Migration Agency logotype

Хялбаршуулсан мэдэгдэл

Förenklad delgivning – mongoliska

Хялбаршуулсан мэдэгдэл гэдэг нь Шведийн Цагаачлалын Зөвлөлөөс таны амьдарч байгаа хаяг руу ердийн шуудангаар шийдвэрийг илгээнэ. Бид шийдвэрийг илгээснийг мэдэгдэх өөр нэг захиаг мөн хаяг руу дараа өдөр илгээнэ. Алдаа гаргах эрсдлийг багасгахын тулд бид үүнийг хийдэг. Энэ маягаар Цагаачлалын Зөвлөл шийдвэрийг тань руу илгээснээс хойш хоёр долоо хоногт таныг мэдэгдэл авсан гэж үзнэ. Үүнээс хойш дав заалдахад таньд гурван долоо хоногийн хугацаа олгогдоно. 

Хэрвээ таны бидэнд өгсөн хаяг хэрэглэгдэхгүй, та Швед улсад бүртгэгдээгүй бол шийдвэр болон хяналтын захиаг таны бүртгэлийн дагуу илгээнэ. 

Мөн өөрийн шуудангаа тогтмол шалгаж байхыг зөвлөе.

Last updated: 2019-12-05

Was the information on this page helpful to you?