Хялбаршуулсан мэдэгдэл

Förenklad delgivning – mongoliska

Хялбаршуулсан мэдэгдэл гэдэг нь Шведийн Цагаачлалын Зөвлөлөөс таны амьдарч байгаа хаяг руу ердийн шуудангаар шийдвэрийг илгээнэ. Бид шийдвэрийг илгээснийг мэдэгдэх өөр нэг захиаг мөн хаяг руу дараа өдөр илгээнэ. Алдаа гаргах эрсдлийг багасгахын тулд бид үүнийг хийдэг. Энэ маягаар Цагаачлалын Зөвлөл шийдвэрийг тань руу илгээснээс хойш хоёр долоо хоногт таныг мэдэгдэл авсан гэж үзнэ. Үүнээс хойш дав заалдахад таньд гурван долоо хоногийн хугацаа олгогдоно. 

Хэрвээ таны бидэнд өгсөн хаяг хэрэглэгдэхгүй, та Швед улсад бүртгэгдээгүй бол шийдвэр болон хяналтын захиаг таны бүртгэлийн дагуу илгээнэ. 

Цагаачлалын Зөвлөлд бүртгэлтэй байгаагаас хойш таныг хүлээн авсан байгууллагад одоо байгаа хаягаа өгөх чухал. Мөн өөрийн шуудангаа тогтмол шалгаж байхыг зөвлөе. Хэрвээ та давж заалдвал шүүхээс хялбаршуулсан мэдэгдлийн аргыг ашиглан таньд мэдэгдэх аргыг сонгоно.

Last updated: 2017-08-24

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.